19 Φεβρουαρίου 2011

Τι είναι η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας στην οποία εντάχτηκε και το σχολέιο του χωριού μας.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας «η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας περιλαμβάνει :
1. Τομείς που αφορούν τα Μέσα και τους Πόρους της Σχολικής Μονάδας (υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, κλπ.).
 2. Τομείς που αφορούν τη Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας (συντονισμός σχολικής ζωής, διαμόρφωση-εφαρμογή σχολικού προγράμματος, αξιοποίηση μέσων και πόρων, κλπ).
3. Τομείς που αφορούν το Κλίμα και τις Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας (σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, σχέσεις σχολείου – γονέων, κλπ).
 4. Τομείς που αφορούν τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες (διδακτική διαδικασία, μαθησιακή διαδικασία, αξιολόγηση μαθητών).
 5. Τομείς που αφορούν τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα (φοίτηση, επίδοση, διαρροή, ατομική-συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη μαθητών, κλπ)».


Στην ουσία αυτό το πρόγραμμα λέει: Δάσκαλοι, γονείς, μαθητές κάντε ότι χρειάζεται για να παρουσιάζει θετικούς δείκτες το σχολείο σας.
Αυτό συνεπάγεται με:
α)πολύ περισσότερη δουλειά από τους δασκάλους.
β) πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από τους γονείς
και γ) πολύ περισσότερο φιλότιμο από τους μαθητές.

Υπάρχουν όμως και οι φωνές που αντιδρούν σε αυτό το πρόγραμμα με την εξής δικαιολογία:
Ποιος ο λόγος να βάζει το Υπ. Παιδείας το πιστόλι στο κρόταφο του σχολείου και να λέει: ή θα παρουσιάσετε θετικούς δείκτες ή θα τραβήξω τη σκανδάλη.
Ας δούμε, όμως μερικά παραδείγματα για να κατανοήσουμε καλύτερα τι ζητάει το Υπ. Παιδείας. 

1) Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι -τακτικοί ή έκτακτοι- επιτρέπουν τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της σχολικής ζωής. Ο Δήμος ή η Κοινότητα πρέπει να υποστηρίζει οικονομικά το σχολείο, όπως και ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων πρέπει να ενισχύει οικονομικά το σχολείο - Η Σχολική Επιτροπή πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του σχολείου και να συνεργάζεται στενά με αυτό.
2) Θα κρίνονται αυστηρά τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα (φοίτηση, επίδοση, ατομική-συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη μαθητών, κλπ)
3) Θα δίδεται αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων των μαθητών κατά μάθημα, τάξη, τμήμα και φύλο  ποσοστιαία (%) επί των μαθητών κατά φύλο, τάξη, αλλά  και συνολικά σχετικά με τη φοίτηση, τις μετεγγραφές από και προς το σχολείο
4)Θα αξιολογείται η ικανότητα της σχολικής μονάδας για συνεχή βελτίωση της φοίτησης των μαθητών, της συμπεριφοράς των μαθητών, των επιδόσεων των μαθητών…».
Τέλος είναι φανερό ότι οι επιδόσεις των μαθητών θα αποτελέσουν κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους σε προτυποποιημένα τεστ και η διοίκηση του σχολείου «χρεώνεται» με τη σειρά της την επιτυχία και την αποτυχία όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες