5 Οκτωβρίου 2011

Νομιμοποίηση Γεωτρήσεων & Πηγαδιών


Της Σοφίας Χρονοπούλου
Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε στις 30-06-2011 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 1440/2011), ξεκίνησε η διαδικασία νομιμοποίησης των υφιστάμενων έργων υδροληψίας από επιφανειακά ή υπόγεια νερά (γεωτρήσεις, πηγάδια, άντληση νερού από ποτάμια, λίμνες κλπ) που έχουν κατασκευαστεί πριν το 2005.
Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν γεωτρήσεις ή πηγάδια και χρησιμοποιούν νερό για εκμετάλλευση, θα πρέπει μέχρι τις 16-12-2011 να έχουν καταθέσει την απαραίτητη αίτηση και δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.  Σε περίπτωση μη νομιμοποίησης, η Διεύθυνση Υδάτων θα προβεί σε...........
κυρώσεις, όπως η νομοθεσία προβλέπει (επιβολή προστίμου 1.000€, διακοπή ηλεκτροδότησης, παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, σφράγισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες).
Η διαδικασία αδειοδότησης είναι απλή και απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο απλά τη συγκέντρωση κάποιων βασικών δικαιολογητικών. Η εγκύκλιος αφορά όλες τις υδροληψίες που έχουν κατασκευαστεί έως τις 20-12-2005 και είτε δεν έχουν καθόλου άδεια ή δεν είχαν ποτέ, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει ή δεν αναφέρεται η χρονική ισχύς της.  Δεν αφορά υδροληψίες που έλαβαν άδεια την τελευταία 5ετία από τη Διεύθυνση Υδάτων.
Επίσης μπορούν και οφείλουν να βγάλουν άδεια χρήσης και οι γεωτρήσεις - πηγάδια, που χρησιμοποιούνται για το πότισμα των κήπων, ακόμα και αν υπάρχει δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, κάτι που δεν επιτρεπόταν έως τώρα. Όσο για τις γεωτρήσεις που βρίσκονται εντός αναδασμού, μπορούν να βγάλουν άδεια για την άρδευση θερμοκηπίων, το πότισμα ζώων, την ύδρευση ή οποιαδήποτε επαγγελματική, βιομηχανική ή άλλη χρήση πλην της άρδευσης υπαίθριων καλλιεργειών.
Στην άδεια χρήσης νερού που θα εκδοθεί, θα καθορίζονται η διάρκεια ισχύος, η χρονική περίοδος χρήσης σε ετήσια βάση, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης νερού και η χορηγούμενη ποσότητα νερού με τον καθορισμό των ανώτατων ορίων και ημερήσιας παροχής και ετήσιου όγκου νερού. Επίσης, θα καθορίζεται η αποκλειστική χρήση της για τα  υφιστάμενα δικαιώματα (τα κυβικά μέτρα παροχής της) και για συγκεκριμένη χρήση (άρδευση αροτραίων καλλιεργειών) και δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης της παρά μόνο με νέα αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.
Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω αφορούν μόνο τις υφιστάμενες υδροληψίες, ενώ για την έκδοση αδειών καινούργιων γεωτρήσεων ισχύει η γνωστή γραφειοκρατική διαδικασία των τελευταίων χρόνων. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει ευκαιρία για όλους να δηλώσουν και να νομιμοποιήσουν τις υδροληψίες τους, αποφεύγοντας ανεπιθύμητες και μη αντιστρεπτές συνέπειες, με μία απλή απαιτούμενη διαδικασία και κόστος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά
Σοφία Γ. Χρονοπούλου
Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος M.Sc.
τηλ: 6948806841
sofchronopoulou@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες