15 Οκτωβρίου 2014

Φορολογικό σοκ για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων, εργαζόμενους με "μπλοκάκια", ανέργους και φοιτητές!

Υπέρογκα ποσά φόρων θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων και εργαζόμενοι με "μπλοκάκια", οι οποίοι κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους απέκτησαν πολύ χαμηλά εισοδήματα καθώς επίσης και χιλιάδες φοιτητές και άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, οι οποίοι απασχολήθηκαν φέτος περιστασιακά σε κάποια δραστηριότητα εισπράττοντας πενιχρά ποσά αμοιβών.
Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) προβλέπει για όλες αυτές τις κατηγορίες φορολογουμένων ένα απίστευτα επαχθές καθεστώς φορολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται με εξοντωτικούς συντελεστές φόρου 26%-40,3%!..................
Ειδικότερα, με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ισχύουν οι ακόλουθες επαχθείς ρυθμίσεις:
1) Αγρότες: Σε κάθε περίπτωση που το πραγματικό εισόδημα το οποίο έχει δηλώσει ένας γεωργός ή ένας κτηνοτρόφος ή ένας … ψαράς είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ αυτοκίνητα και τις … βάρκες που τυχόν χρησιμοποιεί, η πρόσθετη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος θα θεωρείται ως «εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα» και θα φορολογείται με συντελεστή διπλάσιο, δηλαδή με 26% αντί με 13% που προβλέπεται κανονικά για τα γεωργικά εισοδήματα!
Επίσης σε κάθε περίπτωση που ένας γεωργός ή κτηνοτρόφος ή ψαράς θα δηλώνει ότι δεν απέκτησε εισόδημα από την δραστηριότητά του, αλλά είχε ζημιά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα τον φορολογούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, δηλαδή θα προσδιορίζουν το συνολικό εισόδημά του με τεκμαρτό τρόπο.
Στη συνέχεια θα φορολογούν το εξωπραγματικό τεκμαρτό εισόδημα που θα έχει προκύψει, ως «εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα», με συντελεστή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ αντί με 13% που προβλέπεται κανονικά για τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις!
Ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα για όσους αγρότες δεν πλήρωσαν φέτος καθόλου φόρο για τα εισοδήματα του 2013, λόγω του ότι φορολογήθηκαν, κατ’ εξαίρεση και μόνο για τα εισοδήματα του 2013, με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και των συνταξιούχων στην οποία προβλέπεται αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ.
Οι αγρότες αυτοί θα πληρώσουν επί των εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τους προσδιορίσει το υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο φόρο 26% αλλά και επιπλέον προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογιστεί με συντελεστή 55% επί του κύριου φόρου εισοδήματος!
Δηλαδή δεν φθάνει που θα φορολογηθούν με 26%, αντί με 13%, για ένα μέρος ή για όλο το φορολογητέο εισόδημα που θα εμφανίσουν στις δηλώσεις τους με βάση τα τεκμήρια, αλλά επιπρόσθετα θα υποχρεωθούν να καταβάλουν και προσαύξηση 55% επί του ήδη εξοντωτικού κύριου φόρου εισοδήματος.
Συνολικά, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο έως και 40,3% επί ενός τεκμαρτού – μη πραγματικού – εισοδήματος! Οι επαχθείς αυτές ρυθμίσεις αφορούν περίπου 625.000 αγρότες.
To θέμα της υπερφορολόγησης των αγροτών με βάση τις ρυθμίσεις αυτές είχε αποκαλύψει ο "Ελεύθερος Τύπος" από τις 18 Σεπτεμβρίου με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών υποσχέθηκε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι οι διατάξεις αυτές θα εκλογικευθούν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα!
2) Φορολογούμενοι με εισοδήματα από ενοίκια: Σε κάθε περίπτωση φορολογούμενου ο οποίος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους έχει εισπράξει πολύ χαμηλά ποσά ενοικίων και δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές, τότε εφόσον το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων ενοικίων, δηλαδή το πραγματικό του εισόδημα, είναι μικρότερο από το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται επί του τεκμαρτού κι όχι επί του πραγματικού εισοδήματος.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με συντελεστή 11% μέχρι το ύψος του πραγματικού εισοδήματος και με συντελεστή 26% επί του ποσού της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που θα προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Κι αυτό διότι η πρόσθετη αυτή διαφορά θα θεωρείται ως «εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα» και θα φορολογείται με τον συντελεστή 26% που προβλέπεται για το εισόδημα αυτής της κατηγορίας!
Επιπρόσθετα, οι φορολογούμενοι αυτοί θα υποχρεωθούν να καταβάλουν και προσαύξηση 55% επί του ήδη εξοντωτικού κύριου φόρου εισοδήματος. Συνολικά, δηλαδή, θα κληθούν κι αυτοί να πληρώσουν φόρο έως και 40,3% επί ενός τεκμαρτού – μη πραγματικού – εισοδήματος!
3) Μισθωτοί που εργάζονται ταυτόχρονα και ως αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» αλλά εισπράττουν χαμηλά ποσά. Για όσους φορολογούμενους είναι μισθωτοί και συμπληρώνουν το μηνιαίο τους εισόδημα και με έσοδα από «μπλοκάκια», τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος από τα «μπλοκάκια» θα φορολογηθούν υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%.
Παράλληλα, οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν πληρώσουν και τέλος επιτηδεύματος αυξημένο από τα 500 στα 650 ευρώ.
Για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με έσοδα και από «μπλοκάκια» είχαν τη δυνατότητα για τα εισοδήματα αυτά να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως 3 εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από ένα εργοδότη) είτε με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιλέγοντας τη φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών γλίτωναν από τη φορολογία εφόσον το συνολικό ποσό των εισοδημάτων τους από μισθούς και «μπλοκάκια» δεν υπερέβαινε τα 9.550 ευρώ. Ακόμη όμως κι αν το συνολικό εισόδημα από μισθούς και «μπλοκάκια» έφθανε μέχρι τις 25.000 ευρώ πλήρωναν λιγότερο φόρο εφόσον επέλεγαν τη φορολόγηση των αμοιβών από τα «μπλοκάκια» με την κλίμακα των μισθωτών. Κι αυτό διότι μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 25.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου στην κλίμακα των μισθωτών ήταν 22%, ενώ στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιοδήποτε ποσό αμοιβής, όσο χαμηλό και να είναι, φορολογείται με 26% από το πρώτο ευρώ.
Το 2015 όμως θα αλλάξουν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση φορολογούμενου που έχει εισπράξει μισθούς αλλά και αμοιβές με «μπλοκάκια», τα εισοδήματα από τα «μπλοκάκια» θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και ταυτόχρονα θα επιβαρυνθούν και με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.
Το ίδιο θα συμβεί και σε όποιον δουλεύει σε έναν εργοδότη με «μπλοκάκι» αλλά δεν έχει δηλώσει… το σπίτι του ως επαγγελματική έδρα. Αυτομάτως, αυτό το λάθος θα επιφέρει την ποινή της φορολόγησης του εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%.
Ειδικά για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα (άθροισμα από μισθό και «μπλοκάκι» της τάξεως των 8.000-12.000 ευρώ) ο φόρος που θα φανεί στο εκκαθαριστικό του 2015 μπορεί να είναι ακόμη και πάνω από 50% υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του φετινού εκκαθαριστικού. Βέβαια οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν από τα ακαθάριστα εισοδήματά τους δαπάνες και να περιορίσουν το καθαρό φορολογητέο εισόδημα.
4) Φορολογούμενοι με πενιχρά εισοδήματα, προερχόμενα από περιστασιακή απασχόληση (φοιτητές, άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κ.λπ.) ή από τόκους:
Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι το 2014 ήταν φοιτητές ή άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και είχαν εισοδήματα πολύ χαμηλά προερχόμενα από περιστασιακή απασχόληση, όπως π.χ. από εργασίες που αφορούσαν τη προώθηση ερωτηματολογίων για συμπλήρωση ή από πρακτική άσκηση κ.λπ., καθώς και όσοι απέκτησαν κατά το τρέχον έτος πολύ χαμηλά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων θα φορολογούνται για εξωπραγματικά τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα προσδιορίζονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.
Οι φόροι που θα καλούνται να πληρώσουν θα υπολογίζονται:
-με 26% από το πρώτο ευρώ των τεκμαρτών εισοδημάτων, για όσους έχουν αποκτήσει εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση
-με 26% επί της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που θα προσδιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης, για όσους έχουν δηλώσει μόνο εισοδήματα από τόκους.
Επιπλέον, οι φορολογούμενοι αυτοί θα επιβαρύνονται και με προκαταβολή φόρου που θα προσαυξάνει κατά 55% τον εξωπραγματικό κύριο φόρο εισοδήματος που θα έχει προκύψει με βάση τα τεκμήρια.
Φέτος οι φορολογούμενοι αυτοί γλίτωσαν από τα τεκμήρια και τους υπέρογκους φόρους αφού με μια ρύθμιση η οποία όμως εφαρμόστηκε μόνο για τα εισοδήματα του 2013 (οικονομικό έτος 2014) φορολογήθηκαν ως μισθωτοί και είχαν αφορολόγητο 9.550 ευρώ με την προϋπόθεση το πραγματικό τους εισόδημα ήταν έως 5.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ και παράλληλα δεν είχαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ακίνητα.
Αναλυτικά παραδείγματα:
1) Αγρότης παντρεμένος με δύο παιδιά απέκτησε το 2014 εισόδημα 5.000 ευρώ, το οποίο προσδιορίστηκε με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδά του. Διαθέτει κατοικία (διαμέρισμα) 120 τετραγωνικών μέτρων και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών, παλαιότητας 5 ετών (αποκτηθέν το 2010).
Σύμφωνα με το νέο φορολογικό καθεστώς, που προβλέπει ο Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), ο συγκεκριμένος αγρότης θα φορολογηθεί ως εξής:
* Πραγματικό δηλωθέν εισόδημα:…….…………….….. 5.000 ευρώ
* Τεκμαρτό εισόδημα:
α) Ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης:…………...……......……2.500 ευρώ (προσωπικό ατομικό ελάχιστο τεκμήριο για κάθε έγγαμο)
β) Τεκμήριο διαβίωσης για την κατοικία:….……….……...5.800 ευρώ
γ) Τεκμήριο διαβίωσης για το ΙΧ αυτοκίνητο:…….……….4.000 ευρώ
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος:……………………….12.300 ευρώ
Επειδή το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, η πρόσθετη διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη ως «εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα» και θα φορολογηθεί με 26%, αντί με 13% που θα φορολογηθεί το πραγματικό αγροτικό εισόδημα.
α) Φόρος στο πραγματικό εισόδημα: 5.000 ευρώ Χ 13% =... 650 ευρώ
β) Φόρος στη διαφορά πραγματικού-τεκμαρτού εισοδήματος:
-Διαφορά: 12.300 ευρώ – 5.000 ευρώ = 7.300 ευρώ
-Φόρος: 7.300 ευρώ Χ 26% = ……………………………..1.898 ευρώ
Σύνολο φόρου (α+β):…………………...…...…………….2.548 ευρώ
Ο αγρότης φορολογήθηκε καί φέτος, για το έτος 2013, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Το τεκμαρτό εισόδημα των 12.300 ευρώ φορολογήθηκε όμως με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, διότι ο νόμος 4110/2013 που ίσχυσε για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013 προβλέπει ότι ειδικά για το 2013 τα εισοδήματα των αγροτών – πραγματικά ή τεκμαρτά– φορολογούνται με την κλίμακα φόρου που ισχύει για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.
Συνεπώς, ο φόρος που πλήρωσε φέτος ο αγρότης υπολογίστηκε με βάση την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις και ανήλθε σε 606 ευρώ.
Ο φόρος αυτός δεν προσαυξήθηκε με προκαταβολή φόρου 55% επειδή το φορολογητέο εισόδημα θεωρήθηκε ως προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις και σύμφωνα με το νόμο όταν δηλώνεται εισόδημα από αυτή την πηγή δεν επιβάλλεται προκαταβολή φόρου.
Για το έτος 2014, ο αγρότης θα φορολογηθεί, όπως είπαμε, με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των 12.300 ευρώ, αλλά αυτή τη φορά με 13% για τα 5.000 ευρώ που αντιστοιχούν στο πραγματικό γεωργικό εισόδημά του, και με 26% για τα υπόλοιπα 7.300 ευρώ της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, η οποία θεωρείται πλέον ως «εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα»!
Επιπλέον όμως, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., στα εισοδήματα από τις πηγές αυτές επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος αγρότης θα κληθεί να πληρώσει επιπρόσθετα προκαταβολή φόρου ίση με 55% επί του κύριου φόρου των 2.548 ευρώ, δηλαδή επιπλέον 1.401,40 ευρώ (2.548 ευρώ Χ 55% = 1.401,40 ευρώ)! Αυτό σημαίνει ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση του συγκεκριμένου αγρότη θα εκτιναχθεί στο εξωφρενικό ύψος των 3.949,40 ευρώ (2.548 ευρώ + 1.410,40 ευρώ = 3.949,40 ευρώ)!
Δηλαδή, το 2015 ο συγκεκριμένος αγρότης για πραγματικό γεωργικό εισόδημα 5.000 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει συνολικά 3.949,40 ευρώ που αντιστοιχούν στο 78,98% του πραγματικού εισοδήματος και στο 40,3% του τεκμαρτού.
2) Φορολογούμενος απέκτησε τόσο το 2013 όσο και το 2014 εισόδημα από μισθούς 7.000 ευρώ από έναν εργοδότη και εισόδημα από «μπλοκάκι» 4.000 ευρώ από έναν άλλο εργοδότη, δηλαδή συνολικό εισόδημα 11.000 ευρώ.
Φέτος, για το 2013, επέλεξε και φορολογήθηκε με την κλίμακα των μισθωτών για το σύνολο του εισοδήματος οπότε ο φόρος που πλήρωσε ανήλθε σε 320 ευρώ ενώ επιβαρύνθηκε και με τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ. Επομένως η συνολική φορολογική επιβάρυνση για το εισόδημα που απέκτησε το 2013 ανήλθε σε 820 ευρώ.
Το 2015 το εισόδημα των 7.000 ευρώ που προέρχεται από μισθούς θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και το εισόδημα των 4.000 ευρώ με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι, ο φόρος για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα είναι μηδενικός, ενώ ο φόρος για το εισόδημα από το «μπλοκάκι» θα ανέλθει σε 1.040 ευρώ (4.000 ευρώ Χ 26%= 1.040 ευρώ). Επιπλέον, θα πληρώσει και τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.
Συνεπώς, η συνολική φορολογική επιβάρυνση επί του εισοδήματος του 2014 θα φθάσει τα 1.690 ευρώ (1.040 ευρώ + 650 ευρώ) και θα είναι αυξημένη κατά 106% σε σύγκριση με την επιβάρυνση επί του (ίδιου) εισοδήματος του έτους 2013.
Γιώργος Παλαιτσάκης
http://www.e-typos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες