28 Δεκεμβρίου 2016

Απο 23 έως 45% πλέον ο φόρος εισοδήματος για χιλιάδες αγρότες.

Μόνον μία φορά θα υπολογίζεται η μείωση του φόρου (αφορολόγητο), που κυμαίνεται μεταξύ 1.900-2.100 ευρώ, στην περίπτωση ετερο-επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις και ασκούν ταυτόχρονα αγροτική δραστηριότητα.
Οι φορολογούμενοι που θα διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό του κατ' επάγγελμα εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στους 175.000, την ώρα που όλοι όσοι αποκτούν αγροτικά εισοδήματα υπερβαίνουν τους 750.000........
Αυτό προβλέπει διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την οποία το καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εξακολουθεί να φορολογείται αυτοτελώς.
Όχι όμως με συντελεστή φόρου 13% στο σύνολό του, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά με φορολογική κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές φόρου ξεκινούν από 22% για ετήσια γεωργικά εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και το 45% για ποσά ετησίων γεωργικών εισοδημάτων υψηλότερα των 40.000 ευρώ.
Ως εκ τούτου εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα και από γεωργικές δραστηριότητες θα κληθούν να πληρώσουν το 2017 αυξημένους φόρους εισοδήματος.
Ο λόγος είναι ότι η νέα φορολογική νομοθεσία που θεσπίστηκε τον περασμένο Μάιο προβλέπει αύξηση των συντελεστών φορολόγησης όχι μόνο για τα εισοδήματά τους από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και για τα (αυτοτελώς φορολογούμενα) αγροτικά τους εισοδήματα.
Και τούτο διότι ο φόρος για τα αγροτικά εισοδήματα υπολογίζεται με φορολογική κλίμακα που ξεκινά από 22% (αντί για το 13% που ίσχυε μέχρι τώρα) και μάλιστα χωρίς αφορολόγητο.
Συγκεκριμένα:
1) Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, προβλέπεται ότι το καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εξακολουθεί να φορολογείται αυτοτελώς, όχι όμως με συντελεστή φόρου 13% στο σύνολό του, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά με φορολογική κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές φόρου ξεκινούν από 22% για ετήσια γεωργικά εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και το 45% για ποσά ετησίων γεωργικών εισοδημάτων υψηλότερα των 40.000 ευρώ.
Προβλέπεται επίσης ότι για όσους αποκτούν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες ισχύει έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.
Όμως στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.
2) Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 4389/2016, που ψηφίστηκε λίγες μέρες αργότερα, προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και, γενικότερα, όλοι όσοι αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ποσοστό μικρότερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους δεν δικαιούνται για το αγροτικό τους εισόδημα την έκπτωση φόρου εισοδήματος που κυμαίνεται από 1.900 ευρώ έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.
Δηλαδή οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, αλλά και γενικότερα όλοι όσοι αποκτούν αγροτικό εισόδημα σε ποσοστό χαμηλότερο του 50% του συνολικού τους εισοδήματος δεν δικαιούνται για το αγροτικό τους εισόδημα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος το οποίο προκύπτει από την έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ και το οποίο κλιμακώνεται από 8.636 έως 9.545 ευρώ.
Αποτέλεσμα των παραπάνω διατάξεων θα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι οι οποίοι αποκτούν και αγροτικά εισοδήματα να υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρο αυξημένο από 13% σε 22% για τα αγροτικά τους εισοδήματα που φθάνουν μέχρι και το ποσό των 20.000 ευρώ.
Για αγροτικά εισοδήματα πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ θα φορολογούνται κλιμακωτά:

-με συντελεστή 29%, στο τμήμα πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ

-με συντελεστή 37% στο τμήμα πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ

-με συντελεστή 45% στο τμήμα πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ουσιαστικά όλοι οι φορολογούμενοι με αγροτικά εισοδήματα, οι οποίοι βάσει των διατάξεων των ν. 4389/2017 και 4389/2016 δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ για το αυτοτελώς φορολογούμενο αγροτικό τους εισόδημα θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα αυτά φόρους υπέρμετρα αυξημένους.

Το πόσο ακριβώς θα αυξηθούν οι συνολικές επιβαρύνσεις των φορολογουμένων αυτών αποτυπώνεται καλύτερα από τον παρακάτω πίνακα, με παραδείγματα φυσικών προσώπων τα οποία έχουν ετήσια εισοδήματα προερχόμενα κατά 70% από μισθούς ή συντάξεις και κατά 30% από αγροτικές δραστηριότητες.

Γενικότερα, οι φορολογούμενοι με αγροτικά εισοδήματα που θα υπαχθούν σ' αυτό το νέο επαχθέστατο καθεστώς φορολόγησης (όχι μόνο αυτοί που είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι) υπερβαίνουν τους 575.000.

Κι αυτό διότι με τις νέες αυστηρές προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, τις οποίες θέσπισε ταυτόχρονα η κυβέρνηση με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016, οι φορολογούμενοι που θα διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στους 175.000, την ώρα που όλοι όσοι αποκτούν αγροτικά εισοδήματα υπερβαίνουν τους 750.000.

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Παραδείγματα για μισθωτούς-συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, στους οποίους το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχεται στο 70% και το αγροτικό εισόδημα αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ετησίου εισοδήματος)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΠΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ


ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΓΙΑ ΤΟ
2016

ΣΕ ΠΟΣΟ

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

8000


5600

2400


312

528

216

69,23%

9000


6300

2700


351

594

243

69,23%

10000


7000

3000


390

660

270

69,23%

11000


7700

3300


429

726

297

69,23%

12000


8400

3600


468

792

324

69,23%

13000


9100

3900


507

960

384

64,21%

14000


9800

4200


602

1180

524

74,86%

15000


10500

4500


795

1400

566

62,89%

16000


11200

4800


988

1620

608

55,27%

17000


11900

5100


1181

1840

650

50,00%

18000


12600

5400


1374

2060

692

46,13%

19000


13300

5700


1567

2280

734

43,18%

20000


14000

6000


1760

2500

776

40,84%

21000


14700

6300


1953

2720

699

31,11%

22000


15400

6600


2146

2940

762

31,05%

23000


16100

6900


2339

3160

825

31,00%

24000


16800

7200


2532

3380

888

30,96%

25000


17500

7500


2725

3600

951

30,93%

26000


18200

7800


2918

3820

1014

30,90%

27000


18900

8100


3111

4040

1077

30,87%

28000


19600

8400


3304

4260

1140

30,84%

29000


20300

8700


3497

4504

1227

31,44%

30000


21000

9000


3690

4780

1346

32,75%

31000


21700

9300


3813

5056

1364

30,77%

32000


22400

9600


3936

5332

1562

34,13%

33000


23100

9900


4059

5608

1760

37,30%

34000


23800

10200


4182

5884

1958

40,27%

35000


24500

10500


4305

6160

2156

43,08%

36000


25200

10800


4448

6436

2334

45,16%

37000


25900

11100


4641

6712

2462

45,75%

38000


26600

11400


4834

6988

2590

46,30%

39000


27300

11700


5027

7264

2718

46,81%

40000


28000

12000


5220

7540

2846

47,28%

41000


28700

12300


5413

7816

2984

47,87%

42000


29400

12600


5606

8092

3122

48,43%

43000


30100

12900


5799

8376

3268

49,08%

48000


33600

14400


6764

10036

4238

54,87%

50000


35000

15000


7150

10700

4626

56,76%

60000


42000

18000


13280

14980

2126

13,56%

70000


49000

21000


16610

18930

3171

16,34%

80000


56000

24000


19940

23020

4431

19,15%

90000


63000

27000


23270

27110

5691

21,18%

100000


70000

30000


26600

31200


 πηγη agronews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες