11 Μαρτίου 2020

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου 26-2-2020.

Στα γραφεία της Κοινότητας Πύργου Τριφυλίας, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Κοινότητας για την συζήτηση των εξής θεμάτων:
α). Περί διαρρύθμισης των χώρων οικ. Τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο Πύργου (νέο τμήμα).
β). Περί επισκευής στεγάστρου στην πλατεία Πύργου (όπισθεν κοινοτικού καταστήματος)
γ). Περί ασφαλτόστρωσης τμημάτων δημοτικών οδών Πύργου - κάλυψη φθορών-λακκούβων.

Για το πρώτο θέμα, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα .......στο νέο τμήμα του Δημοτικού Νεκροταφείου Πύργου, το οποίο με την πάροδο του χρόνου συνεχώς μεγαλώνει, όσον αφορά την διαμόρφωση των χώρων και τη διάθεσή τους για οικογενειακούς τάφους. Στο τμήμα αυτό, οριοθετήθηκαν με την δημιουργία του, προ 25ετίας περίπου, χώροι με τσιμέντινα πλαίσια, διαδρόμους κ.λ.π. για μονούς και διπλούς οικογενειακούς τάφους, κατά σειρές, στη μισή επιφάνεια αυτού (ΒΔ μέρος). Ήδη οι τάφοι αυτοί έχουν προ πολλού διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί, και τώρα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συμπολιτών μας που δεν έχουν οικογενειακό τάφο, να χρησιμοποιούνται και μέρη στο μη διαμορφωμένο και χωροθετημένο τμήμα. Πρέπει το συντομώτερο να εκτελεσθεί έργο διαμόρφωσης και χωροθέτησης νέων οικογενειακών τάφων, μονών και διπλών, στο υπόλοιπο μέρος του νεκροταφείου που δεν έχει χωροθετηθεί, με τσιμέντινα πλαίσια στις διαστάσεις που προβλέπεται, με διαδρόμους κ.λ.π και να γίνει και τοπογραφικό διάγραμμα με τους τάφους αυτούς, προκειμένου να διατίθενται και να καλύπτονται οι ανάγκες που συνεχώς προκύπτουν. Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη του την εισήγηση του Προέδρου για το εν λόγω θέμα, αποφάσισε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και το συντομότερο εκτελεσθεί έργο διαμόρφωσης και χωροθέτησης χώρων οικογενειακών τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο Πύργου, στο νέο τμήμα αυτού και σε όλο το μέρος που δεν έχει μέχρι τώρα διαμορφωθεί.

Για το δεύτερο θέμα ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει υποστεί φθορές το στέγαστρο με κεραμιδοσκεπή, που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της πλατείας Πύργου, όπισθεν του κοινοτικού καταστήματος. Επειδή στο χώρο αυτό κατά την θερινή περίοδο συγκεντρώνονται πολλοί κάτοικοι, με τα παιδιά τους, καθότι αυτό βρίσκεται δίπλα στην παιδική χαρά, είναι δε και χώρος συνάθροισης και αναψυχής των κατοίκων και στο χώρο αυτό γίνονται το καλοκαίρι πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, πρέπει να εκτελεσθεί εντός της άνοιξης έργο επισκευής του στεγάστρου αυτού.
Το Συμβούλιο, αποφάσισε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να εκτελεσθεί έργο επισκευής του στεγάστρου στην πλατεία Πύργου.

Για το τρίτο θέμα «Περί ασφαλτόστρωσης τμημάτων δημοτικών οδών Πύργου - κάλυψη φθορών-λακκούβων» ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κατόπιν της πρότασης του συμβούλου κ. Νικ. Δημητρόπουλου εισηγούμενος, ανεφέρθη στην ανάγκη να καλυφθούν πολλές φθορές και λακκούβες που υπάρχουν σε πολλά σημεία του δικτύου δημοτικών οδών Πύργου, εντός σχεδίου Πύργου, με ασφαλτόστρωση στα σημεία αυτά.
Έτσι αποφασίστηκε όπως, γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλτόστρωση την τμημάτων εκείνων του δικτύου δημοτικών οδών Πύργου όπου υπάρχουν φθορές και λακκούβες και την κάλυψή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες