17 Απριλίου 2011

Καμπανάκι από Copa-Cogeca για άμεση αποθεματοποίηση του ελαιολάδου

Όπως έχουν ζητήσει πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει άμεσα την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ελαιόλαδο, προειδοποιώντας πως η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς με άμεσο κίνδυνο να γίνει μη αναστρέψιμη.
Επί του θέματος, στις 12 Απριλίου, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, υποστήριξε ότι το ελαιόλαδο είναι ο μόνος καλλιεργητικός τομέας όπου οι τιμές μειώνονται σταθερά από το 2005, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στους παραγωγούς.........
. «Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές σε αυτόν τον τομέα, όπως αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το κόστος των εισροών αυξάνεται απότομα. Η αγορά βρίσκεται σε σοβαρή κρίση και η ενεργοποίηση της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι απολύτως δικαιολογημένη. Η κατάσταση έχει γίνει τόσο κακή που οι ισπανοί παραγωγοί διαδηλώνουν και αυτό ενδέχεται να εξαπλωθεί στις άλλες κύριες χώρες παραγωγής, εάν δεν αναληφθεί άμεση δράση. Το αίτημα για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης συζητήθηκε επίσης στο Συμβούλιο της ΕΕ και στην Επιτροπή Διαχείρισης τον Μάρτιο, όπου πολλά κράτη μέλη την υποστήριξαν και κανένα μέλος δεν ήταν εναντίον της».

Ενόψει της καταστροφικής κατάστασης στον τομέα, οι Copa-Cogeca καλούν επίσης την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τομέα να ενισχύσει τη θέση του στο πλαίσιο της επισιτιστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέσων. Για παράδειγμα, η τιμή ενεργοποίησης της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση πρέπει να ενημερωθεί, καθως οι τρέχουσες τιμές έχουν καθορισθεί πριν από μια δεκαετία κι πλέον δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικότητας της αγοράς. Οι Copa-Cogeca, επίσης, επιθυμούν να ενισχυθεί η θέση των ευρωπαίων παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με τη συγκέντρωση της προσφοράς μέσω οργανώσεων παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί. Οι δύο οργανώσεις με ικανοποίηση διαπιστώνουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ενισχύσει την διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών τους επόμενους μήνες και την προτρέπουν να επιταχύνει τις εργασίες της στον τομέα αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες