17 Σεπτεμβρίου 2019

Οι αποφάσεις της πρώτης συνεδρίασης του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου

Την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε καθήκοντα  το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο και λίγες μέρες μετά συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση. Έτσι στις  11-9-2019 συνεδρίασε σε πλήρη απαρτία, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού Αναστασίου Γαλάνη  συναποτελούμενο από τους:
Νικόλαο Δημητρόπουλο, Γεώργιο Χρονόπουλο, Δημήτριο Σταθόπουλο και  Στυλιανό Παναγιωτόπουλο και έλαβε αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1. Περί εκτέλεσης έργου αγροτικής οδοποιίας.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αναστάσιος Γαλάνης αναφέρθηκε.........στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών της αγροτικής οδοποιίας, δεδομένου του γεγονότος ότι έχουν να γίνουν παρεμβάσεις στους αγροτικούς δρόμους εδώ και δύο χρόνια και ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εκτέλεσης έργου αγροτικής οδοποιίας σε όλο το αγροτικό δίκτυο Πύργου, εν όψει και της ερχόμενης ελαιοκομικής περιόδου. Εκτός από ισοπέδωση οδών με προωθητήρα (γκρέιτερ), χρειάζεται να γίνει και διάστρωση με χαλίκι στουρνάρι σε πολλά σημεία, καθαρισμός γρανών κλπ. Επί του θέματος αυτού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ζήτησε να ενημερωθεί άμεσα από τον Πρόεδρο για το πότε ο δήμος έχει προγραμματίσει έργα αγροτικής οδοποιίας από τα μέσα και το δυναμικό του δήμου ή από άλλες εργολαβίες και επίσης να κοινοποιηθεί στον δήμο η ανάγκη άμεσης εκτέλεσης εργασιών αγροτικής οδοποιίας εν όψει της ελαιοκομικής περιόδου.

2. Περί εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την άμεση επισκευή - στήριξη στο «Γεφύρι Αγίου Γεωργίου» στη θέση «Βάλτος» καθώς έχει υποστεί πολλές ζημιές και κινδυνεύει να πέσει. Επίσης πρότεινε την κατασκευή νέας σκάφης απορροής του ποταμού στη θέση «Ουράνη» που περνάει εγκάρσια την αγροτική οδό, καθότι από τη ροή του ποταμού και την χρήση η υπάρχουσα έχει καταστραφεί και αν δεν φτιαχτεί, τώρα που το ποτάμι είναι ξερό, ο δρόμος θα καταστεί απροσπέλαστος.

Το Συμβούλιο συνεκτιμώντας και τις άλλες τεχνικές παρεμβάσεις που θα γίνουν αποφάσισε ομοφώνα όπως κατά προτεραιότητα εκτελεστούν τα ως άνω τεχνικά έργα.

3. Περί έργων συντήρησης και ασφάλισης δικτύου ύδρευσης.

Αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο η άμεση ανάγκη καθαρισμού δεξαμενών και αντλιοστασίων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθότι δεν έχουν καθαρισθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να γίνει έλεγχος και ασφάλιση όλων των δεξαμενών και αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης του χωριού. Να σφραγισθεί ολοσχερώς ο αγωγός που συνδέει το νερό από την πηγή «Βάλτου» στην κεντρική δεξαμενή για να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι το νερό του «Βάλτου» μπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο ύδρευσης παρά μόνο ανάγκες άρδευσης. Υπάρχει ανάγκη να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι κρουνοί πυρόσβεσης ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση ανάγκης να μπορούν να εφοδιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Να επισκευαστεί ή αντικατασταθεί το χαλασμένο και εκτός λειτουργίας εφεδρικό υποβρύχιο μοτέρ στο αντλιοστάσιο «Αγίας Βαρβάρας» το οποίο είναι εκτός λειτουργίας περίπου δύο χρόνια και δεν υπάρχει εφεδρική λύση σε περίπτωση βλάβης του υπάρχοντος που λειτουργεί. Επίσης ανέφερε ότι χρήζουν επισκευής οι κεραίες που δίνουν εντολή για την ορθή ροή και κατανομή του νερού που έρχεται από το δίκτυο του συνδέσμου ύδρευσης Τέλλος Άγρας ήτοι οι κεραίες από αντλιοστάσιο στη θέση «Λαγού» προς αντλιοστάσιο «Αγίας Βαρβάρας» και κεραίες από αντλιοστάσιο ¨Αγίας Βαρβάρας» προς κεντρική δεξαμενή. Τέλος είναι χαλασμένο και πρέπει να επισκευαστεί το μοτέρ (πομόνα) στο αντλιοστάσιο «Βάλτου»

Το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις ως άνω προτάσεις και επίσης αποφάσισε να ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς (ΔΕΥΑΤ, Σύνδεσμος Τέλλος Άγρας) ούτως ώστε να προβούν στα παραπάνω αναφερόμενα και προτεινόμενα έργα συντήρησης.

4. Περί καθαρισμού δημοτικών – κοινοχρήστων χώρων

Το Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση για τον καθαρισμό του χώρου του Δημοτικού Σχολείου από φάσισε την ανάγκη καθαρισμού του Γηπέδου Πύργου Τριφυλίας, του νεκροταφείου και του εξ αδιαιρέτου οικοπέδου συνιδιοκτησίας Δήμου (κάτωθεν της οικίας Παναγιωτόπουλου).

5. Περί ζημιών περιμετρικών στηθαίων πλατανιών πλατείας Πύργου.

Το Συμβούλιο αποφάσισε την κατεδάφιση και απάλειψη από τον χώρο της πλατείας των περιμετρικών στηθαίων των πλατάνων της πλατείας και να έλθει ο χώρος στην προτέρα φυσική του κατάσταση καθώς εκτός των φθορών που έχουν υποστεί από την πίεση που ασκούν οι ρίζες των δέντρων αυτών, έχουν καταστεί επικίνδυνα με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος ατυχήματος από την κατακρήμνισή τους. Επίσης δε και για άλλα δύο στηθαία οι όμοροι επαγγελματίες – ιδιοκτήτες καταστημάτων καφενείων της πλατείας έχουν εκφράσει την άποψη να κατεδαφιστούν και να απαλειφθούν από την πλατεία γιατί εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων τους και την διέλευση των κατοίκων.

6. Περί καθαρισμού - συντήρησης γρανών και αγωγών απορροής ομβρίων.

Ύστερα από ενημέρωση του προέδρου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε ομόφωνα να ενημερωθεί η τεχνική υπηρεσία του δήμου για την άμεση εκτέλεση έργων όμβριων στην γράνα ανατολικά του χώρου του Δημοτικού Σχολείου και στην Αγία Παρασκευή όπου σε αγωγό ομβρίων έχουν σπάσει τα Κιούγκια και χρειάζεται καθαρισμός κατ αρχήν και εν συνεχεία τοποθέτηση και επίχωση νέων κιουγκιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες