31 Ιανουαρίου 2010

Επιστολή του προέδρου της Αϊτής προς Αδ. Κοραή

Το 1822, ο πρόεδρος της Αϊτής, Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, απέστειλε στην Ελληνική Επιτροπή των Παρισίων και τα μέλη του «διευθυντηρίου» της, Αδαμάντιο Κοραή, Κ. Πολυχρονιάδη, Α. Βογορίδη και Χρ. Κλωνάρη, επιστολή, με την οποία η χώρα της Καραϊβικής αναγνώριζε τότε την ανεξάρτητη Ελλάδα. Είχε προηγηθεί έκκληση της επιτροπής για ηθική και υλική συμπαράσταση στον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα.

Το γράμμα προς τον Αδαμάντιο Κοραή και τους άλλους τρεις Ελληνες, διασώθηκε, σε ελληνική μετάφραση, στο Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως του φιλικού και αγωνιστή του ’21, Ιωάννου Φιλήμονος:

«Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Χρ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια
Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20ή παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται την ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ην μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και διά των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου, εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ων έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκη, επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ου η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ης προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, ας λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεικνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ην επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας»

Στους σοβαρους δήμους εφαρμόζεται ο νόμος.....

Αναβαθμίζονται τα δημοτικά κτίρια στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Καλαμάτας


Σύσκεψη, πραγματοποιήθηκε χθες, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και όλων των δημοτικών υπαλλήλων, που προσφέρουν υπηρεσία στα δεκατρία (13) Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Καλαμάτας.
Έγινε συζήτηση και αξιολόγηση της κατάστασης των Δημοτικών κτιρίων και δόθηκαν οδηγίες για τα εξής:
1. Να ελέγχεται αυστηρά από τη Διεύθυνση Διοικητικού η παρουσία των υπαλλήλων, κάθε Τετάρτη στα Δημοτικά Διαμερίσματα.
2. Να γίνει προμήθεια δεκατριών (13) ηλεκτρονικών υπολογιστών για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.
3. Μέχρι 31 Μαρτίου 2010 θα έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες εργασίες στα Δημοτικά Καταστήματα Λείκων, Λαδά, Νέδουσας, και Καρβελίου, όπου υπάρχουν και τα σοβαρότερα προβλήματα.
4. Να συγκροτηθούν οι προβλεπόμενες επιτροπές και να γίνει εκκαθάριση των αρχείων.
5. Η καθαριότητα να αντιμετωπίζεται από τους Πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων, από την πάγια προκαταβολή.
πηγή: metamorfosis-messinias.blogspot.com

Σχόλιο: Τα συμπεράσματα δικά σας αν αυτό συμβαίνει και στα δημοτικά διαμερίσματα τα δικά μας. Και να θέλουμε να διεκδικήσουμε έδρα διευρυμένου δήμου με τι επιχειρήματα θα το κάνουμε;

29 Ιανουαρίου 2010

Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

ΤΗΛ. 27630 - 41439,41179
ΚΙΝ. 6979314462, 6973494206, 6978446592
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογός μας διοργανώνει Αποκριάτικο Χορό
το ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ώρα 09.00 μ.μ.
στο κέντρο «Τα ΨΑΡΑΚΙΑ» στη Χώρα.

Το χορό θα ανοίξει το χορευτικό του Συλλόγου μας.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 ευρώ το άτομο.

(Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρες γεύμα,
άφθονο κρασί και αναψυκτικά).


Οι προσκλήσεις προπωλούνται από τα μέλη του Δ.Σ. Επικοινωνήστε στα παραπάνω τηλέφωνα.

Επίσης, όσοι θέλουν να προσφέρουν δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά του
χορού μας μπορούν να απευθύνονται στα παραπάνω τηλέφωνα
ή στο blog «ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».


Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

28 Ιανουαρίου 2010

Οι ιστορικές επισκεψεις Πατριαρχών στην Μεσσηνία


Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη σε έναν τόπο αποτελεί ένα γεγονός ιστορικό. Οι ερευνητές της τοπικής ιστορίας θα το αναφέρουν και η ίδια η επίσκεψη θα χρειασθεί πολύ μελάνι για να καταγραφεί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις Ορθόδοξες χώρες ή σε περιοχές που υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί, όπως π.χ. στις ΗΠΑ, αλλά και σε χώρες με άλλο δόγμα, άλλη θρησκεία ή αθεϊστικές, π.χ. Κούβα που η επίσκεψη του πατριάρχη σε αυτές τις χώρες απασχόλησε τα διεθνή ΜΜΕ. Ο σημερινός Πατριάρχης έχει επισκεφθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν πολλές περιοχές της Χώρας μας με πρώτη του επίσημη επίσκεψη αυτή των Αθηνών το 1998. Η σημερινή του επίσημη επίσκεψη στην Μεσσηνία έγινε κατόπιν προσκλήσεως Του Μητροπολίτη, του Νομάρχη και του Δημάρχου της Καλαμάτας . Λέγεται και τονίζεται ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στον νομό μας και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική. Η πραγματικότητα, όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι η πρώτη ΕΠΙΣΗΜΗ επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στην Μεσσηνία, όχι όμως γενικά η πρώτη. Η πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στην περιοχή της Μεσσηνίας έγινε το 1439, όταν ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης Η΄ μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωσήφ Β΄ ταξίδευαν από την Κωνσταντινούπολη για να μεταβούν στη σύνοδο της Φερράρας - Φλωρεντίας. Στην διάρκεια αυτού του ταξιδιού ο αυτοκράτωρ κατέβηκε στις Κεγχρεές και από εκεί μετέβη οδικώς στον Μυστρά και εν συνεχεία στην Πύλο. Ο Πατριάρχης συνέχισε το ταξίδι του δια θαλάσσης, με προορισμό την Μεθώνη. Εκεί παρέμεινε για αρκετό διάστημα, μέχρις ότου ο Αυτοκράτωρ ολοκληρώσει το οδικό του ταξίδι Κεγχρεές-Μυστράς-Πύλος. Στην συνέχεια ο Πατριάρχης πήγε στην Πύλο όπου παρέλαβε τον Αυτοκράτορα και συνέχισαν το ταξίδι τους. (P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, τ.Ι, σ. 662.)

Η παραμονή του Πατριάρχη στην Μεθώνη είναι πράγματι η πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στο έδαφος του νομού και της Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Ένα γεγονός που καταγράφηκε και αναφέρεται από την ιστορία, όπως θα καταγραφεί και θα αναφέρεται και η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου το 2010. Η διαφορά των δυο επισκέψεων είναι ότι η πρώτη έγινε εξ ανάγκης ή προσωπικής αποφάσεως του Πατριάρχη, ενώ ή δεύτερη-που έχει και επίσημο χαρακτήρα – ύστερα από επίσημη πρόσκληση του επιχώριου Μητροπολίτη και των τοπικών αρχών της περιοχής.

27 Ιανουαρίου 2010

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΗΘΟΣΑθήνα,18 Σεπτεμβρίου 1912.Αναστάτωση επικρατεί στη συννεφιασμένη και υγρή πρωτεύουσα. Την προηγούμενη είχε υπογραφεί το διάταγμα της γενικής επιστράτευσης. Τα Βαλκάνια μυρίζουν μπαρούτι. Οι έφεδροι παρουσιάζονται στις μονάδες τους, μέσα στο πλήθος βρίσκεται και ένας ψηλός ευθυτενής εικοσιτετράχρος νεαρός τραπεζικός στο επάγγελμα, με αθλητικό σώμα. Ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζει, μολονότι έξι μήνες πρίν τον είχε σηκώσει στους ώμους έξω απο το Σταθμό Λαρίσης. Ο Κωστής Τσικλητήρας, διότι περι αυτού πρόκειται, είχε τότε επιστρέψει με δύο μετάλλια απο τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης . Παρόλο που επέστρεψε νικητής και τροπαιούχος, ο Τσικλητήρας είπε παρών στο προσκλητήριο των Βαλκανικών Πολέμων. Αρνήθηκε να υπηρετήσει σε άλλη θέση εκτός από την πρώτη γραμμή για να μην κατηγορηθεί για άνιση μεταχείριση. Στο κάτω- κάτω , είναι ένας Ολυμπιονίκης. Οφείλει να δώσει το σωστό παράδειγμα. Η τελική του κατάταξη θα τον οδηγήσει στον 8ο Λόχο του 9ου Συντάγματος Πεζικού όπου θα λάβει τα βαθμό του λοχία. Ο νούς του τρέχει στη Πύλο το γενέθλιο τόπο του εκεί που έδεναν ανα δύο ή και τρία τα άλογα για να πάρει φόρα και να πηδήσει απο πάνω τους. Τα κατάφερνε και οι συγχωριανοί του ζητωκραύγαζαν. Ο γιός της αρχοντικής οικογένειας της πόλης δεν είχε ησυχία, συμμτείχε σε όλα τα αυτοσχέδια αθλήματα που στήνονται στο πανηγύρι της περιοχής. Και όταν επιστρέφει στο σπίτι του ποτέ δεν μπαίνει απο τη κεντρική είσοδο αλλα προτιμά να πηδήσει πάνω απο τη μάντρα. Σπάνιες οι ψυχικές του αρετές, έξοχες οι σωματομετρικές του ικανότητες, όπως επισημαίνεται στην ιστορία του Πανελλήνιου Γ.Σ.
Το 1907 έλαβε μέρος στους Πανιώνιους Αγώνες όπου νίκησε και του απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Πανιωνίου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 στη Στοκχόλμη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς με άλμα 3,37 και το χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς με άλμα 1,55. Στα δύο αυτά αγωνίσματα είχε κατακτήσει αργυρά μετάλλια και στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 1908 με άλματα 3,28 και 1,15 αντίστοιχα. Το 1912 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς με 3,505. . Ως ποδοσφαιριστής υπήρξε τερματοφύλακας του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών , πρόδρομου του ΠΑΟ. Ο χειμώνας του 1912-13 είναι βαρύς. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και λοχίας αντέχει ακόμα. Στις αρχές του 1913 κατα την πολιορκία του Μπιζανίου προσβάλλεται απο μικρόβιο μηνιγγίτιδας, ανεβάζει πυρετό και παραληρεί. Ο πρίγκιπας Νικόλαος έδωσε την εντολή για άμεση μεταφορά του στη πρωτεύουσα. Είναι αργά όμως, στις 10 Φεβρουαρίου του 1913 ο 25χρονος Ελληνας Ολυμπιονίκης θα ξεψυχήσει. O Κέιν του Ορσον Ουέλς θυμόταν στα τελευταία του το παιδικό του έλκηθρο, λέγεται ότι ο Τσικλητήρας μιλούσε συνεχώς για την Πύλο. Να ονειρευόταν τη μάντρα της οικογενειακής εστίας;Γιατί όχι; Στο ερειπωμένο σήμερα πατρικό του στην Πύλο, όσοι γνωρίζουν κοντοστέκονται και χαζεύουν αυτήν ακριβώς τη μισοχαλασμένη μάντρα, τον παιδικό παράδεισο του Κωνσταντίνου Τσικλητήρα. Αλλά η κληρονομιά του δεν θα χαθεί. Το 1963 ο Πανελλήνιος τίμησε την μνήμη του με τα Τσικλητήρεια, ένα μίτινγκ στίβου.
(πηγή : GK)

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ “Να χτίσουμε την ομάδα της νέας περιόδου”


Ο Μιλτιάδης ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με στόχο την παραμονή στην κατηγορία και μετά τον πρώτο γύρο, φιγουράρει μόνος στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς. Αυτό από μόνο του κάνει κάτι παραπάνω από θετική την παρουσία των “μελανόλευκων” στο πρωτάθλημα και γεννάει ανάλογες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη συνέχεια. Η τελευταία νίκη επί του Ηρακλή Καλαμάτας με 1-0 μπορεί να μην συνδυάστηκε από καλή εμφάνιση, όμως τουλάχιστον η ομάδα κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, κόντρα σε έναν σύλλογο που ξεκίνησε με υψηλές φιλοδοξίες τη σεζόν και ξέρει να παίρνει αποτελέσματα εκτός έδρας. Κύριο χαρακτηριστικό των αγώνων του Μιλτιάδη είναι η εξαιρετική φυσική κατάσταση που έχουν οι παίκτες στα τελευταία λεπτά. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, έγινε μέσω της σκληρής δουλειάς του Νίκου Δημητρακόπουλου από την προετοιμασία έως και σήμερα.
“Στον Μιλτιάδη υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις”
Ο Καλαματιανός γυμναστής και συνεργάτης του Δημήτρη Λίτσα είναι το... κρυφό χαρτί του Μιλτιάδη και σήμερα μιλάει στην Εφημερίδα Ελευθερία για τις εμπειρίες του αυτούς τους έξι μήνες που βρίσκεται στην ομάδα του Πύργου: “Στον Μιλτιάδη υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει σωστά μία ομάδα. Υπάρχει διάθεση, πειθαρχία, ομαδικότητα, οικογενειακό κλίμα και μεγάλη συμμετοχή στις προπονήσεις. Δεν είναι τυχαίο πως το καλοκαίρι ξεκινήσαμε 25 άτομα στις προπονήσεις και τόσοι είμαστε και τώρα. Οταν μάλιστα υπάρχει και το ταλέντο των παιδιών, απολαμβάνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το ζητούμενο είναι η βαθμολογική συγκομιδή να συνδυάζεται και με καλή απόδοση. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε εξασφαλιστεί για την παραμονή, όμως έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα και είναι καιρός να χτίσουμε την ομάδα της νέας περιόδου. Στην αρχή του δεύτερου γύρου έχουμε μία δύσκολη πεντάδα αγώνων και μετά από αυτές θα δοθεί χρόνος συμμετοχής σε όλα τα νεαρά παιδιά προκειμένου να πάρουν αγωνιστικές εμπειρίες για του χρόνου. Επίσης στις προθέσεις μας είναι να ανέβουν και ορισμένα παιδιά από το παιδικό”, αναφέρει ο Δημητρακόπουλος και
συνεχίζοντας προσθέτει: “Ο Δημήτρης Λίτσας είχε κάνει πολύ δουλειά στη συνοχή της ομάδας, υπήρχε εξ΄αρχής ομαδικότητα και συμμετοχή στις προπονήσεις. Οι μεγάλοι σε ηλικία παίκτες είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μας νοιάζει η βαθμολογική κατάταξη στο τέλος, το σημαντικότερο είναι να έτοιμα 3-4 ακόμη παιδιά για του χρόνου”.
Επιστροφές με Μεθώνη
Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά τη νίκη επί του Ηρακλή ο Μιλτιάδης προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Μεθώνη εκτός έδρας. Ο Βαγγέλης Καλογερόπουλος εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει, ενώ και ο Αντώνης Στασινόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα στον αστράγαλο και υπολογίζεται κανονικά. Χθες έγινε κανονικά προπόνηση στο γήπεδο του Πύργου, σήμερα υπάρχει ρεπό και αύριο θα συνεχιστεί η προετοιμασία

Συνεδρίαση της ΤΕΔΚ για το χωροταξικό ζητεί ο Καλοφωλιάς. Με άλλη θέση;;;;

Να συνεδριάσει η ΤΕΔΚ το συντομότερο δυνατό, με τη συμμετοχή όλων των δημάρχων και των προέδρων των δύο κοινοτήτων της Μεσσηνίας, προτείνει ο δήμαρχος Γαργαλιάνων Σταύρος Καλοφωλιάς προκειμένου να συζητηθεί το χωροταξικό του “Καλλικράτη“. Στόχος, όπως λέει, θα είναι να καταλήξουν σε μια ευρείας αποδοχής πρόταση σχετικά με τα όρια και
τον αριθμό των δήμων, που θα την υποβάλουν στο υπουργείο Εσωτερικών, αντί να περιμένουν τη δική του πρόταση για να συζητήσουν. Ο κ. Καλοφωλιάς είπε στην εφημερίδα Ελευθερία:
«Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω όλοι οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, να συζητήσουμε για το χωροταξικό. Πρώτα, πρέπει να δούμε ποιοι δήμοι μπορούν αυτοδίκαια -με βάση και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί- να είναι οι νέοι δήμοι του “Καλλικράτη“. Για παράδειγμα, δήμοι όπως η Καλαμάτα, η Κυπαρισσία, η Μεσσήνη, οι Γαργαλιάνοι. Δήμοι που έχουν το κρίσιμο μέγεθος πληθυσμού, οργανωμένες υπηρεσίες, και μπορούν να ανταποκριθούν στα κριτήρια που θέτει το σχέδιο “Καλλικράτης“. Επειτα, να δούμε ποιοι άλλοι δήμοι πιστεύουν ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους με το να συνενωθούν με τους παραπάνω δήμους. Στη συνέχεια, να δούμε ποιοι δήμοι έχουν μείνει απέξω - και μέσα από ένα διάλογο με αντικειμενικά κριτήρια να δούμε ποιοι ακόμη δήμοι μπορούν να δημιουργηθούν, ώστε να καταλήξουμε να έχουμε μια κατά το δυνατόν ομόφωνη απόφαση. Μια πρόταση που θα έχει την συντριπτική πλειοψηφία της ΤΕΔΚ μπορεί να προταθεί στο υπουργείο και να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό που γίνεται. Δεν μπορούμε να είμαστε σε μια διαδικασία “ράβε - ξήλωνε“ που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Η Μεσσηνία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει μόνο 4 δήμους, γιατί τότε πάμε σε γιγαντισμό των δήμων, σε υδροκέφαλους δήμους που θα φθαρούν. Πρέπει να δούμε ποιοι δήμοι μπορούν να συνενωθούν ώστε να έχουν έναν κρίσιμο πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 κατοίκων, για να μπορούν να οργανώσουν τις ανάλογες υπηρεσίες - και πάνω σε αυτή τη βάση να το συζητήσουμε. Αυτό πρέπει να βγει από ένα σοβαρό διάλογο με επιχειρήματα, ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε την προτασή μας προς το υπουργείο. Γι‘ αυτό χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα».
Ελευθερία

26 Ιανουαρίου 2010

Οι κάτοικοι περιοχών Γαργαλιάνων και Λιγουδίστης ζητούν να υπαχθούν εις την επαρχίαν ΝεοκάστρουΉδη από το 1821 η πρώτη διοίκηση του επαναστατημένου Ελληνικού κράτους είχε χωρίσει σε περιοχές την μέχρι τότε απελευθερωμένη Ελληνική επικράτεια -προστασίας πιο πολύ παρά διοικητικές -οικονομικές- στις οποίες τον πρώτο λόγο τον είχαν οι καπεταναίοι και οι δημογέροντες εκλεγμένοι από τους προεστούς του κάθε χωριού. Η δυτική Μεσσηνία είχε χωριστεί σε δύο επαρχίες, αυτή της Αρκαδιάς ( Κυπαρισσίας) και αυτή του Νιόκαστρου (Πύλου). Οι Γαργαλιάνοι η Λιγούδιστα (Χώρα) και τα γύρω χωριά ήταν υπό την προστασία της Αρκαδιάς. Κάποια στιγμή άρχισαν οι διχόνοιες με πρώτους τους ίδιους τους Αρκαδιανούς να επαναστατούν εναντίων των οπλαρχηγών τους και των Δημογερόντων , ο πρώτος εμφύλιος της Νεοτέρας Ελλάδος είχε ήδη αρχίσει . Το βάρος αυτών των ερίδων το πλήρωνε ο απλός λαός και οι προεστοί των μικρών χωριών. Η ιστορία αυτή είχε ξεκινήσει στις αρχές του 1823 και στις 26 Απριλίου του ίδιου έτους μαζεύονται οι δημογέροντες και οι αγωνιστές των χωριών της περιοχής μας, στους Γαργαλιάνους για να δουν πως μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση. Η απόφαση ήταν μία, να ζητήσουν από την προσωρινή διοίκηση της Α΄ Εθνοσυνέλευσης να τους απαλλάξει από την προστασία της Αρκαδιάς και να υπαχθούν στην περιφέρεια του Νιόκαστρου. Ο λόγος αυτής της απόφασης ήταν ότι δεν μπορούσαν να ανεχθούν τα δεινά που τους είχαν προξενήσει οι Φατριαστές της Αρκαδικής περιοχής μιάς και εξ αιτίας τους είχαν περιέλθει σε δεινή θέση.

Δύσκολα χρόνια... τρόμου και απόγνωσης που το μόνο που είχε δίκιο ήταν το καριοφίλι.

Από το έγγραφο αυτό -που αξίζει τον κόπο να κάνετε πάνω του κλικ γιατί όλο και κάποιον πρόγονο σας θα βρειτε- των αρχείων της Εθνικής Παλιγγενεσίας, επίκαιρο όσο ποτέ, μπορούμε σήμερα να βγάλουμε και ένα άλλο συμπέρασμα: οι κάτοικοι της περιοχής των Γαργαλιάνων και της Χώρας από τότε, την εποχή του έπους του21, ήθελαν να υπάγονται διοικητικά στην Πύλο και ο λόγος ήταν απλός. Οι δρόμοι για τις οικονομικές τους συναλλαγές οδηγούσαν προς το Ναβαρίνο και προς τα Κοντοβούνια, προς την περιοχή της Κυπαρισσίας οι επαφές ήταν πολύ λιγότερες. Σήμερα αν εξαιρέσουμε τα Κοντοβούνια το μέλλον της περιοχής μας είναι πάλι προς το Ναβαρίνο. Γι΄αυτό και σήμερα ζητούν -από την υπέρτατη διοίκηση οι κάτοικοι περιοχών Γαργαλιάνων και Λιγουδίστης να υπαχθούν εις την επαρχίαν Νεοκάστρου....-
Τάκης Δ. Γλιάτας
Το κείμενο αυτό γράφτηκε τις ημέρες που βρισκόταν σε διαβούλευση η μετατροπή των καποδιστριακών δήμων σε καλλικρατικούς.

25 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Και ας μην τα βάζουμε μαζί τους, δεν έχουν άλλη δύναμη από τα μπλόκα - Τίποτε δεν έγινε τα τελευταία 20 χρόνια για να μην ξαναϋπάρξουν
Αν τους θεωρούμε... εφοπλιστές, ας πάμε κι εμείς να γίνουμε αγρότες...

Το ξαναζούμε και φέτος. Θυμούνται τους αγρότες μόλις μπλοκάρουν τους δρόμους. Φαντάσου να μην είχαν κι αυτό το όπλο. Θα ήταν ακόμη κολίγοι... Ξεχασμένοι από τους πολιτικούς μας, τα κανάλια, αλλά κι εμάς όλους που φωνάζουμε γιατί χάνουμε τη βολή μας...
Κιλελέρ για τον κόσμο της αγροτιάς έχουν γίνει τα μπλόκα. Ψάχνουν για Μαρίνο Αντύπα... Ποια η διαφορά από το κλείσιμο του κέντρου της Αθήνας από άλλους εργαζόμενους; Από την απεργία στα λιμάνια, στα αεροδρόμια;
Δεν τρελάθηκαν οι αγρότες κι άφησαν τη ζεστασιά του σπιτιού τους και βγήκαν στους δρόμους για πλάκα χειμωνιάτικα, μέσα στο κρύο και την παγωνιά, τη βροχή και το χιόνι.
Δεκαετίες σέρνεται το πρόβλημά τους. Όλες οι κυβερνήσεις δεν θέλησαν να το κοιτάξουν κατάματα. Πάντα όταν άναβε η φωτιά, ο στόχος τους ήταν πώς με κάποια... φιλοδωρήματα θα ανοίξουν οι δρόμοι. Και όχι να δουν το πρόβλημα στη ρίζα του, για να μην ξαναϋπάρξουν μπλόκα. Με κάποια μέτρα που θα δρομολογούσαν τη βελτίωση της ζωής των αγροτών. Και θα κρατούσαν ζωντανά τα χωράφια. Και την παραγωγή. Πάντοτε ο ρόλος των πολιτικών μας ήταν ανάλογος με το πόστο που κατείχαν τη στιγμή του ξεσηκωμού. Μαζί τους ως αντιπολίτευση, απέναντί τους μόλις καβάλαγαν την εξουσία.
Όμως αυτή η ιστορία δεν πάει άλλο. Πρέπει να ειπωθεί ΟΛΗ η αλήθεια. Ποια είναι η πραγματικότητα, με το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί για τον αγροτικό χώρο στο κλαμπ των Βρυξελλών όπου μετέχουμε. Και τον ανταγωνισμό που είναι αδίστακτος. Και γίνεται ακόμη χειρότερος με την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη. Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι, ώστε να μην καταντάνε ζητιάνοι οι αγρότες μας.
Τρία είναι τα κύρια προβλήματα, που πρέπει να λυθούν το γρηγορότερο. Και τότε τα μπλόκα θα γίνουν μακρινή ανάμνηση.
Το πρώτο, η εξασφάλιση χαμηλού κόστους λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, ενέργειας και μηχανημάτων για την καλλιέργεια. Και προστασίας-αποζημίωσης από θεομηνίες.
Το δεύτερο είναι η δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών από την Πολιτεία, που θα έχουν την ευθύνη της διακίνησης από το χωράφι στην αγορά, ώστε να φθάνουν στο μανάβικο χωρίς καπέλα και με τιμές ληστρικές για τον καταναλωτή, από τις οποίες κερδισμένοι είναι μια ζωή οι μεσάζοντες.
Σε άμεση σύνδεση είναι το τρίτο πρόβλημα. Που αν τα δύο παραπάνω λυθούν, τότε δεν υπάρχει... πρόβλημα με τα σκόρδα από την Αργεντινή, τις πατάτες από την Αίγυπτο, τα αμύγδαλα από την Καλιφόρνια, τα κρεμμύδια από την Ινδία, τις ντομάτες από την Ολλανδία, τα κουνουπίδια από την Ιταλία, που όλα αυτά είναι πολύ φθηνότερα από τα ελληνικά. Γιʼ αυτό και ο καταναλωτής προτιμά τα ξένα...
Υπάρχει όμως και το μέγιστο. Το καθοριστικό. Που είναι προϋπόθεση όλων των παραπάνω. Και αν δεν ξεκαθαριστεί όλα τʼ άλλα αποτελούν κούφια λόγια. Πρόκειται για το τι πλέον πρέπει η Ελλάδα να παράγει. Και σε τι ποσότητες. Για να μη μένουν απούλητα τα προϊόντα και να σαπίζουν στα χωράφια. Είναι αυτό που χρόνια συζητείται και έχει γίνει καραμέλα: Οι αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών. Και εδώ θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να κάτσουν στο τραπέζι και να συμφωνήσουν τι πρέπει νʼ αλλάξει.
Απʼ όλα αυτά ευνόητο είναι ότι η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στην κυβέρνηση. Έχουν και οι αγρότες. Η δική τους δουλειά είναι να παράγουν καλό προϊόν, σε καλή ποιότητα και συσκευασία, με την αγωνία συνεχώς πώς θα είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στους ξένους συναδέλφους τους. Το οφείλουν στον εαυτό τους, στα παιδιά τους, στη γη τους. Με την Πολιτεία δίπλα τους να τους εξασφαλίζει όλες εκείνες τις συνθήκες που θα τους επιτρέπουν να σκέπτονται μόνο το πώς θα παράγουν προϊόν που θα το ζητάει ο καταναλωτής. Όχι μόνο ο Έλληνας αλλά και οι ξένες αγορές, αξιοποιώντας το μοναδικό πλεονέκτημα που έχουν τα φρούτα μας, αυτή τη θεϊκή τους γεύση, τη μοσχοβολιά.
Μόνο έτσι ο αγρότης δεν θα βγαίνει για ζητιανιά στους δρόμους για κάποιες δεκάρες επιδοτήσεων και η ύπαιθρος θα κρατηθεί ζωντανή!
Κι εμείς, οι πρωτευουσιάνοι, ας πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τους αγρότες σαν εχθρούς. Να μην ξεχνάμε ότι κανένας αγρότης δεν έγινε... εφοπλιστής. Και ότι κανένας από μας δεν θα ʼθελε τη ζωή του αγρότη. Που ούτε Χριστούγεννα ούτε Λαμπρή γνωρίζει...
Παρόν

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1-0


Την ανοδική του πορεία συνέχισε xθες ο Μιλτιάδης που νίκησε με 1-0 τον Ηρακλή Καλαμάτας και έκλεισε με ιδανικό τρόπο τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. «Χρυσός»
σκόρερ του Μιλτιάδη ήταν ο Κυριάκος Λυμπερόπουλος, δέκα λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας με ένα πολύ ωραίο σουτ. Σε γενικές γραμμές ο αγώνας ήταν μέτριος, με λίγες
φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες και φαινόταν πως θα κέρδιζε όποιος έβαζε το γκολ. Πάντως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία, μιας και ο Ηρακλής στάθηκε αρκετά
καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είχε ορισμένες φάσεις στην εστία του Χίντα.
Ο Μιλτιάδης όμως κατόρθωσε με πολύ πάθος και πείσμα να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, με ένα γκολ που πέτυχε για μία ακόμη φορά προς το τέλος του αγώνα. Πάντως οι καλαματιανοί έχουν κάθε λόγο να φωνάζουν γιατί πριν το γκολ του Λυμπερόπουλου δόθηκε
ανάποδο πλάγιο άουτ υπέρ του Μιλτιάδη και στην εξέλιξη της φάσης μπήκε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Δημήτρη Λίτσα παρέμεινε στην 5η
θέση της βαθμολογίας και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με 27 βαθμούς. Από την άλλη ο Ηρακλής έμεινε στους 22 μαζί με τον Απόλλωνα και την Μεθώνη.

Λίγα πράγματα στο α’ ημίχρονο

Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίχθηκε καλό ποδόσφαιρο, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να ελέγξουν το χώρο του κέντρου. Οι μονομαχίες σώμα με σώμα ήταν πολλές, ενώ οι «φουνταριστοί» των δύο ομάδων Νικολόπουλος και Γιαννουκάκης ήταν καλά κλεισμένοι από τις άμυνες. Στο 6’ ο Λαμπρόπουλος εκτέλεσε με δύναμη ένα έμμεσο φάουλ, όμως η μπάλα κόντραρε στο τείχος και βγήκε κόρνερ. Ο Ηρακλής απάντησε στο 16’ όταν μετά από φάουλ του Γρηγορόπουλου, ο Φίλαϊ έπιασε την κεφαλιά που έφυγε άουτ. Το παιχνίδι ήταν «κλειστό», είχε πολλά φάουλ εκατέρωθεν και οι παίκτες σίγουρα επηρεάστηκαν από το… πολικό ψύχος που επικρατούσε στο γήπεδο του Πύργου. Στο 36’ ο δραστήριος Χίντα έκλεψε την μπάλα από τον Φίλαϊ και σούταρε, όμως ο Κουκούτσης σωστά
τοποθετημένος μπλόκαρε. Τέσσερα λεπτά αργότερα το διαγώνιο σουτ του Βιδάκη μπλόκαρε ο
Λ. Χίντα. Η τελευταία ευκαι ία στο πρώτο μέρος χάθηκε στο 44’ όταν ο Καραμπότσος έδωσε στον Χίντα που έπιασε το σουτ, όμως ο Κουτσαντώνης με το κεφάλι έβγαλε την μπάλα κόρνερ.

Οποιος έβαζε το γκολ θα κέρδιζε

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα δεν άλλαξε και φαινόταν ξεκάθαρα πως όποια ομάδα έβαζε το γκολ θα έφευγε νικήτρια από τον αγωνιστικό χώρο. Στο 51’ ο Γρηγορόπουλος απείλησε με φάουλ όμως η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.
Στο 57’ ο Καραμπότσος έκανε το κόρνερ, ο Λαμπρόπουλος γέμισε προς τον Λυμπερόπουλου, όμως η κεφαλιά του τελευταίου έφυγε πάνω από τα δοκάρια.
Στο επόμενο λεπτό ο Μιλτιάδης έχασε την καλύτερη ευκαιρία του όταν ο Καραμπότσος τροφοδότησε με το κεφάλι τον Χίντα που έπιασε το σουτ από καλή θέση, όμως η μπάλα
κόντραρε σε έναν αμυντικό και έφυγε κόρνερ. Ο Ηρακλής έφτασε κοντά στο γκολ στο 61’ όταν κέρδισε ένα έμμεσο φάουλ δύο μέτρα από την εστία, όμως το σουτ του Γιαννουκάκη μετά την πάσα του Γρηγορόπουλου κόντραρε στο τείχος.

Από ανάποδο πλάγιο άουτ προήλθε το γκολ…

Και φτάνουμε στο 80’ όταν έγινε η φάση που έκρινε τον αγώνα… Ο α’ βοηθός Καστανάς έδωσε ανάποδα το πλάγιο υπέρ του Μιλτιάδη (ενώ ήταν υπέρ του Ηρακλή) στο χώρο
του κέντρου και στην εξέλιξη της φάσης μετά από ενέργεια του Νικολόπουλου και κόντρες, η μπάλα έφτασε συστημένη στον Λυμπερόπουλο που με ένα τρομερό σουτ την
έστειλε στο αριστερό «Γ» του Κουκούτση για το 1-0.
Στα λεπτά που απέμεναν οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν με σέντρες να φτάσουν στην ισοφάριση και έχασαν την καλύτερη του ευκαιρία στο 84’ όταν μετά από σέντρα του Κατσαρού, ο Τσιλίκος έπιασε το γυριστό σουτ, όμως ο Λαμπρόπουλος έδιωξε σωτήρια λίγο πριν τη γραμμή. Στο αμέσως επόμενο λεπτό χάθηκε η κλασικότερη ευκαιρία του αγώνα για λογαριασμό των «μελανόλευκων». Ο Λυμπερόπουλος σέντραρε, ο Καραμπότσος με κεφαλιά βρήκε τον Διαμαντόπουλο εντελώς αμαρκάριστο στο σημείο του πέναλτι, όμως το σουτ του νεαρού μέσου έφυγε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Από τον Μιλτιάδη καλύτερος παίκτης ήταν ο αγέραστος Λαμπρόπουλος και τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Καραμπότσος, Χίντα καιΜπαχούμας.
Ο διαιτητής Νίκας έκανε ορισμένα λάθη τα οποία όμως δεν επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Ο α’ βοηθός Καστανάς χρεώνεται το λάθος πλάγιο πριν το γκολ, ενώ καλά τα πήγε ο β’ βοηθός Αλειφέρης.
notossport

24 Ιανουαρίου 2010

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ


Σήμερα το απόγευμα στο κοινοτικό μέγαρο του χωριού μας πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας απο το σύλλογο γυναικών. Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκαν ο παπάς, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Τσώλης Θεόδωρος και η πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Γαργαλιάνων Μάρθα Κατσούλα. Επίσης μας τίμησαν και εκπρόσωποι των συλλόγων Χώρας και Μουζακίου Έντονη όμως ήταν η απουσία των εκπροσώπων απο το δήμο Γαργαλιάνων. Μετά τη κοπή της πίτας ακολούθησε λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Ήταν μια ωραία εκδήλωση που οι συγχωριανοί μας τίμησαν με την παρουσία τους. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γυναίκες του συλλόγου που μας έδωσαν το βήμα να μιλήσουμε για τη προσπάθεια του blog αυτού και το πιό σημαντικό να ενημερώσουμε το κόσμο που δεν γνώριζε για την υπαρξή του.

Η συνέχεια του Ελληνισμού και οι αμφισβητίες

Του Κων. Χολέβα

πολιτικού επιστήμονα

Μέσα σε όλη την πνευματική σύγχυση της εποχής μας παρατηρούμε ορισμένους διανοητές να αμφισβητούν τη συνέχεια του Ελληνισμού και να ισχυρίζονται ότι ο Νέος Ελληνισμός «κατασκευάσθηκε» τον 19ο αιώνα και ότι η σχέση μας με τους Αρχαίους Έλληνες και το Βυζάντιο-Ρωμανία είναι μύθος «εθνικιστικός». Βεβαίως στη χώρα μας έχουμε και ορθώς ελευθερία εκφράσεως. Όμως η ανησυχία μας αυξάνεται όταν τέτοιες ανιστόρητες απόψεις εκφράζονται από συγγραφείς σχολικών βιβλίων και από στελέχη που διορίζονται σε καίριες δημόσιες θέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δογματίζουν αυθαιρέτως και αγνοούν η διαστρέφουν τις πάμπολλες ιστορικές πηγές, οι οποίες αποδεικνύουν την εθνολογική και πολιτιστική συνέχεια του Ελληνισμού. Υπενθυμίζουμε μερικές χρήσιμες ιστορικές αλήθειες:

Μπορεί το Βυζαντινό κράτος να ήταν πολυεθνικό και ο Αυτοκράτωρ να διατηρούσε για πολιτικούς λόγους τον τίτλο «Βασιλεύς Ρωμαίων», όμως μέσω της παιδείας και της γλώσσας το κράτος διεκήρυττε την ελληνικότητά του. Η Αινειάδα του Βιργιλίου, το έπος της λατινικής Ρώμης, ουδέποτε εδιδάχθη σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαιδεύσεως, ενώ αντιθέτως μικροί και μεγάλοι μάθαιναν από στήθους τα Ομηρικά έπη.

Το 1250, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους, ο Αυτοκράτωρ της Νικαίας Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης γράφει προς τον Πάπα Νικόλαο Θ ὅτι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Αυτοκράτορες χρησιμοποιούν τον τίτλο «Βασιλεύς Ρωμαίων», αλλά κατάγονται από το αρχαίο γένος των Ελλήνων, το οποίο γέννησε τη σοφία του κόσμου. Προσθέτει δε ότι στους Έλληνες εδόθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο η Πόλις και ότι οι οικογένειες Δούκα και Κομνηνών είναι ελληνικές. (1)

Κατά τη συγκινητική τελευταία ομιλία του προς τους πολιορκημένους στις 28-5-1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος -όπως καταγράφει ο Φραντζής- χαρακτηρίζει τους υπηκόους του απογόνους Ελλήνων και Ρωμαίων και την Κωνσταντινούπολη καταφύγιο των Χριστιανών, «ελπίδα και χαράν πάντων των Ελλήνων».

Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η ελληνική συνείδηση διατηρείται στις ψυχές των κατατατρεγμένων προγόνων μας χάρις κυρίως στους εκκλησιαστικούς άνδρες. Γύρω στο 1700 ο φλογερός ιεροκήρυξ και Επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρύτων Ηλίας Μηνιάτης ομιλών στη Βενετία παρακαλεί ως εξής την Παναγία: «Έως πότε πανακήρατε Κόρη το τρισάθλιον Γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας....». (2)

Κατά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούνται και τα τρία χαρακτηριστικά ονόματα:Έλλην, Ρωμηός, Γραικός. Το Γραικός στο στόμα των ξένων δεν έχει πάντα θετική σημασία, όμως χρησιμοποιείται και από πολλούς Ορθοδόξους Έλληνες συγγραφείς. Π.χ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα τέλη του 18ου αιώνος ονομάζει την Ελλάδα Γραικία (3). Την σύνθεση και των τριών ονομάτων βλέπουμε στο ποίημα «Άλωσις Κωνσταντινουπόλεως» του Επισκόπου Μυρέων Ματθαίου το 1619:

Αλλοίμονον, αλλοίμονον στο γένος των Ρωμαίων....
Ω, πως εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων...
Σ’εμας εις όλους τους Γραικούς να έλθη τούτ’ την ώρα. (4)

Οι Έλληνες ακόμη και μέσα στη δυστυχία και τη μερική αγραμματωσύνη λόγω δουλείας- δεν λησμονούν τις αρχαίες ελληνικές ρίζες τους. Από το 1529 μέχρι το 1821 το δημοφιλέστερο λαϊκό ανάγνωσμα είναι «Η Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου» που θυμίζει τη δόξα των Ελλήνων Μακεδόνων. Στους νάρθηκες πολλών ναών και μοναστηριών ζωγραφίζουν οι αγιογράφοι τους αρχαίους Έλληνες σοφούς για να δείξουν στο εκκλησίασμα και στους μαθητές των Κρυφών Σχολειών ποιά είναι η πραγματική καταγωγή τους. Λίγα χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση οι ναυτικοί μας τοποθετούν στα πλοία τους ως ακρόπρωρα τα κεφάλια μεγάλων μορφών της Αρχαιότητος, όπως του Θεμιστοκλέους κ.α.

Αλλά και η σύνδεση με τη βυζαντινή Ρωμηοσύνη ( ο όρος από τη Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη) παραμένει σταθερή και διατρανώνει τη συνέχεια του Ελληνισμού. Τα Συντάγματα των Εθνοσυνελεύσεων του Αγώνος (1821-1827) καθιερώνουν ως νομοθεσία της Νέας Ελλάδος «τους νόμους των Χριστιανών ημών Αυτοκρατόρων». Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδος, θεσμοθετεί την Εξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, έναν βυζαντινό κώδικα του 1345, ως το αστικό δίκαιο της χώρας και τούτο ίσχυσε μέχρι το 1946!

Οι αγωνιστές του 1821 αισθάνονταν ότι συνεχίζουν και την αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή παράδοση. Σε ιταλική εφημερίδα του 1821 αναφέρονται τα λόγια του Αθανασίου Διάκου ότι αγωνίζεται «για τον Χριστό και για τον Λεωνίδα» (5). Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συζητώντας με τον Άγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον θεωρεί εαυτόν ως συνεχιστή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος ουδέποτε συνθηκολόγησε, και χαρακτηρίζει το Σούλι και τη Μάνη μαζί με τους κλεφταρματολούς ως τη φρουρά του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορος.

Είναι, λοιπόν, αντεπιστημονική θέση και φανατική ιδεοληψία η προσπάθεια να μας πείσουν κάποιοι ότι δήθεν μέχρι το 1821 δεν ξέραμε ποιοί είμαστε και ότι ορισμένοι διανοητές δημιούργησαν ένα τεχνητό νεοελληνικό έθνος. Όσοι ψάχνουν για τεχνητά έθνη ας μην ματαιοπονούν αλλοιώνοντας την ελληνική Ιστορία. Ας κοιτάξουν λίγα προς βορράν και θα βρουν το τεχνητό «μακεδονικό έθνος» των Σκοπίων. Εμείς θα μελετούμε την ιστορική αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος και θα διατηρούμε την ελληνική μας συνείδηση ενθυμούμενοι ότι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεχόμαστε τον γνήσιο πατριωτισμό και απορρίπτουμε τα δύο άκρα:Τον εθνοφυλετισμό και τον εθνομηδενισμό.

www.amen.gr

23 Ιανουαρίου 2010

Κοπή πίτας Ομοσπονδίας Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας


Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο ESPERIA την Τετάρτη 20-01-2010 έκοψε τη πίτα της η Ομοσπονδία Συλλόγων – Συνδέσμων Τριφυλίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια τιμήθηκαν οι συμπατριώτες μας συγγραφείς οι κ.κ Δημήτριος Κυριαζής και Σωτήριος Γυφτάκης, τους οποίους προσφώνησαν ο Λογοτέχνης κος Πέτρος Μπίκος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων ο εκπαιδευτικός κος Ευστάθιος Παρασκευόπουλος αντίστοιχα.
Παρευρέθηκαν οι βουλευτές του νομού μας κος Δημήτριος Κουσελάς, η κα Νάντια Γιαννακοπούλου που απένειμαν και τις αναμνηστικές πλακέτες στους βραβευθέντες, ο Νομάρχης κος Δημήτριος Δράκος που έκοψε την πίτα , οι Δήμαρχου Είρας κος Ιωάννης Αδαμόπουλος και Ανδρούσσας κος Μένης Παπαδόπουλος καθώς και τα Δ.Σ. με τους Προέδρους των Συλλόγων της Επαρχίας μας και Συλλόγων Μεσσηνίων που δραστηριοποιούνται στην Αττική.
Χαιρετισμό έστειλαν ο Μητροπολίτης της Ιεράς Μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσόστομος και οι Συμπατριώτες μας η υπουργός Υγείας κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Πρόεδρος του ΕΟΤ κος Νικόλας Κανελλόπουλος.
Την πίτα ευλόγησε ο Κυπαρίσσιος Πανοσολογιώτατος Στέφανος Σουλιμιώτης Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Παναγιώτης Λούτος στο χαιρετισμό ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και ζήτησε οι υπόλοιποι Σύλλογοι Τριφυλίας να δραστηριοποιηθούν στην Ομοσπονδία, διότι όπως είπε χαρακτηριστικά μπροστά στη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση ( σχέδιο Καλλικράτης ) η ύπαρξη της Ομοσπονδίας είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.

22 Ιανουαρίου 2010

ΜΠΑΡΑΖ ΛΗΣΤΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Συχνό φαινόμενο έχουν γίνει οι διαρρήξεις τις τελευταίες μέρες στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα χθές τη νύχτα ομάδα διαρρηκτών έβαλαν στοχο τα καταστήματα του χωριού αλλά μόνο σ' ένα μίνι μάρκετ κατάφεραν να μπούν και να αρπάξουν τη λεία τους. Ιδιοκτήτης καφενείου όμως πρόλαβε και αντιλήφθηκε τους ληστές λίγο πρίν μπούν στο κατάστημά του, ειδοποίησε την αστυνομία και αναγκαστικά τράπηκαν σε φυγή. Τελικά η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τους εντοπίσει ακόμα.

Ποιοι θα είναι οι νέοι διευρυμένοι δήμοι


Εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ, το ψήφισμα που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις του νέου σχεδίου "Καλλικράτης". Το γενικό αίτημα των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης ήταν όπως αναμενόταν το οικονομικό. Παρασκηνιακά συζητήθηκε και η γεωγραφία των δήμων. Η πρόταση του υπουργείου, για τον νομό Μεσσηνίας, είναι 4 έως 6 δήμους και σε αυτό διεμήνυσε πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Το σχέδιο πάντως που έχει διαρρεύσει κάνει λόγο για 6 δήμους. Συγκεκριμένα:

1) Δήμος Καλαμάτας αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Αβίας, Άριος, Θουρίας, Καλαμάτας, Λεύκτρου.

2) Δήμος Μεσσήνης αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Ανδρούσας , Αριστομένη, Αρφαρά, Ιθώμης, Βουφράδος, Μεσσήνης.

3) Δήμος Μελιγαλά αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Ανδανίας,Είρας, Οιχαλίας, Μελιγαλά.

4) Δήμος Κυπαρισσίας αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Αετού, Αυλώνος, Δωρίου, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών,

5) Δήμος Πύλου ή Νέστορος αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Γαργαλιάνων, Μεθώνης, Παπαφλέσσα, Χιλιοχωρίων, Νέστορος, Πύλου και

6) Δήμος Κορώνης αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Αίπειας, Κορώνης, Πεταλιδίου.

Η επιλογή αυτή βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους δημάρχους της Μεσσηνίας αν και έχουν επιφυλάξεις φοβούμενοι τοπικιστικές αντιδράσεις. Παράγοντες του υπουργείου λένε πως αυτή η γεωγραφική διαμόρφωση είναι η μόνη που πληροί τα κριτήρια συνενώσεων για τους νέους ισχυρούς δήμους στην Μεσσηνία. Το θέμα αυτό επίσημα θα ανοίξει στα μέσα Φεβρουαρίου.

21 Ιανουαρίου 2010

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου γυναικών του χωριού μας

Την ερχόμενη Κυριακή 24 Ιανουαρίου ο εκπολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος γυναικών του χωριού μας θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό μέγαρο του χωριού μας στις 6:00 μμ. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η εκδήλωση αυτή θα είναι μια ευκαιρία για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων πάνω στα προβλήματα του χωριού και των επομένων κινήσεων του συλλόγου.

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες