24 Ιουνίου 2014

Η καρποφορία της ελιάς - Για να μαθαίνουν οι νεότεροι αλλά και οι παλαιότεροι

Η καρποφορία της ελιάς ανάλογα την ποικιλία μπορεί να επιτευχθεί είτε με αυτογονιμοποίηση, είτε με σταυρογονιμοποίηση. Στη περίπτωση της αυτογονιμοποίησης δεν είναι απαραίτητη η παρουσία στον ελαιώνα επικονιάστριας ποικιλίας, ενώ στη περίπτωση της σταυρογονιμοποίησης είναι αναγκαίος ο αέρας ώστε να μεταφερθεί η γύρη από την δότρια ποικιλία στην ποικιλία δέκτη.
Γενικά είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των ποικιλιών χαρακτηρίζονται ως αυτογόνιμες, οπότε δεν είναι αναγκαία η σταυρεπικονίαση. Στη μειοψηφία ανήκουν οι σταυρογονιμοποιούμενες ποικιλίες που απαιτούν για να καρποφορήσουν να διαταχθούν σε κάποιο ποσοστό επικονιαστές................

Πιο συγκεκριμένα οι βασικότερες Ελληνικές ποικιλίες ελιάς θεωρούνται είτε αυτογόνιμες, όπως για παράδειγμα η Κορωνέικη, είτε μερικώς αυτόστειρες, όπως για παράδειγμα η Κονσερβολιά, των Καλαμών, και η Θρουμπολιά. Από τις εκτός Ελλάδας ποικιλίες, αυτόστειρες είναι η Maurino, η Leccino και η Pendulino και επομένως κρίνεται αναγκαία η επικονίασή τους. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η διασφάλιση της γονιμοποίησης και επομένως της καρποφορίας επέρχεται με την ορθή επιλογή επικονιάστριας ποικιλίας.
Νεώτερες μελέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμφωνούν στο ότι η εξασφάλιση, έστω και σε κάποιο βαθμό, σταυρεπικονίασης συνδέεται με ακόμα υψηλότερη παραγωγή της ελιάς. Από την ελαιοκομική εμπειρία των κυριότερων ελαιοπαραγωγών χωρών φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι καλλιεργητές έχουν οικειοποιηθεί την προαναφερθείσα πρακτική, βλέποντας αύξηση των αποδόσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες