20 Δεκεμβρίου 2013

Οδηγίες προς κτηνοτρόφους


Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Μεσσηνίας, για την προστασία της υγείας των ζώων αλλά και γενικότερα του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής και την οικονομική ευρωστία των κτηνοτρόφων όπως επίσης και την προάσπισης της δημόσιας υγείας απευθύνουν τις παρακάτω οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους που πρέπει να τηρούνται απαράκλητα : .........

1α.Να μην αγοράζετε ποτέ ζώα από καμία εκτροφή αν δεν συνεννοηθείτε πρώτα με το Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής σας για την υγειονομική κατάσταση των ζώων που πρόκειται να αγοράσετε.
1β.Μην αγοράζετε ζώα από ανεξέλεγκτες ζωαγορές και πλανόδιους πωλητές. Εγκυμονούν κινδύνους μετάδοσης επικίνδυνων ασθενειών στα ζώα σας αλλά και σε σας ή και στην οικογένειάς σας, όπως μελιταίο πυρετό ,ευλογιά, τρομώδη νόσο, φυματίωση, σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες κ.α.
2. Να μην μεταφέρετε ποτέ και για κανένα λόγο ζώα αν δεν έχετε προμηθευτεί το Υγειονομικό Πιστοποιητικό και δεν έχουν τοποθετηθεί πρώτα στα ζώα τα ενώτια.
3. Να εφαρμόζετε όλα τα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου που γίνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Τα προγράμματα αυτά έχουν σκοπό την πρόληψη, την καταστολή και την εκρίζωση διαφόρων νοσημάτων που μειώνουν την κτηνοτροφική παραγωγή ή που μεταδίδονται στον άνθρωπο, προκαλώντας σοβαρότατα νοσήματα.
Να ειδοποιείτε αμέσως τον κτηνίατρό σας για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζετε στα ζώα σας(θάνατοι, νευρικά συμπτώματα, αλλαγή συμπεριφοράς των ζώων κα.)
4. Να διατηρείτε φάκελο εκτροφής με το μητρώο εκμετάλλευσης και το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής
5.Να προμηθεύεστε τα κτηνιατρικά φάρμακα πάντοτε με κτηνιατρική συνταγή και να κρατείτε τους χρόνους αναμονής που σας επισημαίνει ο κτηνίατρός σας.
6.Να απογράφετε το ζωικό σας κεφάλαιο κάθε τέλος του έτους και να δηλώνετε αμέσως στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής σας κάθε μεταβολή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής σας.
7. Εμβολιάστε υποχρεωτικά κατά της λύσσας τα ποιμενικά σκυλιά σας, λόγω εμφάνισης της νόσου στην Ελλάδα και αποπαρασιτώστε τα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
                                               Εκ της Διεύθυνσης ΑΟΚ Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες