14 Φεβρουαρίου 2022

Διαγωνισμός για αντικατάσταση δικτύου του Συνδέσμου Υδρευσης “Τέλλος Αγρας”

Τον καθορισμό των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης Καπετάν Τέλλος Άγρας» αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28η Μαρτίου και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 30 Μαρτίου. Διαφωνίες εκφράστηκαν από συμβούλους της αντιπολίτευσης, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Στριμπάκος επισήμανε ότι “δεν είναι δυνατόν να φρενάρετε όλα τα έργα και σε όλα να λέτε όχι”. Από την άλλη του αντέτειναν ότι απλά αναδεικνύουν τα ζητήματα που υπάρχουν................
Χαρακτηριστικά ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης επισήμανε:
«Κατ’ αρχάς, για άλλη μία φορά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι έρχεται προς έγκριση μία διακήρυξη με λάθη, ασάφειες και ατέλειες, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν λόγους κατάπτωσής της στα αρμόδια όργανα (ούτε το όνομα του δήμου δεν αναγράφεται σωστά και όχι μόνο σε ένα σημείο). Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούνται λάθος διατάξεις του Ν.4412/2016 σε όλο το κείμενο της διακήρυξης!
Μπορεί να μην ήταν καταρτισμένος ή προσεκτικός ο συντάκτης της διακήρυξης, ήταν όμως ιδιαίτερα επιμελής στο να επιλέξει να δημοπρατήσει ένα σύνηθες τεχνικό έργο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όχι βάσει τιμής αλλά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμή όπως προκύπτει από ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Προκύπτουν λοιπόν ορισμένα σοβαρά ερωτήματα:
Δεν γνωρίζει ο εμπνευστής της διακήρυξης ότι η επιλογή της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ως κριτήριο ανάθεσης είναι μία ειδική διαδικασία που πρέπει να επιλέγεται όταν απαιτείται από την σχετική σύμβαση;
Αγνοούν οι εμπνευστές και οι συντάκτες του κειμένου ότι πολυάριθμες ανάλογες διακηρύξεις με κριτήρια βαθμολόγησης έχουν ακυρωθεί μετά από χρόνια νομικών διαδικασιών (ΑΕΠΠ, Διοικητικά Εφετεία, ΣτΕ κλπ); Για ποιο λόγο πιστεύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τεχνικών έργων στην χώρα μας δημοπρατούνται με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή;
Συνδέονται τα οριζόμενα κριτήρια βαθμολόγησης και τα λοιπά κριτήρια επιλογής άμεσα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης; Ικανοποιούν τους σκοπούς της;
Ο νόμος ορίζει ότι στις περιπτώσεις διακηρύξεων με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, τα κριτήρια συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ποιοτικά, περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Ειδικότερα ορίζεται ότι: “Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στους αναθέτοντες φορείς. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες” (παρ. 4 άρθρο 311 του Ν.4412/2016.
Στη συγκεκριμένη σύμβαση ορίζονται ασαφή και αόριστα κριτήρια, στα οποία δεν ορίζονται οι απαιτήσεις και ο τρόπος συμμόρφωσης σε αυτά, παρά μόνο γενικόλογες περιγραφές. Ζητούνται από τους συμμετέχοντες τεχνικές μελέτες, τεχνικές εκθέσεις και έρευνες, χωρίς πουθενά να προσδιορίζεται τι πρέπει να περιλαμβάνουν και με ποιες προδιαγραφές θα συνταχθούν. Ορισμένα δε από αυτά τα κριτήρια είναι τόσο αόριστα (εκτίμηση κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου!), που είναι σχεδόν βέβαιη η ακύρωση της διαδικασίας σε περίπτωση προσφυγής.
Το ίδιο ισχύει και με την απαίτηση για έξι διαφορετικά πιστοποιητικά ISO, μερικά από τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης (κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα!).
Μήπως τελικά στις προθέσεις σας είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού και ο αποκλεισμός ορισμένων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων;».
Ο Παναγιώτης Αλευράς τόνισε πως είναι έργο υψίστης σημασίας που πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει σωστά και να καθίσουμε όλοι κάτω να δούμε τους όρους ώστε να μην κινδυνέψει το έργο. Σκεφτείτε, τόνισε, μήπως με όλα αυτά ακυρωθεί ο διαγωνισμός, τι τύχη θα έχει το έργο.
Αν είναι δυνατόν, είπε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος, να μην ψηφίζετε για ένα έργο 8 εκ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες