31 Αυγούστου 2009

ΚΑΛΠΑΖΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Ιδιαίτερα δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς παρουσιάζει μια αισθητή άνοδο η ανεργία φέτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αγγίζει το 17%. Μια κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς παρουσιάζονται ταυτόχρονα πτώση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και μεγάλη μείωση της αγροτικής παραγωγής. Τα παραπάνω τονίστηκαν από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτο Καραμίχα, την προηγούμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, κατά την διάρκεια συνάντησης του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου, στα πλαίσια σειράς επαφών που πραγματοποίησε με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων, εν όψει της ομιλίας του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το ανησυχητικό συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ. Σύμφωνα με τα οποία η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα βαίνει συνεχώς μειούμενη, με αποτέλεσμα να καλύπτει το 2008 το 11,4 % στο σύνολο των απασχολουμένων της χώρας. Ενώ το ποσοστό αυτό ήταν στο επίπεδο του 14,6% κατά το 2003.

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Χ.Π.


Σε ανατροπές ευρείας εκτάσεως φαίνεται ότι οδηγεί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά, που χθες δόθηκε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά. Το ρηξικέλευθο σχέδιο έρχεται να προσδιορίσει –μεταξύ άλλων- σημαντικά διαφοροποιημένους όρους δόμησης για τις παραθαλάσσιες περιοχές, από δε τις ανατροπές που προτείνει προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα που μένει να απαντηθούν. Η Μεσσηνία επηρεάζεται ευρύτατα από το προτεινόμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις του εκτείνονται από το κυμοθάλασσο σε μια ζώνη ξηράς πλάτους τέτοιου που φτάνει μέχρι και την ισοϋψή γραμμή των 600 μέτρων, στους δήμους που χαρακτηρίζονται παράκτιοι και περικλείουν στα διοικητικά τους όρια τέτοιες περιοχές. Αλλιώς, η ζώνη αυτή ταυτίζεται με τα όρια των παράκτιων δήμων. Όπως φαίνεται και από το σχετικό χάρτη, επηρεάζεται όλη η παραθαλάσσια Μεσσηνία σε σημαντικό βάθος προς την ενδοχώρα, με επιπτώσεις στην περιουσία και τις δραστηριότητες του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού στο νομό μας.Με το Πλαίσιο αυτό ορίζονται οι ζώνες διαχείρισης του παράκτιου χώρου, που είναι τρεις: η κρίσιμη (από την ακτογραμμή προς την ξηρά σε ζώνη πλάτους 100 μέτρων), η δυναμική (από το όριο της κρίσιμης και μέχρι τα 200 μέτρα από την ακτογραμμή) και η υπόλοιπη παράκτια ζώνη. Δεδομένου ότι στο τμήμα της Κρίσιμης Ζώνης ΚΧ1 από την ακτογραμμή έως τα 50 μέτρα δεν επιτρέπεται καμία νέα κατασκευή, αντιλαμβάνεται κανείς τις σαρωτικές επιπτώσεις που αυτό θα επιφέρει σε όλη την παραθαλάσσια Μεσσηνία, οπωσδήποτε δε στις εκτός σχεδίου-οικισμού περιοχές, εάν ισχύσει. Προκύπτουν όμως και άλλα ερωτήματα, όπως τι θα γίνει με τα σχέδια πόλεως Παραλίας Βέργας, εάν αυτό χρειαστεί να επανεγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα, και Μαντίνειας που ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Το θέμα είναι τεράστιας σημασίας, επηρεάζει δεκάδες χιλιάδων ανθρώπους, αφορά σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά πανελλαδικά και ιδίως σε τουριστικές περιοχές αιχμής.Τέλος, καίριο ζήτημα αποτελεί η χρονική συγκυρία ανακοίνωσης των προτάσεων για το Πλαίσιο αυτό, ενώ απομένουν μέχρι τις εκλογές το πολύ 6 μήνες και την ώρα που κυριαρχεί εντονότατη φημολογία για εκλογές τον Οκτώβριο.Ακολουθούν τα βασικά σημεία όσων ανεκοίνωσε χθες ο κ. Σουφλιάς:«Με το συγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο, βάζουμε επιτέλους μια τάξη στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και πού, στα νησιά και στον παράκτιο χώρο μας. Περιορίζουμε τη δόμηση, αναδεικνύουμε τη φυσική ομορφιά, στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στα εξής:

• Να προστατευτούν και να αναδειχτούν ο παράκτιος και νησιωτικός χώρος, με τη σπάνια ομορφιά και τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

• Να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές, με συντονισμένο τρόπο και με προοπτική χρόνου.

• Να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής όσων ζουν σε αυτές τις περιοχές, να περιοριστούν οι ανισότητες και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός, ιδίως στα νησιά μας.

• Τελικά, θέτουμε ως στόχο να συμβάλουμε και με αυτόν τον τρόπο στην περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική συνοχή στον τόπο μας. Το κείμενο του Ειδικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά είναι βεβαίως πλήρως εναρμονισμένο με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και με τα άλλα Ειδικά Πλαίσια, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί.

Τρεις ζώνες

Ορίζονται οι Ζώνες Διαχείρισης του Παράκτιου Χώρου και των Νησιών.- Κρίσιμη Ζώνη: Πρόκειται για το πλέον ευαίσθητο περιβαλλοντικά κομμάτι του παράκτιου χώρου, το μέτωπο στο μεταίχμιο μεταξύ ξηράς και θάλασσας που παράλληλα δέχεται σημαντικές πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες. Το θαλάσσιο τμήμα εκτείνεται από την ακτογραμμή μέχρι την ισοβαθή των 10 μέτρων, οπωσδήποτε όμως με πλάτος μεγαλύτερο των 100 μέτρων από την ακτογραμμή. Το χερσαίο ξεκινά από την ακτογραμμή και εκτείνεται προς την ξηρά σε ζώνη πλάτους 100 μέτρων από την καθορισμένη γραμμή του αιγιαλού (ή το χειμέριο κύμα όπου αυτή δεν είναι καθορισμένη).

- Δυναμική Ζώνη: Το θαλάσσιο τμήμα ξεκινά από το όριο της Κρίσιμης Ζώνης και εκτείνεται μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων. Σε κάθε περίπτωση το ακραίο προς την θάλασσα όριο της δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 200 μέτρων από την ακτογραμμή. Το χερσαίο τμήμα ξεκινά από το ακραίο προς την ξηρά όριο της Κρίσιμης Ζώνης και εκτείνεται κατ’ ελάχιστον σε ζώνη πλάτους 200 μέτρων από την καθορισμένη γραμμή του αιγιαλού (ή το χειμέριο κύμα όπου αυτή δεν είναι καθορισμένη).

- Υπόλοιπη Παράκτια Ζώνη: Το θαλάσσιο τμήμα της εκτείνεται από το εξώτερο προς τη θάλασσα όριο της Δυναμικής Ζώνης μέχρι το όριο των χωρικών υδάτων. Το χερσαίο τμήμα της εκτείνεται μέχρι και τα ακραία προς την ενδοχώρα διοικητικά όρια των αντίστοιχων παράκτιων ΟΤΑ ή μέχρι υψόμετρο 600 μ. αν η εν λόγω ισοϋψής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των οικείων Ο.Τ.Α. Το εύρος αυτής της ζώνης θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσδιορισμού κατά περίπτωση, με βάση τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία.

Κρίσιμη Ζώνη

Ειδικότερα για την Κρίσιμη Ζώνη, πού αποτελεί το πιο ευαίσθητο τμήμα του παράκτιου χώρου, προβλέπονται τα εξής:

- Το χερσαίο τμήμα (ΚΧ) διακρίνεται στο ΚΧ1 (από την ακτογραμμή έως τα 50 μέτρα) και το ΚΧ2 (από τα 50 ως τα 100 μέτρα). Στο 1ο τμήμα, δεν επιτρέπεται καμία νέα κατασκευή (πλην ελάχιστων αναγκαίων ήπιων εξαιρέσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, που θα βρείτε στο πλήρες κείμενο) και επίσης απαγορεύεται ή περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο η κίνηση και στάθμευση οχημάτων.

Στο 2ο τμήμα ΚΧ2 επιτρέπεται κάποια δόμηση, αλλά μόνον υπό συγκεκριμένους αυστηρούς όρους (χρήσεων, αποστάσεων, αρτιοτήτων, μεγεθών), λαμβάνοντας – βεβαίως – υπόψη και τα προβλεπόμενα από τα Ειδικά Πλαίσια πού έχουν ήδη προηγηθεί, και διασφαλίζοντας το δικαίωμα πρόσβασης για αναψυχή των πολιτών».

Του Κώστα Κοντοθανάση

Πηγή:ΘΑΡΡΟΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΑΝΕΙΖΕ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

O διαχειριστής της ΔΟΥ Πύλου το χρονικό διάστημα από το 2001 ως το 2006 δεν προσκόμιζε εγκαίρως στις πληρώτριες τράπεζες για εξόφληση τις προσωπικές επιταγές των οφειλετών του Δημοσίου και δάνειζε χρήματα σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του, με συνέπεια τη δημιουργία ελλείμματος πλέον προσαυξήσεων ύψους 984.939,24 ευρώ. Ο υπάλληλος...καταλογίστηκε για το παραπάνω ποσό με την υπ΄ αριθμόν 993/26.2.2008 Απόφαση του Οικονομικού Επιθεωρητή.
ΤΟ ΒΗΜΑ

27 Αυγούστου 2009

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΒΑΡΙ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Χρειάστηκαν 40 σακούλες απορριμμάτων για να χωρέσουν τα σκουπίδια που 18 εθελοντές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) συγκέντρωσαν την περασμένη Κυριακή από τα 3,8 χιλιόμετρα της «Χρυσής Ακτής», στο Διβάρι -η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και
σημαντικό τμήμα της ευρύτερης προστατευόμενης περιοχής “Natura 2000”.
Ακόμα πιο απογοητευτικό γίνεται το πιο πάνω αποτέλεσμα όταν επισημανθεί ότι ο πρόσφατος καθαρισμός ήταν ο 3ος που διενεργήθηκε φέτος στην ίδια παραλία, μέσα σε
διάστημα μόλις 3 μηνών.
«Η παραλία, γνωστή και ως “Χρυσή Ακτή”, αποτελεί την πλησιέστερη επιλογή για πολλούς κατοίκους των γύρω περιοχών και τουριστικό προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι λυπηρό να αντιλαμβάνεται κανείς ότι η φιλοξενία που επιδεικνύει το φυσικό περιβάλλον στον άνθρωπο δεν συνδυάζεται με τον απαιτούμενο σεβασμό από αυτόν. Είναι πλέον αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ότι οι προσπά-
θειες εθελοντικών καθαρισμών δεν αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα, αλλά μόνο το παράδειγμα στην ατομική μας υποχρέωση» τονίζεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΕ. Στον καθαρισμό μετείχαν 18 περίπου εθελοντές καθώς και υπεύθυνοι του θερινού εθελοντικού προγράμματος της ΕΟΕ στη Γιάλοβα, που πραγματοποιείται από το 1998 και φιλοξενεί κάθε χρόνο 35 με 45 εθελοντές διαφόρων ηλικιών. Οι εθελοντές παίρνουν μέρος σε δράσεις που αφορούν τη διατήρηση και προστασία της περιοχής “Natura 2000”, καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Προέρχονται
κυρίως από χώρες της Ευρώπης, «διαθέτουν περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία χωρίς διάκριση, αφού αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και υποστηρίζουν δράσεις σε μία χώρα η οποία τους φιλοξενεί» σημειώνει η ΕΟΕ στην ανακοίνωσή της. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
διευκρινίζει, πάντως, ότι ο καθαρισμός στη «Χρυσή Ακτή» δεν συμπεριέλαβε την περιοχή περιφερειακά του αναψυκτηρίου που λειτουργεί στην παραλία του Διβαρίου, «ο
καθαρισμός της οποίας αποτελεί αναπόσπαστη υποχρέωση των υπευθύνων λειτουργίας της».
πηγή : Ελευθερία

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ


Τα διόδια Πατρών θα αποκλείσουν σήμερα οι σταφυλοπαραγωγοί της Αχαϊας διεκδικώντας να υπογραφεί αμέσως η απόφαση για την ενεργοποίηση της απόσταξης κρίσης για 20 χιλιάδες τόνους κρασιού κόστους 6 εκατ. ευρώ.Οι σταφυλοπαραγωγοί .....
θα συναντηθούν στις 10 το πρωί στην εθνική οδό Πατρών - Αθηνών και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε κατάληψη των διοδίων.

26 Αυγούστου 2009

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Κάτω από δύσκολες συνθήκες σε ότι αφορά το θέμα της ζήτησης και των τιμών - ξεκινά φέτος ο τρύγος των σταφυλιών στην περιοχή της Τριφυλίας, αφού φαίνεται ότι η οινοποιεία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση και τη διεθνή δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ηδη οι πρώτες ποικιλίες έχουν ωριμάσει και ξεκινά ο τρύγος όμως δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην αγορά από τον ιδιωτικό τομέα με αποτέλεσμα και οι τιμές που ακούγονται για τα σταφύλια να είναι αρκετά πιο χαμηλές σε σχέση με πέρυσι.
Από αύριο ξεκινά τις παραλαβές της ποικιλίας Σαρντονέ ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας “Νέστωρ”. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο συνεταιρισμός θα παραλαμβάνει σταφύλια της ποικιλίας Σαρντονέ από την Τετάρτη 26/8 έως την Παρασκευή 28/8 στο
Οινοποιείο Πύργου Τριφυλίας από 8 π.μ. έως 6 μ.μ. Η παραλαβή θα γίνεται μόνο σε κλούβες τις οποίες οι παραγωγοί μπορούν να προμηθευτούν από το Συνεταιρισμό την Τρίτη 25/8 από τις 8 π.μ έως 13 μ.μ. καθώς και όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες». Χαρακτηριστικό
πάντως της φετινής συγκυρίας είναι ότι οι τιμές ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί για τα σταφύλια κάτι για το οποίο επίσης με ανακοίνωσή του ο “Νέστωρ” ενημερώνει τους παραγωγούς: «Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν μεγάλες ποσότητες οίνου αποθηκευμένες στα οινοποιεία της Ελλάδας.
Η κατάσταση αυτή δυσκολεύει αφάνταστα τον επικείμενο τρύγο αλλά πιέζει και τις τιμές των σταφυλιών προς τα κάτω. Εχει γίνει μεγάλη προσπάθεια μέσω της ΚΕΟΣΕ να αποφασιστεί από τα αρμόδια υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικών η παράδοση προς απόσταξη των πλεοναζόντων ποσοτήτων οίνου , ώστε να αποσυμφορηθούν τα οινοποιεία και να διατηρηθεί η τιμή του σταφυλιού σε αποδεκτά επίπεδα. Η προσπάθεια αυτή δυστυχώς δεν έχει καρποφορήσει ακόμη.
Από την πλευρά μας ο Συνεταιρισμός έχει αρχίσει προσπάθεια προώθησης των κρασιών μας σε αγορές του εξωτερικού , οι ποσότητες όμως που εξήχθησαν δεν είναι αρκετές ακόμα. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε ακόμη στην αρχή της προσπάθειας και επειδή οι αγορές
του εξωτερικού θα αρχίσουν να κινούνται από το Σεπτέμβριο και μετά. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να αυξηθούν οι ποσότητες αυτές
σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Κατόπιν αυτών αποφασίσαμε (καθώς ο τρύγος έχει πλέον φτάσει ήδη για κάποιες ποικιλίες) να παραλάβουμε σταφύλια για λογαριασμό των παραγωγών χωρίς να καθοριστεί συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή θα καθοριστεί αργότερα ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά οίνου.»

24 Αυγούστου 2009

ΠΩΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010

ImageΜετά την ενσωμάτωση των αποφάσεων του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού 73/2009 και την τελευταία δημοσίευση του εφαρμοστικού Κανονισμού 639/2009 της Επιτροπής, το καθεστώς της πριμοδότησης της ποιότητας αλλάζει ριζικά και τη θέση του περιβόητου "άρθρου 69" παίρνει το "άρθρο 68". Σύμφωνα με τις αυτό, η Ελλάδα θα εφαρμόσει από το 2010 τα εξής: Ποιοτικό πριμ στο ελαιόλαδο 17 εκατ. ευρώ, στο σκληρό σιτάρι 18 εκατ. ευρώ, στη ζάχαρη 3 εκατ. ευρώ, στην κτηνοτροφία 40 εκατ. ευρώ με ενίσχυση βόειου - αιγοπρόβειου κρέατος και αγελαδινού γάλακτος, επιδότηση του ασφαλίστρου του ΕΛΓΑ, για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής - και από νέες ζημιές που δεν καλύπτονταν μέχρι τώρα - ύψους 74,3 εκατ. ευρώ και χορήγηση δικαιωμάτων 30 εκατ. ευρώ σε γεωργούς που δεν έχουν δικαιώματα αυτή τη στιγμή σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Πλέον η στήριξη των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων θα γίνεται με αυστηρότερα και ελεγχόμενα κριτήρια και θα φτάνει συνολικά τα 182 εκατ. ευρώ, ενώ προηγουμένως το άρθρο 69 "έδινε" 101 εκατ. ευρώ. Από τα 182 εκατ. ευρώ, τα 74 εκατ. είναι αδιάθετο υπόλοιπο από το 2007 και τα υπόλοιπα είναι οριζόντιο παρακράτημα 5% από τα 2,2 δισ. ευρώ του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται η Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι με το προηγούμενο καθεστώς παρακρατούνταν το 10% των ενισχύσεων στις αροτραίες καλλιέργειες, το 10% στα βοοειδή, το 5% στο αιγοπρόβειο γάλα, το 4% στο ελαιόλαδο, το 10% στη ζάχαρη και το 2% στον καπνό.

Βρείτε αναλυτικά ολόκληρο τον πίνακα με τα ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟΥ 68 για την ποιότητα

πηγή agronews

ΤΟ ΝΟΣΤΙΜΟΤΕΡΟ ΕΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!!!

ΚΟΛΟΚΥΘΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
Ας μου συγχωρεθεί η υπερβολή στη διατύπωση του τίτλου αλλά είναι βλέπετε κάποια πράγματα που μας διέπουν παιδιόθεν και δεν μπορούν να ξεπεραστούν από κανέναν μοντερνισμό και ουδεμία καινοτομία, όσο και να ασχολείται κανείς με το συγκεκριμένο αντικείμενο.Προϋπόθεση βασική γι' αυτό το φαγητό είναι η παραμονή στο χωριό -δεν τα βρίσκεις αυτά τα λουλούδια στις Λαϊκές- και οι ισχυρές διασυνδέσεις με ανθρώπους που συντηρούν κάποιο περβολάκι. Όπως και οι δικές μας με τη νεαρά και πρόσχαρη Μιράντα, που πρωί-πρωί σαν καλοκαιρινός Αγιοβασίλης, μας χτύπησε την πόρτα με μια αγκαλιά από τα πολυπόθητα λουλουδάκια!!!
ΥΛΙΚΑ:
-Λουλούδια κολοκυθιάς και μόνο λουλούδια μαζεμένα πολύ πρωί, ει δυνατόν πρωτού τα δει ο ήλιος.-Κρεμμύδι, Μάραθο και Δυόσμο
-Λαδι, Αλάτι Πιπέρι.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία που έχω να σας διηγηθώ για τον στήμονα του λουλουδιού. Στο χωριό μας αλλά νομίζω και σε άλλα μέρη οι γυναίκες τον αφαιρούν πριν γεμίσουν το λουλούδι. Εγώ μάλλον επειδή βαριόμουν, από την αρχή που ασχολήθηκα με αυτό το φαγητό άφησα μέσα το εν λόγω όργανο και έκπληκτος διαπίστωσα ότι τα γεμιστά γίνανε πολύ πιο νόστιμα και σε γεύση αλλά και σε άρωμα.
Κάτι που επιβεβαίωσε, χωρίς να της πω τι έκανα, και μια έμπειρη στη μαγειρική γειτόνισα μου . Άλλο που όταν της είπα το μυστικό άρχισε να φτύνει με αηδία το μέχρις εκείνη τη στιγμή θεσπέσιο περιεχόμενο του στόματος της. Τότε κατάλαβα ότι η εμμονή στην αφαίρεση του στήμονα έχει να κάνει με αρχέγονες προκαταλήψεις φαλλικής ίσως προελέυσεως. Διόλου απίθανο μάλιστα να γινόντουσαν και από άμβωνος και από φανατικούς ιερείς και ιεροκήρυκες τέτοιες συστάσεις. Διότι ο στήμονας είναι το αρσενικό όργανο της γονιμοποίησης και παραπέμπει σε ανάλογους συνειρμούς!
Φτιάχνουμε τη γέμιση όπως και στους ντολμάδες, μαραίνουμε δηλαδή πρώτα το κρεμμύδι στο λάδι και μετά ρίχνουμε τα μυρωδικά και το ρύζι. Κάποιοι ΄βάζουνε και ντομάτα. Μπορούμε στο τέλος να προσθέσουμε και τριμμένη μυτζήθρα, εγώ δεν το κάνω για να μείνει περισσότερο άρωμα από το λουλούδι. Γεμίζουμε με μεσαίου μεγέθους στενόμακρο κουτάλι. Τοποθετούμε τα γεμιστά όρθια και λίγο πλαγιαστά σε ταψί και αφού τα περιχύσουμε με λάδι τα ψήνουμε στο φούρνο για 1/2 ώρα με 3/4 ανάλογα το φούρνο.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΑΓΩΜΑΤΟΣ:

Μα με το χέρι φυσικά.

Καλή επιτυχία σε όσες και όσους ασχοληθούν και προσοχή στον....στήμονα!!!!

.

.

ΥΓ: Από σήμερα ξεκινάει και η μαγειρική πλευρά του ιστολογίου μας, με παραδοσιακές συνταγές του χωριού μας και οι οποίες θα αποθηκεύονται στο ομώμυνο αρχείο.

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ....


Ένα σκίτσο του φίλου μας Σωτήρη Βαρελά

20 Αυγούστου 2009

Αριστομένης Κατσούλας: Ο ζωγράφος μας

Ο Αριστομένης Κατσούλας -ο Μένης όπως τον ξέρουμε στο χωριό- είναι ο δικός μας άνθρωπος στο χώρο των εικαστικών τεχνών. Οπλισμένος με αυτό το κάτι που διακρίνει τους μεγάλους καλλιτέχνες και με μια ιδιαίτερη αισθητική ματιά, δημιουργεί με το χρωστήρα του το δικό του αναγνωρίσιμο σύμπαν στο χώρο της ζωγραφικής. Οι πίνακες του χαρακτηρίζονται από τη δύναμη των χρωμάτων τους και την πρωτοτυπία των σχημάτων τους.
Αλλά γι' αυτά τα θέματα ας αφήσουμε καλύτερα να μιλήσουν οι ειδικοί.
Και πρώτα η ιστορικός τέχνης LUCIA ARSI από τις Συρακούσσες της Ιταλίας: "Είναι τα χρώματα του Αριστομένη Κατσούλα που λένε, μάλλον επικαλούνται ότι η εικαστική γλώσσα είναι το ανέφικτο παρών του πάντοτε. Στα χρώματα και στις γραμμές του Αριστομένη το Απεριόριστο προσπαθεί να εδραιωθεί και ενίοτε ο Θεός κερδίζει, αλλά ο διπλός Θεός (Διόνυσος) απογυμνώνει την τόλμη και καίει, ερημώνει την πόλη: και εκεί θα μπορούσες να αντιληφθείς το κλάμα ενός μωρού, που χάνει την επαφή και το θρηνώδες τραγούδι του αναδεικνύει τον χθόνιο κόσμο, όπου βασιλεύει η Εκάτη.
Και στα χρώματα και στις γραμμές του Αριστομένη διαισθάνεται κανείς το αιώνιο δράμα της φύσης-σφίγγας που δίνει και παίρνει. Αλλά το πράσινο που διαχέεται με γραμμές κάποτε απαλές, κάποτε δυνατές προδιαθέτει στην Ελπίδα που είναι πάντα η υποχρέωση, η καθημερινή κούραση μιας Σκέψης που επιθυμεί διακαώς έναν σκοπό".

Αλλά και η συμπατριώτισα της Κριτικός Τέχνης LIDIA PIZZO μας λέει: "Έργα που με γραφικότητα, αναδεικνύουν ένα διηγηματικό υλικό το οποίο παίρνει τα ερεθίσματα από σύνθετες έρευνες που έγιναν από τα ακούσματα της αντήχησης και του μυστηρίου των πραγμάτων πάνω στο προσωπικό γίγνεσθαι, εξιστορημένες πάντα σε μία γλώσσα που βρίσκει τις ρίζες της σε έναν εξπρεσιονισμό ξανα-επισκέψιμο με πρωτότυπο και υποβλητικό τρόπο, είναι η δουλειά του Αριστομένη Κατσούλα. Ζωγραφική κίνηση ευαίσθητη, δυνατή, κομψή ζει από πλατιά χρωματικά πεδία που επικαλούνται βεβαίως, οι ενδεδειγμένες αποκλίνουσες αλχημείες, όμως, σε πρωτότυπα σχήματα και γεμάτα από βαθιές ιδέες που ξεδιπλώνονται σε ένα διάβασμα με μέτρο του ζωγραφικού χώρου που ζει σε ένα ρυθμό συνθετικό ευρύ και γρήγορο, όπου κυριαρχεί μία διάσταση διαισθητική-αφηγηματική, η οποία επισκιάζει εκείνο το θραύσμα της πραγματικότητας που πολλές φορές μας τυχαίνει να κατανοήσουμε και που δίνει νόημα στην ύπαρξη μας".
Εμείς δεν έχουμε παρά να προσθέσουμε το πόσο κοινωνικός και απλός άνθρωπος είναι ο Μένης και πόσο αγαπάει το χωριό του. Βοηθάει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Βγαίνει στα καφενεία, κουβεντιάζει με όλο τον κόσμο και δεν κρύβεται στις αυλές των σπιτιών όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια κάποιοι εξ' Αθηνών συμπατριώτες μας που επιδεικτικά σνομπάρουν την ντόπια κοινωνία. Ο Μένης είναι δικός μας άνθρωπος ένας πραγματικός Πυργιώτης!
Του ευχόμαστε να είναι γερός δυνατός και δημιουργικός! Να κερδίζει διακρίσεις με τη δουλειά του, κάτι που όπως να το κάνουμε αντανακλά και σε μας τους συχωριανούς του!
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
Γεννήθηκε το 1955 (ανήμερα το Πάσχα σας λέω εγώ που ήμουνα δίπλα και άκουσα από τους πρώτους το κλάμα του) στον Πύργο Τριφυλίας και το 1968 μετακομίζει στην Αθήνα. Το 1975 τελειώνοντας το Λύκειο και τη Σχολή "Βακαλό", κλάδο διακόσμησης, φεύγει για την Ιταλία. Το 1980 τελειώνει την Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Perugia. Από το 1986 εργάζεται ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δουλειά του έχει παρουσιαστεί μέσα από ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
1983 Gallerie "Θόλος" Αθήνα 1985 Gallerie "ΚΡΕΩΝΙΔΗΣ" Αθήνα
1987 "Ροδιακή Έπαυλις" Ρόδος 1994 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Π.Φαλήρου
1995 ART & IKONS Κάλυμνος 1998 Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
2002 Gallerie "ΖΑΝΕΤΙΔΗΣ" 2005 Palazzo "Impelizzeri" Sirakusa, Ιταλία
2006 Gallerie "ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΙΟΥ" 2006 Πολιτιστικό Κέντρο Μελ. Μερκούρη
2007 Πολιτ. Κέντρο Καλαμάτας 2007 Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

ΣΤΑ 2,50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΑΔΙ

Στα 2,5 ευρώ έχει ανέβει η τιμή του ελαιολάδου αυτή την περίοδο και η βελτιωτική πορεία φαίνεται να συνεχίζεται. Η άνοδος οφείλεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του προέδρου της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας Βασίλη Κοζομπόλη, στην έλλειψη αποθεμάτων στην Ισπανία.«Αγοράσαμε την περασμένη εβδομάδα 2,5 ευρώ από το συνεταιρισμό της Βάλτας 40 τόννους και το πουλήσαμε σε Ιταλούς. Είχαμε εξασφαλίσει αυτή την τιμή», μας είπε ο κ. Κοζομπόλης και παρατήρησε: «Η τιμή του ελαιολάδου ακολουθεί ανοδική πορεία, εκδηλώθηκε αυξημένη ζήτηση. Η τιμή είναι στα 2,5 ευρώ στο εμπόριο». Για την αιτία της βελτίωσης της τιμής ο πρόεδρος της Ενωσης εκτίμησε: «Μάλλον δεν υπάρχουν αποθέματα στην Ισπανία. Ακούγεται ότι έχουν μόνο 200.000 τόννους και δεν πουλάνε. Το κρατάνε για τις ........δικές τους ανάγκες. Ετσι ό,τι λάδι θέλουν οι Ιταλοί, στρέφονται σε μας να το αγοράσουν».Ο κ. Κοζομπόλης δήλωσε αισιόδοξος για τη νέα παραγωγή, επισημαίνοντας: «Η παραγωγή στην Ελλάδα είναι καλή. Στην Ισπανία δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το 1 εκ. τόννους, ενώ πέρσι ήταν 1,4 εκ. τόννοι». Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΑΣ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τους ντόπιους τυποποιητές, που «δε στήριξαν το προϊόν στη δύσκολη στιγμή, για να μην πέσει κάτω από τα 2 ευρώ και τώρα τρέχουν να το αγοράσουν».
Πηγή Φιλατρά news

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ

Δύο μεταγραφές ανακοίνωσε χθες ο Μιλτιάδης, ενισχύοντας την μεσοεπιθετική του γραμμή. Ο λόγος για τον Αλμπάν Χίντα και τον Γκεόργκε Σκουτάρι. Ο πρώτος είναι Αλβανός 28 ετών μεσοεπιθετικός και ο Σκουτάρι Μολδαβός 17 ετών επιθετικός.
Ο Χίντα αγωνιζόταν παλαιότερα στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και κατηφόρισε στη Μεσσηνία για επαγγελματικούς λόγους, ενώ ο νεαρός Σκουτάρι ζει με την οικογένειά
του μόνιμα στην Τριφυλία. Οι δύο παίκτες συμμετέχουν ήδη στην προετοιμασία -που ξεκίνησε προχθές- για το νέο πρωτάθλημα της Α’ τοπικής.
Με τα παραπάνω πρόσωπα ο Μιλτιάδης μετρά πλέον τέσσερις μεταγραφές, καθώς έχει αποκτήσει ακόμα τον Μπάμπη Μπαχούμα και τον Τζιτζέλ Τοντερίκα και κινείται πλέον για την απόκτηση ενός επιθετικού για να κλείσει το ρόστερ.
Με απουσίες στο κύπελλο
Ο Μιλτιάδης ξεκίνησε μόλις τη Δευτέρα προετοιμασία κι έτσι θα δώσει το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν με την ΑΕΚ Καλαμάτας για το κύπελλο Μεσσηνίας, χωρίς κανένα φιλικό στα πόδια του, αλλά και με αρκετές απουσίες. Και αυτό γιατί όλοι οι νεοαποκτηθέντες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όπως επίσης και ο Λαμπρόπουλος που κατέθεσε την ελευθέρας του με τη λήξη της σεζόν και στη συνέχεια αποφάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία του.
Ο Μιλτιάδης θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή στην Καλαμάτα.

19 Αυγούστου 2009

ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ


Ανασύρθηκε, χθές βράδυ από το Λιμάνι της Πύλου μπροστά από το τοπικό Λιμεναρχείο από λιμενικούς και πολίτες 46χρονος άνδρας , ο οποίος κατά δήλωσή του έχασε τον έλεγχο της δίκυκλης μοτοσικλέτας στην οποία επέβαινε, με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα.
Ο 46χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πύλου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ακολούθως στο Γ.Ν.Ν. Καλαμάτας, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.
Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Πύλου.

ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ


Περί τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να συνεδριάσει το ΔΣ της ΣΚΟΣ για να αποφασίσει περί της τιμής παραγωγού της κορινθιακής σταφίδας, δεδομένου ότι και φέτος θα προβεί σε συγκέντρωση. Τούτο ανέφερε το βράδυ της Τρίτης 13 Αυγούστου στους Γαργαλιάνους ο πρόεδρος της ΣΚΟΣ και πρόεδρος της ΕΑΣ Ηλείας-Ολυμπίας Γεράσιμος Καλλιμώρος, που μαζί με το διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της Παναιγιαλείου Ενώσεως Θανάση Σωτηρόπουλο χαιρέτισαν και μίλησαν σε συνάντηση της ΕΑΣ Μεσσηνίας και της Διαχειριστικής. Η συνάντηση είχε σκοπό την ενημέρωση των παραγωγών για εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης με κάλυψη των εξόδων μέσω του Μέτρου 132 και για επιχειρησιακό πρόγραμμα σταφίδας.
Ίσως εκκαθάριση
Σε ερώτημα αγρότη σχετικά με την πληρωμή εκκαθάρισης στους σταφιδοπαραγωγούς, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Δημήτρης Ραπτέας έκανε γνωστό ότι δεν έχει κλείσει η περυσινή διαχείριση και πως ο πρόεδρος Βασίλης Κοζομπόλης του ζήτησε να πει στους παραγωγούς ότι ενδεχομένως να προκύψει μια μικρή διαφορά υπέρ του παραγωγού, κάτι για το οποίο θα αποφασίσει το ΔΣ της Ένωσης.
Δυσκολίες εξαγωγών
Ο πρόεδρος της ΣΚΟΣ συμφώνησε με το Θανάση Κατσά, του Συνεταιρισμού Γλυφάδας, πως η τιμή του ενός ευρώ το κιλό δεν είναι η βέλτιστη, τόνισε όμως πως «ο παραγωγός με την περσινή τιμή πήρε μια ελπίδα», προσθέτοντας πως «εμείς εκτελέσαμε το έργο που έλεγε το καταστατικό (σ.σ. της ΣΚΟΣ, για παρέμβαση και συγκέντρωση σταφίδας) και τόσα χρόνια δεν ήταν σε εφαρμογή».
Την περυσινή χρονιά, το μεγάλο μειονέκτημα ήταν η οικονομική κρίση, ειδικά για τις εξαγωγές. Στη μεγάλη αγορά για την κορινθιακή, τη Βρετανία, είχε ο εξαγωγέας να αντιμετωπίσει και την υποτίμηση της λίρας έναντι του ευρώ (έφτασε μέχρι 30%!), που σήμαινε ακριβό προϊόν.
Μια απειλή κατά της κορινθιακής προέρχεται από τη φθηνότερη σουλτανίνα. Υπάρχει φόβος υποκατάστασης του προϊόντος από σουλτανίνα και πρέπει να δοθεί προσοχή.
Τουλάχιστον η περσινή
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο κ. Καλλιμώρος είπε: «Για μένα θα είναι μεγάλη επιτυχία να κρατήσουμε την περσινή τιμή (το θεωρώ αυτονόητο) και να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο». Στόχος είναι να γίνει διαχωρισμός στις αγορές μεταξύ κορινθιακής και σουλτανίνας αλλά «να μην τεντώσουμε το σκοινί». «Αν χρειαστεί θα πιέσουμε τις αγορές, αλλά τόσο για να μην κάνουμε ζημιά σ’ εσάς και την εταιρεία», είπε ο πρόεδρος της ΣΚΟΣ.
Ποιότητα
Ο Θανάσης Σωτηρόπουλος ζήτησε να δώσουν σημασία οι παραγωγοί στην ποιότητα, ξεχωρίζοντας τις πολύ χοντρές σταφίδες και τις μειονεκτικές λόγω θειαφασθένειας. Τόνισε δε, πως «αν έχουμε καλό προϊόν, τα επόμενα χρόνια θα δικαιολογηθεί και η διαφορά τιμής (σ.σ. με τη σουλτανίνα), θα πιέσουμε τις αγορές».
Σταφιδεργοστάσιο ΕΑΣ Μεσσηνίας
Το μέλος του ΔΣ της ΕΑΣ Μεσσηνίας Γιώργος Λαζόγιαννης ζήτησε να μάθει αν θα γίνει ενοικίαση του εργοστασίου σταφίδας της Ένωσης Μεσσηνίας στη ΣΚΟΣ για τυποποίηση και γιατί δεν έδωσε μέρισμα η ΣΚΟΣ στην τοπική ΕΑΣ. Ο κ. Καλλιμώρος είπε ότι με την Ένωση της Μεσσηνίας βρίσκονται στο τυπικό μέρος για ίδρυση εταιρείας ΣΚΟΣ-ΕΑΣ προκειμένου να λειτουργήσει το σταφιδεργοστάσιο Θουρίας. Απαντώντας για το μέρισμα, ανέφερε ότι τα παλετοκιβώτια που κάποτε ήταν χρεωμένα στις Ενώσεις τα αγόρασε η ΣΚΟΣ. Μεταξύ των κ. Καλλιμώρου-Σωτηρόπουλου και του μέλους του ΔΣ της ΕΑΣ Μεσσηνίας Κώστα Κατσούλη προκλήθηκε ένταση για θέματα διοικητικής υφής.
Για ολοκληρωμένη μοναδική ευκαιρία
Σχετικά με το Μέτρο 132, ο γεωπόνος και διευθυντής Υποστήριξης Πρωτογενούς Παραγωγής της ΕΑΣ Μεσσηνίας Κώστας Λύρης είπε ότι επιδοτεί τις υπηρεσίες για την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στη σταφίδα. Ο κ. Λύρης χαρακτήρισε μοναδική την ευκαιρία να γίνει κάτι τέτοιο δωρεάν αφού οι παραγωγοί δε θα επιβαρυνθούν ούτε το ΦΠΑ, εκτίμησε πως η ολοκληρωμένη διαχείριση θα γίνει μονόδρομος τα επόμενα χρόνια και είπε ότι η ΕΑΣ Μεσσηνίας έχει μεγάλες πιθανότητες να επιλεγεί σ’ αυτό το Μέτρο του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Οι παραγωγοί θα πρέπει να πάνε στα υποκαταστήματα της Ένωσης και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20ή Σεπτεμβρίου. Ανέφερε δε, ότι η Ένωση με τη Διαχειριστική θα υποβάλουν και επιχειρησιακό πρόγραμμα για προμήθεια εφοδίων με 50% επιδότηση, με έμφαση σε όσους σταφιδοπαραγωγούς ενταχθούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση.
πηγή Θάρρος

ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ


Με χαμηλούς τόνους ξεκίνησε προχθες το απόγευμα την προετοιμασία του για το πρωτάθλημα της Α’ τοπικής ο Μιλτιάδης. Η “πρώτη” όπου έγινε και ο καθιερωμένος αγιασμός έλαβε χώρα στο γήπεδο του Πύργου και το “παρών” έδωσαν η διοίκηση της ομάδας με επικεφαλής τον πρόεδρο Παναγιώτη Γαλάνη, ο προπονητής - παίκτης Δημήτρης Λίτσας με το γυμναστή Νίκο Δημητρακόπουλο και φυσικά οι ποδοσφαιριστές. Ο Δημήτρης Λίτσας ξεκαθάρισε πως στόχος του Μιλτιάδη είναι καθαρά η παραμονή στην κατηγορία και πρόσθεσε πως είναι ανοιχτό το παράθυρο για μεταγραφές. Ο Μιλτιάδης άλλωστε έχει αποκτήσει μόλις δύο ποδοσφαιριστές. Τον Μπάμπη Μπαχούμα και τον Τζιτζέλ Τοντερίκα και κινείται για ένα μέσο και έναν επιθετικό. Στον αντίποδα, αποχώρησαν οι Θανάσης Γεωργιόπουλος, Στέλιος Τζωρτζίνης, Νίκος Τζωρτζίνης και Τάσος Λακριντής.
Οι αλλαγές δηλαδή που έγιναν στο ρόστερ είναι πολύ λίγες και αυτό σημαίνει πως ο Μιλτιάδης θα έχει ως ατού την ομοιογένεια στο νέο πρωτάθλημα, μιας και δεν αναμένονται
άλλες αποχωρήσεις. Ο Δ. Λίτσας ευελπιστεί λοιπόν: «Να πετύχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα την παραμονή, ώστε να πάρουν περισσότερες, ευκαιρίες και τα νέα παιδιά». Οσο για το
πως προσμένει τον μαραθώνιο της Α’ τοπικής, είπε: «Θεωρώ ότι δεν θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικός στην ουρά, όπως πέρυσι. Οι ομάδες που ανέβηκαν από τη Β’ στην Α’ τοπική δεν έχουν ενισχυθεί και τόσο και τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα».

πηγή Ελευθερία

18 Αυγούστου 2009

Αφιέρωμα: Ένα αστέρι από το χωριό μας γεννιέται. Με τις καλύτερες ευχές μας και την αγάπη μας


Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους για την ερχόμενη αγωνιστική, έτσι και η ομάδα του ΠΑΟΚ εκτός των άλλων έδωσε και ένα φιλικό με την Ζούπτφεντ. Σε αυτόν τον αγώνα δοκιμάστηκαν και νέα ταλέντα προερχόμενα από το παιδικό τμήμα της ομάδας, μέσα σε αυτά ήταν και ο συγχωριανός μας Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.
Ο προπονητής της ομάδας Φερνάντο Σάντος έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος με την απόδοση του Αλέξανδρου και για αυτό του έδωσε και πάλι την ευκαιρία και μάλιστα διπλή. Τον ξεκίνησε στο δεξί άκρο της άμυνας και στο δεύτερο ημίχρονο τον χρησιμοποίησε πάλι δεξιά, αλλά πιο προωθημένο, μέχρι την ώρα που τον έβγαλε από το παιχνίδι. Ο μικρός ανταποκρίθηκε και κέρδισε πόντους. Δεν ήταν ο μόνος από τους νέους που έπαιξε, αλλά αυτός ξεχώρισε ιδιαίτερα. Ο πιτσιρικάς είναι..................

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗΝ ΒΑΛΤΑ.


Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Πολιτιστικός σύλλογος Βάλτας διοργανώνει μεγάλο λαϊκό πανηγύρι στο δάσος της Ευαγγελίστριας, το βράδυ της παραμονής 22/8/09, με τη συμμετοχή της ορχήστρας του Γιάννη Καλογερόπουλου. Θα σερβίρεται κρύα μπύρα και η παραδοσιακή ''γουρνοπούλα'' σε ένα περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς που αξίζει να επισκεφθείτε. Προσέλευση μετά τις 9.00 μμ.

17 Αυγούστου 2009

Στο πανηγύρι της Ποταμιάς ανασαίνει ακόμα η παράδοση!!!

Για να γίνει παραδοσιακό πανηγύρι σε χωριό της Μεσσηνίας θα πρέπει, φαίνεται, να μηδενιστεί ο πληθυσμός του, να πιάσουμε δηλαδή πάτο.
Όπως γίνεται κάθε 15 Αύγουστο εδώ και πολλά χρόνια στην Ποταμιά της Τριφυλίας που με μηδέν (0) κατοίκους και με έναν υπερδραστήριο Σύλλογο των απανταχού Ποταμιτών που φτάνει μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης, αναβιώνει η παράδοση.
Με ένα πανηγύρι που βρίσκεται πολύ μακράν από αυτή τη χυδαιότητα που ζούμε κάθε καλοκαίρι στα χωριά μας. Με αυτούς, δηλαδή, τους περιφερόμενους θίασους των δυομένων φιρμών του πενταγράμμου που έτσι σαν να θέλουν να βασανίσουν τον κοσμάκη, αξιώνονται να ανεβούν στο πάλκο μετά τα μεσάνυχτα όταν έχουν αρχίσει τα χασμουρητά και η βαρεμάρα.
Και με ένα καψουρορεπερτόριο του αισχίστου είδους σαν αυτό που ακούει κανείς στα πρωϊνάδικα της τηλεόρασης ή με δημοτικά τραγούδια "μαϊμού" που προσβάλλουν τη νοημοσύνη του κόσμου και του πολιτισμού μας.
Προχτές όσοι βρεθήκαμε στην Ποταμιά είχαμε την τύχη να απολαύσουμε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μια ανάσα από την παράδοση του λαού μας που για πολλά χωριά του νομού μας αποτελεί μακρινό παρελθόν. Και λέω του νομού μας γιατί σε άλλα μέρη της χώρας μας συνεχίζουν να γίνονται τέτοια πανηγύρια.
Μετά τη θεία και κατανυκτική λειτουργία σε ένα πανέμορφο και γραφικό εκκλησάκι που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του χωριού, δίπλα στα ερημωμένα παλιά πέτρινα σπίτια που κάποτε έσφυζαν από ζωή και με μια καταπληκτική θέα στα γύρω διάσελα και κορφοβούνια των Κοντοβουνίων, ακολούθησε η αρτοκλασία και η ανταλλαγή των ευχών με τα Χρόνια Πολλά. Κάτι πολύ συγκινητικό αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έρχονται από πολύ μακρινές αποστάσεις και ανταμώνουν μια φορά το χρόνο κάθε τέτοια μέρα.
Μετά εν χορώ μέσα από τις πεζούλες με τις καρυδιές και τους κισσούς, κατεβήκαμε κάτω στο ποτάμι το οποίο πλέον είναι χωρίς πλατάνια γιατί τα θέρισε όλα αυτή η ύπουλη αρρώστια που ήρθε από την Ιταλία και για την οποία έχουμε γράψει από τούτο εδώ το blog.
Εκεί κάτω από ειδικά διαμορφωμένο χώρο με καλαμωτές και τέντες δίπλα στη βρύση με το κρουσταλένιο νερό, μας περίμενε η γιορτή και το γλέντι.
Εθελοντές μάγειροι που είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία από τις κονταυγές, ανάδευαν στα καζάνια με τεράστιες κουτάλες την πατροπαράδοτη βραστή γίδα, προσφορά του Συλλόγου στους
καλεσμένους. Ενώ η ορχήστρα, μια ορχήστρα "παλαιάς κοπής" αποτελούμενη από γνήσιους λαϊκούς οργανοπαίχτες, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, άρχισε να παίζει τα τραγούδια της. Τραγούδια παραδοσιακά και ρεμπέτικα σε μια ανεπιτήδευτη και απλή εκτέλεση με σοβαρότητα μεγάλων καλλιτεχνών.
Πρώτα σερβιρίστηκε η νοστιμότατη σούπα αυγολέμενο και ακολούθησαν σε μπόλικες ποσότητες τα κοψίδια της πεντενόστιμης γίδας. Οι συνδαιτημόνες επιβαρύνονταν μόνο με την αγορά του ποτού.
Επικράτησε μεγάλο κέφι και ακολούθησαν χοροί, δημοτικοί και λαϊκοί που κράτησαν μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Όπως ακριβώς γινόταν και τα παλιά χρόνια στα πανηγύρια και να είναι καλά οι Απανταχού Ποταμίτες που μας το θύμισαν για μια ακόμη φορά. Και να είμαστε καλά και εμείς που παραβρεθήκαμε για να ξαναπάμε του χρόνου!
Μακάρι να βρεθούν και άλλοι μιμητές των Ποταμιτών!

15 Αυγούστου 2009

ΚΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ


Κάτι «σιγοψήνεται» στον κόσμο του παρθένου ελαιολάδου, καθώς μια ομάδα παραγωγών υψηλής ποιότητας λαδιού σε Ιταλία, Ισπανία αλλά και Καλιφόρνια επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα τελειότητάς του.
Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίουκαι το οποίο διοργανώθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Davis (το καλύτερο γεωπονικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ) και το Culinary Ιnstitute of Αmerica (CΙΑ)- ήταν η πρώτη κίνηση με στόχο να διερευνηθούν οι καλύτερες παραγωγικές πρακτικές, τα αισθητικά χαρακτηριστικά και οι μαγειρικές και επιχειρηματικές δυνατότητες για το καλύτερης ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ενώ δεκάδες ιταλικά και ισπανικά ελαιόλαδα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, τα ελληνικά ήταν δυστυχώς ελάχιστα.
Η αγορά αυτή αναμφισβήτητα θα αλλάξει άρδην την επόμενη δεκαετία, καθώς η Καλιφόρνια ετοιμάζεται να εισχωρήσει στον κόσμο του ελαιολάδου δυναμικά, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίον προσείλκυσε και την προσοχή του κόσμου του κρασιού πριν από μερικές δεκαετίες.
Για να πάρουμε μια ιδέα για το τι συμβαίνει στην Καλιφόρνια, σε ένα μόνο κτήμα για παράδειγμα, στο Corto Βrothers, έχουν φυτευτεί ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα.
Την ώθηση για το συνέδριο αυτό την έδωσε εν μέρει το λυπηρό γεγονός ότι ο κόσμος τού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου δεν είναι καθόλου αγνός... Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει κανένας κατοχυρωμένος νομικά ορισμός του όρου εξαιρετικά παρθένο, τίποτα που να δηλώνει ότι πρέπει να έχει περιεκτικότητα ελαϊκού οξέος μικρότερη του 0,8%, που είναι μία από τις ρήτρες που προσδιορίζουν τον όρο στην Ευρώπη. Κάποιοι πανούργοι παραγωγοί το γνώριζαν αυτό εδώ και καιρό και προχώρησαν σε πράξεις όχι ιδιαίτερα έντιμες, πουλώντας ελαιόλαδα αναμεμειγμένα με σπορέλαια που μερικές φορές περιέχουν μονάχα ένα ποσοστό 10% εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, και όλα με τη σφραγίδα του εξαιρετικά παρθένου. Χωρίς εντατικές χημικές αναλύσεις, είναι πολύ δύσκολο να καθορίσει κανείς τι περιέχει ακριβώς ένα «ελαιό»-λαδο.
Το θέμα έφτασε σε κρίσιμη καμπή πριν από περίπου δύο χρόνια, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν στην Ιταλία. Φοβούμενοι ότι τέτοιες παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές στιγματίζουν τους παραγωγούς που εργάζονται έντιμα, μια μικρή ομάδα από σπουδαί υς Ιταλούς και Ισπανούς παραγωγούς και γεωπόνους κυρίως από την Αccademia dei Georgofili, στη Φλωρεντία, συγκρότησαν όλοι μαζί έναν οργανισμό που λέγεται ΤRΕ-Ε. Το ΤRΕ-Ε στα ιταλικά σημαίνει τρία Ε, το γράμμα από το οποίο αρχίζουν οι λέξεις που στα ελληνικά αντιστοιχούν στην ηθική, την τελειότητα και την οικονομία. Ο στόχος της εν λόγω ομάδας και του συνεδρίου της Καλιφόρνιας ήταν να δοθεί ώθηση με στόχο μια νέα προσέγγιση απέναντι στο ελαιόλαδο, να αναπτυχθούν πρότυπα για ελαιόλαδο ανώτατης ποιότητας (super premium oils) και να επανεξεταστεί το μάρκετινγκ αυτού του ελαιολάδου.
Οι προδιαγραφές για να πάρει κανείς την «σφραγίδα» ΤRΕ-Ε είναι πάρα πολύ αυστηρές, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο, αλλά μπορεί και όχι. Εάν μια τέτοια «σφραγίδα» ανεβάσει τον πήχη και τσιμπάνε οι Ελληνες παραγωγοί, μπορεί να είναι ένας τρόπος για κάποια εξαίσια ελληνικά λάδια να πάρουν την αναγνώριση που θα είχαν εάν η πολιτική γύρω από το λάδι ήταν πιο έξυπνη.
«Εχει καθιερωθεί ότι “εξαιρετικά παρθένο” σημαίνει τελειότητα. Δεν ισχύει όμως αυτό», αναφέρει ο Νταν Φλιν, διευθυντής του Οlive Center στο UC Davis. «Η Καλιφόρνια είναι το τέλειο μέρος για να υπάρξει μια “φρέσκια” προσέγγιση απέναντι σε ένα από τα αρχαιότερα τρόφιμα της Μεσογείου», τόνισε ο δρ.
Κλαούντιο Πέρι, ένας γεωπόνος στην Αccademia dei Georgofili.
Η ώθηση για δημιουργία νέων προτύπων σημαίνει ότι το Super Ρremium Οlive Οil θα καθορίζεται από ελεύθερα επίπεδα οξύτητας μικρότερα από 0,3%, τιμή υπεροξειδίου μικρότερη από 7,5, απορρόφηση UV στα 232 nm (Κ232) μικρότερη από 1,85, και απουσία ελαττωμάτων. Οι παραγωγοί ελαιολάδου ανώτατης ποιότητας super premium με την εγγύηση ΤRΕ-Ε θα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις: μεταξύ άλλων διαφάνεια εγγράφων και ανιχνευσιμότητα, έλεγχο επί της διαδικασίας παραγωγής και προθυμία υποβολής σε ετήσια αξιολόγηση.
Το συνέδριο αυτό σηματοδοτεί την επανάσταση στον κόσμο του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Μπορεί κάποιος να ακούσει το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει μια κυβερνητική στρατηγική για την προώθηση του «υγρού μας χρυσού» αλλά παράλληλα του αρχαιότερου και πιο σημαντικού τροφίμου που παράγουμε; Πρωταγωνιστής σε κάθε γεύμα Ενας από τους στόχους των πρωτοβουλιών του ΤRΕ-Ε και του US Davis είναι να αξιολογηθεί και να ενισχυθεί η οικονομική δυναμική των ελαιολάδων ανώτατης ποιότητας.
Ενας από τους Ιταλούς παραγωγούς στο συνέδριο, ο Πάολο Πασκουάλι, είναι ο ιδιοκτήτης ενός «θερέτρου ελαιολάδου» που λέγεται Villa Campestri έξω από τη Φλωρεντία από όπου δημιούργησε μια «oleoteca», έναν χώρο γευσιγνωσίας ελαιολάδου.
Διατηρεί αρκετά ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας σε ειδικά μικρά αλλά όμορφα δοχεία σε άζωτο και προσφέρει στους επισκέπτες του στο εστιατόριο τη δυνατότητα δοκιμής. Η βασική ιδέα είναι να συνηθίσουν οι καταναλωτές σε ένα κόνσεπτ υψηλής ποιότητας όσον αφορά τα ελαιόλαδα αυτά, ούτως ώστε να τα δοκιμάσουν σε διαφορετικά φαγητά.
Τα ελαιόλαδα «πρέπει να είναι ο βασικός πρωταγωνιστής σε ένα γεύμα», σύμφωνα με τη διακήρυξη του ΤRΕΕ. «Οι επισκέπτες κατά το φαγητό συμμετέχουν στην αισθητική και γαστρονομική αυτή εμπειρία όσον αφορά το ελαιόλαδο». Για τους περισσότερους εστιάτορες το ελαιόλαδο είναι «εστία» κόστους και όχι κέρδους, είπε ο Πασκουάλι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: «Ο νέος αυτός τρόπος παρουσίασης των ελαιολάδων επιτρέπει στον εστιάτορα να “μετατρέψει” το κόστος αυτό σε σημαντικά κέρδη. Η τιμή του ελαιολάδου αποτελεί μέρος της τιμής ενός γεύματος».
Ο ίδιος σερβίρει μόνο ελαιόλαδα που είναι ανώτατης ποιότητας, επιλογές του ΤRΕΕ. Για τρία δείγματα των 30 ml η χρέωση είναι 10 ευρώ, που σημαίνει ότι το λίτρο έρχεται γύρω στα 110 ευρώ, όχι και πολύ κακή απόδοση επένδυσης! Το Culinary Ιnstitute of Αmerica σχεδιάζει επίσης να αρχίσει τη δική του oleoteca, ελπίζοντας να «δημιουργήσει» μια νοοτροπία όσον αφορά την τελειότητα στο ελαιόλαδο η οποία λείπει εδώ και πολύ καιρό.

Θέλει και η καλή κουζίνα το παρθένο ελαιόλαδό της
πηγή Δήμος Νεστορος

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


Σάββατο και 15 Αύγουστος σήμερα. Η μεγάλη εορτή της Παναγίας. H κορύφωση του φετινού καλοκαιριού. Για τον Ελληνισμό τουλάχιστον είναι η μεγαλύτερη, θεικά, συναισθηματική γιορτή του Γένους. Εορτάζει η μητέρα του Χριστού και μητέρα όλων των Χριστιανών. Σαν σήμερα μετουσιώθηκε σε θεική υπόσταση και ανέβηκε δίπλα στον Θεό και στον Γιό της. Η Παναγία εορτάζεται σε... ολόκληρη την Χριστιανοσύνη, είτε λέγεται ορθόδοξη είτε καθολική. Ακόμα και οι Μωαμεθανοί και Μουσουλμάνοι την γνωρίζουν και την σέβονται. Στην Τουρκία πρόπερσι, κοντά στην Έφεσσο, κάηκε όλος ο χώρος γύρω απο ένα μοναστήρι της και αυτό έμεινε άθικτο. Ακολούθησε προσκύνημα απο τους γείτονες σαν να επρόκειτο για δικό τους θεό. Μεγάλη η συνύπαρξη της στις δύσκολες στιγμές του Έθνους. Στο Βυζάντιο, στην Αγιά Σοφιά με το υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια. Στα μοναστήρια, όπου οι μοναχοί με το καντήλι και την εικονίτσα της από πάνω κράταγαν 400 χρόνια τον Ελληνισμό ζωντανό, διδάσκοντας τα μικρά Ελληνόπουλα. Και μετά στην μεγάλη απελευθέρωση του Έθνους το 1821, ανήμερα της εορτής του Ευαγγελισμού της, οι οπλαρχηγοί έδωσαν τον ιερό όρκο για την απελευθέρωση της πατρίδας. Οι Έλληνες Μικρασιάτες με την εικόνα της στην αγκαλιά τους το 1922, άφηναν τα ματωμένα χώματα και το βιό τους για να φύγουν κυνηγημένοι απο την Σμύρνη. Και αν κανένας έπεφτε απο σφαίρα Τουρκική, ο επόμενος επαιρνε την εικόνα σαν λαβαρο για να την προστατεύσει μπας και μείνει σε κανένα Τουρκικό χέρι. Το 1940 ανήμερα της εορτής της Ιταλοί ανατίναξαν το πολεμικό Έλλη στο λιμάνι της Τήνου και μετά αυτή καθοδήγησε ψυχολογικά τους Έλληνες να μάχονται σαν θεοί, στο έπος του Αλβανικού μετώπου. Και πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές μπορούμε να θυμηθούμε.Πολλές οι ονομασίες της και οι τόποι λατρείας της ανάλογα με την χριστιανική βούληση του Έλληνα. Η Παναγιά μεγαλόχαρη στην Τήνο, η Παναγιά η Κανάλα προστάτης των ναυτικών του Αιγαίου, η Παναγιά η Τσαμπίκα για τις στείρες γυναίκες στη Ρόδο, η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα προστάτισσα στο Μυρτώο πέλαγος κατω στα Κύθηρα, η Παναγία η Κλαίουσα, που η εικόνα της δακρύζει κάθε τέτοια μέρα, η Οφιοφορούσα που καθε 15 Αύγουστο βγαίνουν τα φιδάκια πάνω στην εικόνα σαν φρουροί, η Παναγιά η Φαρμακολύτρια για τις αρρώστιες και πόσες άλλες ονομασίες της έχουν δώσει οι συμπατριώτες μας με τα όσα υποφέρουν και θέλουν να εξορκίσουν. Για όλα τα θέματα πόνου και δύσκολης ζωής στην Παναγία προσβλέπουν λύση. Βοήθα Παναγιά μου να την βγάλουμε σήμερα την μέρα στα δύσκολα και στα απλά. Η πρωινή προσευχή του καθενός μας, στην εξώπορτα για την καθημερινότητα. Η εικόνα της σε κάποια γωνιά στα σπίτια μας, στα μαγαζιά, στα γραφεία, μα και στους χώρους αναμονής των νοσοκομείων. Για ενα σταυρό βοήθειας η λύτρωσης του μαρτυρίου για αυτόν που υποφέρει στο δωμάτιο του πόνου.Παναγιά μου το χέρι μου στο χέρι σου και πάρε με κοντα σου να μην υποφέρω, μονολογεί αυτός που ξεψυχάει. Πολλοι συνάνθρωποι μας σε μεγάλα δυστυχήματα έφυγαν απο την ζωή με την εικόνα της στην αγκαλιά τους. Σε πολλά αεροπορικά δυστυχήματα την βρηκαν σφικτά κρατημένη, μέσα σε κάποιο ιδρωμένο χέρι. Στον Τιτανικό αναφέρεται ότι πριν βυθιστεί το πλοίο, ο ιερέας του πλοίου σε Αυτήν εκανε την τελευταια του παράκληση. Και στις βάρκες με τους ναυαγούς στην παγωνιά και στην μοναξιά της νύχτας μια Μαντόνα βρίσκονταν στις αγκαλιές των επιζώντων ναυαγών. Το ίδιο και στους παγκόσμιους πολέμους. Πολλές αναφέρονται οι εμφανίσεις της Παναγίας στον 20ο αιώνα, πάντα σε φτωχά και δυστυχισμένα μέρη όπως στη Λούρδη της Γαλλίας, στο Ρωσικό χωριό Μιτσουγκόργκε επί Στάλιν στα μικρά Ρωσσόπουλα, αλλά και επι Νασέρ στην Αίγυπτο, το 1961 σαν προειδοποιήση για τους διωγμούς των Ελλήνων καθώς στους πάμπτωχους κατοίκους της Φατίμα στην Πορτογαλία στην αρχή του αιώνα. Τεράστια η επιρροή της στα γράμματα και στις τέχνες. Πολλοί ποιητές και συγγραφείς την αναφέρουν σαν λατρεμένο πρόσωπο στα κείμενα τους. Λες και είναι μόνη της μια θεότητα με απεριόριστες δυνατότητες. Λες και για όλα νοιάζεται, να τα φροντίσει, να τα λύσει, να τα καλμάρει. Εκπληκτικές εικόνες βυζαντινές Ορθόδοξες και αγάλματα από Καθολικούς, έχουν φιλοτεχνηθεί. Η μορφή της γλυκειάς μάνας με τον Ιησού στο χέρι της σε πολυποίκιλλες εκδόσεις χρώματα και σχήματα. Σπάνιας αξίας η εικόνα της του Αξιον Εστι στο Αγιον Ορος. Τρεις είναι σήμερα οι βασικοί τόποι που εορτάζεται στην Ελλάδα. Η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο η Παναγία η Σουμελα απο τον ξεριζωμένο ελληνισμό του Πόντου στη Βέροια, και η ομώνυμη της Τήνου λόγω του τορπιλισμου της ΕΛΛΗΣ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει τόπος και χωριό που να μην γιορτάζει την δική του Παναγία. Στο Λεόντειο Λύκειο που μαθητεύσαμε, καθε Μάιος ήταν αφιερωμένος σ αυτήν. C' est le moi de Marie, c est le moi le plus beau ....ψέλναμε τα πρωινά, για δέκα λεπτά, αφιέρωμα στην μεγαλοσύνη της.Μεγάλη η χάρη της λοιπόν. Μεγάλη η αγάπη της απο και προς τον άνθρωπο. Μεγάλη η αγκαλιά της για όλους και για όλα. Θεραπευτικό το βλέμμα της. Αγιασμένο το χαμογελό της. Αγγελικά τα μάτια της γεμάτα συμπόνια. Τεράστια η συνεισφορά της στους ψυχικά ταραγμένους. Μην ξεχνας Παναγιά μου όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα αυτόν που πεινά και υποφέρει. Πάντα η σκιά σου να απλώνεται σε πιστούς και άπιστους. Σε ομόθρησκους και αλλόθρησκους. Σε αθώους και εγκληματίες. Σε σοφούς και σε άφρονες. Σε απλούς και σε αλλαζόνες. Όσο μεγάλη η ψυχή σου τόσο μεγάλη να ειναι και η υπομονή, η καρτερία, και η αγάπη που προσφέρεις. Γράφουν οι γραφές, αναφέρουν οι λόγιοι με συγκίνηση. Κλείνοντας ας θυμηθούμε τα ωραία λόγια του Ιησού για την αγαπημένη του Μητέρα. Πανέμορφη σαν ουρανός, λαμπερή σαν δόξα, μοναδική σε τελειότητα, η εικόνα του αιωνίου, ενα δοχείο αληθινού φωτός, που φοράει στεφάνι με 12 αστέρια, και που ζει ανάμεσά μας καθισμένη σε θρόνο δόξης. Η άμωμη καρδιά της μητέρας μου, ενωμένη με την δική μου. Χρόνια πολλά λοιπόν, γιατί η Παναγία πρέπει να είναι πάντα κοντά μας, και μέσα στην καρδιά μας...


12 Αυγούστου 2009

Περικοπή επιδοτήσεων στον μισό αγροτικό πληθυσμό της χώρας μετα το 2013 !!


Σχέδια για την περικοπή των επιδοτήσεων στον μισό αγροτικό πληθυσμό της χώρας τα προσεχή χρόνια απεργάζονται κοινοτικοί αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 2013. Η σχετική μυστική έκθεση αναφέρει ότι με την εφαρμογή της εξίσωσης των κοινοτικών επιδοτήσεων μεταξύ των λεγόμενων παλαιών και νέων χωρών (flat ray) από τα 2,3 δισ. ευρώ άμεσες ενισχύσεις που εισπράττει ετησίως η Ελλάδα (άλλα 700 εκατ. ευρώ είναι οι έμμεσες) μετά το 2013 θα εισπράττει περίπου το 50%, δηλαδή 1,1 δισ. ευρώ.
Τα χρήματα αυτά, αν τα αντιστοιχίσουμε στα 35 εκατ. στρέμματα που καλλιεργούνται στη χώρα, δίνουν μια στρεμματική επιδότηση της τάξεως των 30 ευρώ για όλες τις καλλιέργειες και ασφαλώς οδηγούν στην έξοδο πάνω από τους μισούς έλληνες αγρότες, οι οποίοι ήδη κινούνται οριακά λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Γίνεται σαφές ότι ο κύκλος διαπραγματεύσεων της ελληνικής αντιπροσωπείας τα προσεχή χρόνια στις Βρυξέλλες θα είναι ο πλέον επίπονος, καθώς απειλείται με διάλυση η παραγωγική βάση της χώρας.
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γνωρίζουν αυτούς τους σκοπέλους και επιχειρούν μέσω εθνικών επιλογών, όπως η στήριξη με έμμεσο τρόπο (μέσω της επιστροφής του φόρου πετρελαίου), των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, να διασώσουν ένα μεγάλο τμήμα του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, με επώδυνο ωστόσο τρόπο, αφού δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους υπολοίπους...
Από την άλλη, η προετοιμασία για τη μετά το 2013 εποχή θα έχει ακόμη πιο οδυνηρές συνέπειες για τον εθνικό φάκελο, αφού η όποια συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού καθιστά ακόμη δυσμενέστερη τη θέση της χώρας στις διαπραγματεύσεις, με δεδομένο ότι οι επιδοτήσεις έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα για τη στήριξη των πληθυσμών της υπαίθρου. Κοντολογίς, αλλιώς διαπραγματεύεται η χώρα το ποσό των επιδοτήσεων για περίπου 900.000 αγρότες που υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ και αλλιώς για περίπου 300.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (εξαιρουμένων των συνταξιούχων του ΟΓΑ). Πρόκειται ούτως ή άλλως για ένα ισχυρό σοκ που πρόκειται να δεχτεί όχι μόνον η ελληνική περιφέρεια, αλλά και η πραγματική οικονομία της χώρας, αφού για κάθε θέση εργασίας που χάνεται στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον αγροτοδιατροφικό αντιστοιχούν με τον πολλαπλασιαστή στην οικονομία περίπου οκτώ θέσεις απασχόλησης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Το σχέδιο είναι λοιπόν να μετατραπούμε ακόμη περισσότερο σε μια χώρα εισαγωγικού εμπορίου, τραπεζικών και τουριστικών υπηρεσιών, κάτι που θα σημάνει την ακόμη μεγαλύτερη υπερχρέωση της οικονομίας, την ακόμη μεγαλύτερη έκθεσή της στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και φυσικά την ακόμη πιο δραματική αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό- αγροτικό ισοζύγιο εισαγωγών- εξαγωγών.
Καθίσταται λοιπόν εθνική ανάγκη η χάραξη ενός εθνικού σχεδίου με πολιτικές στήριξης κλαδικές και όχι αποσπασματικά και επικοινωνιακού χαρακτήρα μέτρα. Για τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι ίσως επιτακτική ανάγκη να υπάρξει εθνική συνεννόηση, καθώς είναι πλέον πασιφανές ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πάσχει και οδηγεί μόνο σε αδιέξοδα και υπερδανεισμό.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφασίσει η πολιτική ηγεσία της χώρας αν επιθυμεί και τους μη κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα αγρότες στην παραγωγή, γιατί με τις πρακτικές της και υποχωρώντας στις συνδικαλιστικές πιέσεις οδηγεί στη βίαιη έξοδο από τον αγροτικό τομέα χιλιάδες μικρομεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να αναζητήσουν τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους και με εξωγεωργικές δραστηριότητες.
πηγή best

8 Αυγούστου 2009

Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΞΕΚΙΝΑ....


Πρώτη μεταγραφή ο Ρουμάνος μέσος Τοντερίκα

Έστω και καθυστερημένα ο Μιλτιάδης πραγματοποίησε χθες την πρώτη του μεταγραφή...

Ο Ρουμάνος Τζιτζέλ Τοντερίκα ντύθηκε χθες στα “μελανόλευκα” και θα αγωνιστεί του χρόνου στο πρωτάθλημα της Α’ τοπικής. Ο Τοντερίκα είναι 24 χρονών μέσος και πέρυσι έπαιζε με το Μάνεσι στο πρωτάθλημα της Β’ τοπικής. Εκεί ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και μάλιστα προξένησε το ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων. Χθες οι παράγοντες του Μάνεσι έδωσαν τα χέρια με τον πρόεδρο του Μιλτιάδη Παναγιώτη Γαλάνη και ολοκληρώθηκε η μεταγραφή με τις υπογραφές. Από εκεί και πέρα, απαραίτητη είναι η απόκτηση άλλων τριών παικτών, ενός επιθετικού, ενός μεσοεπιθετικού και ενός κεντρικού αμυντικού. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επαφή με το Χρήστο Αριστομενόπουλο που ανήκει στην ομάδα, όμως πέρυσι ήταν στρατευμένος και δεν αγωνίστηκε. Όσον αφορά το Βαγγέλη Καλογερόπουλο δεν θα συνε- χίσει του χρόνου στον Μιλτιάδη και είναι προς παραχώρη- ση. Συν τοις άλλοις οι ιθύνοντες του Μιλτιάδη πρέπει να “κλείσουν” και γυμναστή, μιας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει τη νέα σεζόν. Τέλος, η προετοιμασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο γήπεδο του Πύργου.

πηγή εφημερίδα Ελευθερία


5 Αυγούστου 2009

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ


Όλα τα αιτήματα των δημάρχων της Μεσσηνίας για βελτιώσεις στις αθλητικές υποδομές ικανοποιήθηκαν.

Το “Παλέ ντε Σπορ” της Καλαμάτας που θα φτιαχτεί με αυτοχρηματοδότηση (ΣΔΙΤ), το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει σύμβουλο και του χρόνου ανάδοχο. Το πανί της Τέντας θα αντικατασταθεί και στο νομό αρκετά γήπεδα θα αποκτήσουν φυσικό χλοοτάπητα ή συνθετικό τάπητα. Η πιο μεγάλη παρέμβαση σε γήπεδο, ύψους 1,5 εκ. ευρώ, θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Μελιγαλά, όπου μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας και θα φτιαχτούν καινούργιες κερκίδες. Σημαντικά έργα προβλέπονται και στο Στάδιο της Πύλου, ενώ ξεκινάει η υπόθεση του
κολυμβητηρίου Σε εκκρεμότητα βρίσκονται, εξαιτίας των μελετών, οι παρεμβάσεις
στο Δημοτικό Στάδιο και το Κολυμβητήριο Καλαμάτας και στο Στάδιο Κυπαρισσίας.
Αυτά ανακοινώθηκαν χθες στην Πύλο, από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά, παρουσία του δημάρχου της πόλης Γιώργου Χρονόπουλου και του γ.γ. του υπουργείου Θεόδωρου Δραβίλλα.
Στη συνέντευξη παρέστησαν οι δήμαρχοι Μεθώνης Ηρακλής Μιχελής, Μελιγαλά Ελένη Αλειφέρη, Μεσσήνης Κώστας Σπυρόπουλος, Νέστορος Τάσος Τσορώνης και Χιλιοχωρίων Τάκης Δαρσακλής, ο διευθυντής του Νομοθετικού Έργου της Βουλής και διοικητικό στέλεχος
στο μπάσκετ Σάκης Θεοδωρόπουλος (με καταγωγή από τη Μεσσήνη), αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της Πύλου, συνεργάτες τού κ. Σαμαρά και άλλοι.
Ο υπουργός Πολιτισμού Αντ. Σαμαράς μίλησε για συνέπεια λόγων και έργων, τονίζοντας ότι αυτά που ζήτησαν οι δήμαρχοι στη συνάντηση της Νομαρχίας, γίνονται.
Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις από τον κ. Ιωαννίδη, με το τι θα γίνει ανά δήμο.
.
πηγή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
.
Σχόλιο: Όσον αφορά το δήμο Γαργαλιάνων ανακοινώθηκε ότι θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο των Γαργαλιάνων με το ποσό των 200.000 ευρώ.
Καθώς φαίνεται ο δήμαρχος Γαργαλιάνων στην προ καιρού συνάντηση του με τον Υπουργό Πολιτισμού του είχε ζητήσει μόνο την κατασκευή κερκίδων για το γήπεδο του Δ.Δ. Γαργαλιάνων ξεχνώντας πως και το Δ.Δ. Πύργου έχει γήπεδο που χρειάζεται επειγόντως έργα όχι μόνο καλλωπισμού ή λειτουργικότητας μα και έργα ασφάλειας όπως είναι ο περιμετρικός μαντρότοιχος του γηπέδου η αναβάθμιση των αποδυτηρίων και άλλα που το γήπεδο Γαργαλιάνων τα διαθέτει εδώ και χρόνια.

Γήπεδο του δήμου δεν είναι μόνο αυτό που παίζει ο Άγρας μα και αυτό που παίζει ο Μιλτιάδης, μια ομάδα με ιστορία και συμμετοχή στην Δ΄ εθνική για πολλά χρόνια. Ένα γήπεδο που εξυπηρετεί τις ανάγκες στον αθλητισμό των κατοίκων ενός, όχι μικρού, χωριού με μεγάλη ιστορία στον αθλητισμό http://pyrgostrifylias.blogspot.com/2009/05/103.html .

Ας μην ξαναρχίσουμε τα ίδια με την εποχή που μπήκε ο χλοοτάπητας στο γήπεδο του Πύργου και ο πόλεμος που δέχτηκε τότε έδειχνε την μικρότητα ορισμένων.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


Για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο ο Γιάννης Καραμπότσος δεν θα ενισχύσει τον Μιλτιάδη στο πρωτάθλημα της Α’ τοπικής. Παρότι φαινόταν πως ο 29χρονος αμυντικός τη νέα χρονιά θα ενεργοποιηθεί, η επαφή που είχε προχθές με τον πρόεδρο της ομάδας Παναγιώτη Γαλάνη
ήταν άκαρπη και έτσι δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ τής πυργιώτικης ομάδας.
Οι “μελανόλευκοι” συνεχίζουν να ψάχνουν για γυμναστή μιας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει, ενώ επιθυμούν να αποκτήσουν και 4-5 παίκτες.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι οριστικά παρελθόν θα πρέπει να αποτελούν για τον Μιλτιάδη οι Στέλιος Τζωρτζίνης, Νίκος Τζωρτζίνης και Τάσος Λακριντής που λογικά θα επιστρέψουν στον Τέλο Αγρα.

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ:ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ “ΚΑΤΕΒΕΙ” Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Δ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση που έγινε την Κυριακή στη κατάμεστη δημοτική βιβλιοθήκη των Γαργαλιάνων όσον αφορά τον Τέλο Αγρα.
Αυτό που βγήκε από τη συνάντηση είναι πως ο Αγρας μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στο νέο πρωτάθλημα της Δ’ εθνικής. Κάτι που θα γίνει με αρκετά μικρό μπάτζετ και δίχως τα μέλη της περσινής διοίκησης. Πρόκειται για μία “κίνηση” παλιών παικτών του συλλόγου, που πλαισιώνονται από ορισμένους παλιούς παράγοντες και αρκετούς φίλους του.
Ηδη το πρώτο βήμα έγινε χθες, με την ομάδα των Γαργαλιάνων να δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Δ’ εθνικής, αλλά και στο κύπελλο Μεσσηνίας. Από εδώ και πέρα πρέπει να “τρέξουν” οι εξελίξεις και το πρωτεύον είναι να βγει νέα διοίκηση.
Οσον αφορά το ρόστερ, αυτό θα απαρτίζεται από περίπου 10 παλιούς παίκτες της ομάδας, από 6-7 που θα συνεχίσουν από την περσινή περίοδο, ενώ θα γίνουν και 5-6 προσθήκες με ποδοσφαιριστές από τις γύρω περιοχές.
Ακόμη δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για το αν αυτό το εγχείρημα θα οδηγήσει τον Αγρα στο νέο πρωτάθλημα, όμως το πιο πιθανό είναι η ομάδα των Γαργαλιάνων να μην μείνει ανενεργή την περίοδο 2009- 2010.

πηγή:Ελευθερία

4 Αυγούστου 2009

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ


Από τη μια πλευρά οι νοστιμιές που μαγείρεψαν οι γυναίκες πολλών περιοχών της Μεσσηνίας και από την άλλη οι τυποποιητές και βιοτέχνες που τυποποιούν και παράγουν τις πρώτες ύλες για τις νοστιμιές. Οι επισκέπτες που βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην 1η Γιορτή Μεσσηνιακής Γαστρονομίας, στον προβλήτα του λιμανιού της Καλαμάτας, είχαν την ευκαιρία να γευθούν ό,τι ωραιότερο παράγει η μεσσηνιακή γη και να έρθουν σε επαφή με τους επιχειρηματίες που βάζουν τα προϊόντα αυτά σε ωραίες συσκευασίες. Στόχος: να μάθουν τα προϊόντα και να τα ζητήσουν από τους εμπόρους της περιοχής τους. Ταυτόχρονα, οι Δήμοι της Μεσσηνίας είχαν την ευκαιρία να προβληθούν, μέσα από τα μαγειρέματα που έκαναν οι χρυσοχέρες γυναίκες κάθε περιοχής.Λαός πολύς επισκέφθηκε τη γιορτή, που διανθιζόταν μουσικά με ζωντανή μουσική και τραγούδι σε παραδοσιακά ακούσματα, κι αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος: αφού είναι δύσκολο να πάμε στις αγορές και να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, μια και η διαφήμιση έχει κόστος μεγάλο, μπορούμε τώρα το καλοκαίρι –που …οι αγορές είναι εδώ- να τα προβάλουμε με μικρό κόστος στους επισκέπτες.Κάθε αρχή και δύσκολη, με οργανωτικές ατέλειες αναμενόμενες. Ο στόχος, όμως, επετεύχθη και ο Δήμος Καλαμάτας, η ΤΕΔΚ Μεσσηνίας και η Αναπτυξιακή βλέπουν τη γιορτή πλουσιότερη και με μεγαλύτερη διάρκεια τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Νίκος Μπασακίδης, που «έτρεξε» για τη διοργάνωση της γιορτής, «19 Σύλλογοι από 16 Δήμους της Μεσσηνίας παρουσίασαν στους επισκέπτες τοπικές παραδοσιακές γεύσεις, ενώ 19 τυποποιητές πρόβαλλαν ο καθένας με το δικό του τρόπο τα προϊόντα τους. Προσφέρθηκαν 46 παραδοσιακά φαγητά μαγειρεμένα με συνταγές που στηρίχθηκαν στα μεσσηνιακά προϊόντα και που για χρόνια αποτελούν το μεσσηνιακό διατροφικό πρότυπο. Μανιάτικο παξιμάδι με λάδι, λαλάγγι με σφέλα Ταϋγέτου, καγιανάς με παστό, πέτουλες μπουκιές και χειροποίητα μακαρόνια, μπακαλιάρος, λουλουδάκια κολοκυθιού και μελιτζάνα, αγγινάρες, χελόπιτα, κόκορας με χυλοπίτες, πατατόπιτα, μπουκουβάλα και η παραδοσιακή γουρνοπούλα συνοδεύτηκαν από αξιόλογα κρασιά και ούζα και άγγιξαν γαστρονομικά τον ουρανίσκο των επισκεπτών. Ο αντιδήμαρχος εκφράζει ευχαριστίες και συγχαίρει τα μέλη των συλλόγων, τους επιχειρηματίες και τους συνεταιρισμούς για την παρουσία τους και την προσπάθεια ανάδειξης των μεσσηνιακών προϊόντων και της γαστρονομίας του νομού μας.
Παρόντες ήταν προχθές οι εξής σύλλογοι από τους παρακάτω Δήμους:
Φαγητά
Δήμος Αβίας Πολιτιστικός Σύλλογος Σωτηριαννίκων
Δήμος Αετού Γυναίκες Κοπανακίου
Δήμος Αετού Γυναίκες Τοπικού Διαμερίσματος Αετού
Δήμος Αετού Παραδοσιακό παζάρι Κοπανακίου
Δήμος Αετού Σύλλογος Γυναικών Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
Δήμος Αίπειας Πολιτιστικός Σύλλογος Λογγάς
Δήμος Ανδρούσας Πολιτιστικός Σύλλογος Καλογερρόρραχης Η ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Δήμος Άριος Σύλλογος Γυναικών Άριος
Δήμος Αριστομένους Σύλλογος Γυναικών Πελεκανάδας
Δήμος Γαργαλιάνων Σύλλογος Γυναικών Πύργου Τριφυλίας
Δήμος Θουρίας Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρομάνης
Δήμος Κορώνης Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιτσιωτών Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
Δήμος Κυπαρισσίας Αγροτουριστικός Αγροβιοτεχνικός Συνεταιρισμός Κυπαρισσίας Η ΝΕΔΑ
Δήμος Μελιγαλά Συνεταιρισμός Γυναικών Μελιγαλά ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΝ
Δήμος Μεσσήνης Σύλλογος Γυναικών Μεσσήνης
Δήμος Πεταλιδίου Σύλλογος Γυναικών Πανιπερίου
Δήμος Πεταλιδίου Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου
Δήμος Φιλιατρών Ένωση Φιλιατρινών ΓυναικώνΚοινότητα Τρικόρφου Κοινότητα Τρικόρφου
Γλυκίσματα
Δήμος Αίπειας Πολιτιστικός Σύλλογος Λογγάς
Δήμος Ανδρούσας Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυλόφου
Δήμος Ανδρούσας Πολιτιστικός Σύλλογος Καλογερρόρραχης Η ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Δήμος Αριστομένους Σύλλογος Γυναικών Πελεκανάδας
Δήμος Γαργαλιάνων Σύλλογος Γυναικών Πύργου Τριφυλίας
Δήμος Δωρίου Γεύσεις Δωριέων
Δήμος Θουρίας Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρομάνης
Δήμος Μελιγαλά Συνεταιρισμός Γυναικών Μελιγαλά ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΝ
Δήμος Μεσσήνης Σύλλογος Γυναικών Αβραμιού Μεσσήνης
Δήμος Πεταλιδίου Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου
Δήμος Φιλιατρών Ένωση Φιλιατρινών Γυναικών
πηγή ΘΑΡΡΟΣ

3 Αυγούστου 2009

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ


Με 8 φωτιές που άναψε με αναπτήρα πάνω, κάτω και μέσα στη Μεταξάδα στις 8 το βράδυ του Σαββάτου “πήγε να κάψει το χωριό”. Γι’ αυτό κατηγορείται 42χρονος κτηνοτρόφος από τη Μεταξάδα, οικογενειάρχης, που συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στο αυτόφωρο.
Οι εμπρησμοί έγιναν ενώ ήδη ήταν σε εξέλιξη από νωρίς το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που αποτέφρωσε πάνω από 2.000 στρέμματα στην περιοχή. Οι κάτοικοι που τον εντόπισαν ισχυρίζονται πως τον έπιασαν την ώρα που έβαζε φωτιά με τον αναπτήρα... Σύμφωνα με το διοικητή της Π.Υ. Καλαμάτας Χαρ. Αφάλη, οι κάτοικοι παρέδωσαν το 42χρονο στην Π.Υ. Γαργαλιάνων και τότε κάποιος “δικός του” ειδοποίησε για φωτιά σε κάποιο σπίτι. Μέσα στην αναταραχή ο κατηγορούμενος διέφυγε και όλη τη νύχτα τον αναζητούσαν αστυνομικοί στα βουνά, καθώς είχε εξαφανιστεί. Την επομένη η αναζήτησή του συνεχίστηκε και συνελήφθη αργά το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με την Αστυνομία ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων πως θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντία. Εντοπίστηκε, συνελήφθη και παραδόθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από την οποία οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
Οι κάτοικοι της Μεταξάδας είναι οργισμένοι με το συντοπίτη τους, καθώς κινδύνευσε το χωριό τους και ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία.
Επ’ αυτοφώρω, την ώρα που έβαζε τη φωτιά, προχθές το βράδυ, κοντά στο χωριό τους, δύο κάτοικοι της Μεταξάδας έπιασαν ένα συγχωριανό τους και τον παρέδωσαν στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, μέσα στη νύχτα, γύρω από τη Μεταξάδα, γινόταν κόλαση, το χωριό κινδύνευε από τη φωτιά. Οι κάτοικοι είχαν ανέβει στις στέγες των σπιτιών και κατέβρεχαν για να μην πιάσουν φωτιά.
Οι άνθρωποι της Μεταξάδας που κάθε χρόνο ζουν στιγμές αγωνίας και χάνουν περιουσίες από τις φωτιές, ζητούν παραδειγματική, την πιο αυστηρή τιμωρία γι’ αυτόν που τις βάζει.
Στο ένα καφενείο του χωριού βρήκαμε τον Κώστα Κουκουλά, τον ένα απ’ αυτούς που έπιασαν επ’ αυτοφώρω τον εμπρηστή. Μας είπε χαρακτηριστικά: «Τον πιάσαμε επ’ αυτοφώρω, να έχει σκύψει και να βάζει φωτιά, μαζί με τον Παναγιώτη Πετρόπουλο. Τον παραδώσαμε στο διοικητή και τον άφησαν ελεύθερο μετά τις καταθέσεις. Και τώρα τον ψάχνουν. Δώσαμε καταθέσεις στη 1 τη νύχτα».
Ο Μπάμπης Καλύβας εξέφρασε την απορία του «γιατί τον άφησαν ελεύθερο;» και παρατήρησε: «Κινδύνευσε το χωριό. Με τη δεύτερη φωτιά σταμάτησε η φόρα της πρώτης και σώθηκε ο τόπος».
Ο Αριστείδης Μαγγανάς σημείωσε: «Καρδιακοί γίναμε, τα πάντα κινδύνευσαν.
Και οι Γερμανοί που πέρασαν, τέτοια λεηλασία δεν έκαναν. Τέτοια “κατορθώματα” δεν είχαν γίνει ποτέ, ούτε επί Κατοχής. Κάηκαν ελιές, σταύλοι, ζώα».
Ο Κ. Κουκουλάς επεσήμανε: «Φυτέψαμε καινούργιες ελιές μετά τη φωτιά το 2007 και τώρα ξανακάηκαν.
Πώς να φυτέψουμε πάλι;».
Στο γειτονικό καφενείο ο ηλικιωμένος Φώτης Αγησιλάου Παναγόπουλος σημείωσε, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν: «Χθες το βράδυ ήταν κόλαση. Από τις 10 το βράδυ μέχρι το πρωί. Το βράδυ είχε 3 άλλες εστίες. Είχε κυκλώσει το χωριό. Καλά που ζούμε. Μας κύκλωσε και ήταν νύχτα. Είχαμε ανέβει στις στέγες των σπιτιών και καταβρέχαμε για να μην πιάσουν φωτιά. Θέλουμε να ησυχάσουμε, επιτέλους, γιατί λένε ότι οι Σαπρικαίοι τη βάζουν τη φωτιά».
Ο Τάσος Λαμπίρης συμφώνησε για τις ώρες αγωνίας που έζησαν, τονίζοντας: «Το χθεσινό ήταν κόλαση.
Ηταν χειρότερα από το 2007, για το χωριό μας». Και σημείωσε: «Αυτός που το κάνει, όποιος και να είναι, θέλει κρέμασμα στην πλατεία του χωριού. Εχουμε τραβήξει πολλά. Τι να θυμηθούμε, το 1988, το 2007 ή το χθεσινό; Το ’88 κάηκε ένας άνθρωπος. Το 2007 πήρα δανεικό λάδι για να φάω.
Για ποιο λόγο να πεινάω εγώ σήμερα, που έχω δύο μικρά παιδιά, για έναν ...;».
Στο ερώτημά μας αν βάζουν τις φωτιές κτηνοτρόφοι της περιοχής, ήταν κατηγορηματικοί. «Οχι κτηνοτρόφοι. Σήμερα πού θα βοσκήσουν τα ζώα τους, που όλα έχουν μαυρίσει;», παρατήρησε ο Τ. Λαμπίρης και ο Φ. Παναγόπουλος πρόσθεσε: «Τί να κερδίσει, κακό θα κάνει και στον εαυτό του».
Ο Σταύρος Λαμπίρης, πατέρας του Τάσου, σημείωσε: «75 χρονών εγώ να παλεύω να σβήσω τη φωτιά; Γιατί; Η γυναίκα μου με καρδιά την πήρε ο γιος μου στον ώμο και την πήγε στη Χώρα. Θα ήταν σαν πανηγύρι σήμερα στο χωριό και είμαστε 2 άνθρωποι με τα πυροσβεστικά».
Στο πλάτωμα του χωριού είχαν σταθμεύσει 2 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα και κατά διαστήματα έρχονταν μικρότερα και έπαιρναν νερό.
Γύρω στη 1.30 το μεσημέρι, αφήνοντας τη Μεταξάδα, συναντήσαμε το διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Μπάμπη Αφάλη και τον επιπυραγό Διονύση Διονυσόπουλο, αποκαμωμένους από την υπερπροσπάθεια, να ανεβαίνουν προς το χωριό και να συντονίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση. Αναζητούσαν ένα δεύτερο UNIMOG, ευκίνητο 4Χ4, για να πάει δυτικά προς το βουνό και να σβήσει σημεία που σιγόκαιγαν και να ελέγξει τυχόν αναζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα κατέφθανε πεζοπόρο τμήμα με 24 δόκιμους πυροσβέστες από την Αθήνα, από τη Σχολή, για να ολοκληρώσει την κατάσβεση στα δύσβατα σημεία της περιοχής.
Ενα τέταρτο αργότερα σημειώθηκε αναζωπύρωση μέσα στο χωριό, κοντά στα πρώτα σπίτια. Οι Αφάλης και Διονυσόπουλος με πυροσβέστες και ένα μεγάλο πυροσβεστικό έπεσαν στη μάχη για να μην επεκταθεί στα ξερά χορτάρια και γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο.
πηγή Δήμος Νέστορος

ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ


Σε οριστικό κλείσιμο του καταστήματός της προχωρά η Εμπορική Τράπεζα στη Χώρα, η οποία σε απάντησή της προς το δήμο σημειώνει ότι συγχωνεύεται με αυτό της Πύλου. Μια κίνηση όμως που, όπως σημειώνει ο δήμαρχος Νέστορος Αναστάσιος Τσορώνης έχει προκαλέσει αναστάτωση στον κόσμο που έχει συναλλαγές με την συγκεκριμένη τράπεζα από το 1967. Ενώ υπογραμμίζει ότι με την Πύλο δεν υπάρχει καμία οικονομική επαφή πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες της τράπεζας δεν θα μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν από αυτή.
Χαρακτηριστικά ο κ. Τσορώνης σχολιάζοντας το γεγονός αυτό αλλά και την απαντητική επιστολή της τράπεζας, που έφτασε στο δήμο εδώ και λίγες μέρες, τόνισε: «Παρόλες τις ενέργειες που κάναμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και τα έγγραφα που έχουμε στείλει σε διάφορες υπηρεσίες (νομαρχία, βουλευτές, υπουργείο), η απάντηση της Εμπορικής Τράπεζας που έχει ιδιωτικοποιηθεί και ανήκει σε γαλλικά συμφέροντα είναι ότι προχωρεί σε κλείσιμο του καταστήματος και κατά την εκτίμησή της δεν θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα προβλήματα στους συναλλασσόμενους. Αυτή την στιγμή όμως όλοι όσοι συναλλάσσονται με την Εμπορική, σπεύδουν να αποσύρουν τα χρήματα που έχουν, γιατί το να έχουμε επαφή με την Πύλο είναι αδύνατο, με την έννοια ότι δεν έχουμε καμία οικονομική επαφή. Επομένως δεν υπάρχει συγχώνευση καταστημάτων όπως το θέτουν αλλά κλείσιμο του συγκεκριμένου καταστήματος και εκτροπή όλων των καταθετών και συναλλασσομένων σε άλλες τράπεζες. Από εκεί και μετά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κάποια από τις ιδιωτικές τράπεζες για να καλύψει αυτό το κενό. Περιττό να πω ότι όλος ο κόσμος είναι αναστατωμένος γιατί είναι μια τράπεζα που δούλευε από το 1967 και το κλείσιμό της δημιουργεί πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και τους συνταξιούχους».
Η απάντηση τώρα της Εμπορικής Τράπεζας προς το δήμο μετά την σχετική επιστολή διαμαρτυρίας που είχε σταλεί αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι διαδικασίες ιδρύσεων, συγχωνεύσεων και μεταστεγάσεων καταστημάτων εντάσσονται στο γενικότερο επιχειρηματικό πρόγραμμα ανασχεδιασμού του δικτύου της τράπεζάς μας, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, αλλά και τις δυνατότητες παρουσίας της Εμπορικής Τράπεζας, λαμβανομένου πάντα υπόψη και του συνολικού κοινωνικού οφέλους, στοιχείου που σοβαρότατα απασχολεί την διοίκηση της τράπεζας σε κάθε επιχειρηματική της απόφαση, πάρα το γεγονός ότι έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ειδικότερα για το κατάστημα της Χώρας Τριφυλίας αλλά και την συνέχιση εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, η οποία αποτελεί και δική μας προτεραιότητα, ελήφθησαν υπόψη, αλλά και αποφασίστηκαν τα πιο κάτω.
Η ελάχιστη απόσταση με το κατάστημα Πύλου, περίπου 20 χλμ. θα επιτρέψει την συνέχιση της ομαλής διεκπεραίωσης των συναλλαγών σε κάθε τραπεζική εργασία των επαγγελματιών και ιδιωτών πελατών της περιοχής του Δήμου Νέστορος.
Με απόφαση της διοίκησης της τράπεζας θα παραμείνει επί του παρόντος σε λειτουργία το ΑΤΜ του καταστήματος προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των «καθημερινών» συναλλαγών των κατοίκων του Δήμου Νέστορος.
Γνωρίζετε τέλος ότι η Εμπορική λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που επιβάλλονται υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες ώστε να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, αλλά και πιστή στην στήριξη της εθνικής οικονομίας, στοιχεία που άλλωστε την έχουν καθιερώσει και την διακρίνουν στην υπερεκατονταετή δραστηριότητά της».

πηγή Δήμος Νέστορος

ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ


Η ύστατη προσπάθεια να κατέβει ο Τέλος Αγρας στο προσεχές πρωτάθλημα της Δ’ εθνικής γίνεται τις τελευταίες ημέρες στους Γαργαλιάνους... Μέχρι στιγμής αυτό που ξέραμε είναι πως λόγω οικονομικής αδυναμίας οι “ερυθρόλευκοι” αδυνατούν να συγκροτήσουν διοίκηση και ως εκ τούτου η ομάδα απλά θα δηλώσει συμμετοχή και δεν θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο φυσικά θα αποτελέσει “μαύρη κηλίδα” στην ιστορία της ομάδας και θα αποτελέσει σίγουρα πισωγύρισμα. Ολα αυτά φαίνεται πως συγκίνησαν ορισμένους παλιούς παίκτες της ομάδας που είναι Γαργαλιανιώτες και σε συνεργασία με κάποιους παλιούς παράγοντες και ορισμένους φιλάθλους, επεξεργάζονται το ενδεχόμενο να “κατέβει” ο Αγρας στο πρωτάθλημα, απλά και μόνο για τη συμμετοχή. Σίγουρα χρονικό περιθώριο δεν υπάρχει για αξιοπρεπή προγραμματισμό και αν προχωρήσει αυτή η κίνηση θα γίνει απλά και μόνο για να μην μηδενίζεται η ομάδα κάθε Κυριακή και φυσικά για να μην ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς. Ετσι γίνεται προσπάθεια να μείνουν οι 8-10 παίκτες από το περσινό ρόστερ, να ενεργοποιηθούν 7-8 παλιοί παίκτες της ομάδας (Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Αντώνης Χρυσομπόλης, Νίκος Νικολόπουλος, Αντώνης Θεοδωρόπουλος, Στέλιος και Νίκος Τζωρτζίνης κ.ά.) και με ορισμένα παιδιά από τα τμήματα υποδομής, αλλά και με λίγες μεταγραφές να πορευτεί η ομάδα για να βγάλει τη χρονιά. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, μιας και απαιτούνται σίγουρα κάποια χρήματα, όμως το σημαντικό είναι πως γίνεται η ύστατη προσπάθεια να διασωθεί το όνομα της ομάδας. Αύριο το βράδυ έχει οριστεί μία άτυπη συνάντηση όπου θα φανεί αν θα προχωρήσει αυτό το εγχείρημα ή ο Αγρας δεν θα “κατέβει” οριστικά στη Δ’ εθνική. Πάντως σε αυτή την προσπάθεια, οι πρωτεργάτες της κίνησης θέλουν την έμπρακτη βοήθεια από το Δήμο Γαργαλιάνων, μιας και η ομάδα αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της πόλης. Φυσικός αρωγός θα είναι και ο κόσμος που θα δίνει σε κάθε εντός έδρας αγώνα δυναμικό “παρών”.


Πηγή: Ελευθερία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΗ Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Μεσσηνίας με την ευκαιρία του νέου μέτρου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ανακοίνωση ενημερώνει τους
σταφιδοπαραγωγούς, οινοαμπελουργούς και παραγωγούς επιτραπέζιου σταφυλιού του νομού, πως η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να δέχεται αιτήσεις παραγωγών, προκειμένου να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, με σκοπό την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης και την πιστοποίηση της ομάδας παραγωγών. Παράλληλα, η Ενωση σε συνεργασία με τη διαχειριστική επιτροπή
σταφίδας θα καταθέσει και σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο με σκοπό τον εφοδιασμό των σταφιδοπαραγωγών της ομάδας της ΕΑΣ με εξοπλισμό κατάλληλο για την διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας.
Σημειώνεται πως το κόστος θα είναι χρηματοδοτούμενο για 5 χρόνια από το συγκεκριμένο μέτρο. Προς διευκόλυνσή τους οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα (λόγω περιορισμένης χρονικής προθεσμίας) με τα κατά τόπους υποκαταστήματα της
ΕΑΣ Μεσσηνίας και με τους υπεύθυνους της διαχειριστικής επιτροπής σταφίδας.
Πηγή Ελευθερία

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες