27 Απριλίου 2014

Υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας για τον κ. Κατσίβελα;

Παραθέτουμε μήνυμα αναγνώστη μας που αναφέρει οτι ο κ. Κατσίβελας ένεκα της θέσης του ώς Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας  έχει κώλυμα εκλογιμότητας για την θέση του δημάρχου Τριφυλίας.
Βέβαια μας φαίνεται λίγο περίεργο να μην έχει ελεγχθεί αυτό απο τον κ. Κατσίβελα και μάλιστα όταν στις πρώτες Καλλικρατικές εκλογές είχε αποσυρθεί απο τον προεκλογικό αγώνα για τον ίδιο λόγο.
Εμείς παραθέτουμε το μήνυμα  και ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα μετά τις εκλογές.

Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 103872/24−10−2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και κατόπιν διατύπωσης θετικής γνώμης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (18−10−2012), διορίστηκε ο κος ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα, Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο. H περ. ε της παρ.1 του αρθρ.14 του ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”) “Κωλύματα και ασυμβίβαστα” ορίζει:...................

 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
 ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
 Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας κος Παναγιώτης Κατσίβελας ως διορισμένος ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ασκεί καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος. Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 “Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”, Άρθρο 3, παράγραφος 31, ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ενεργεί ως Γενικός Διευθυντής της Δ.Υ.ΠΕ. κατά τις οικείες διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του, άρα έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ?????? 
Στον Ν. 3528/2007 ορίζεται ότι ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας ασκεί καθήκοντα ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και προΐσταται της Κεντρικής Υπηρεσίας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Παναγιώτης Κατσίβελας ασκεί τα ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ καθήκοντά του σε όλη την περιοχή ευθύνης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος, άρα και στον Δήμο Τριφυλίας. Άρα είναι εφαρμοστέα η διάταξη της περ. ε της παρ.1 του αρθρ.14 του ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”), άρα έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ??????
 Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ, 3. Κωλύματα Εκλογιμότητας, ορίζει ότι δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών:
ix. Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
Το σχετικό κώλυμα εκλογιμότητας εκτείνεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που περιλαμβάνονται στην εδαφική περιφέρεια την οποία κατά το νόμο εκτείνεται η αρμοδιότητα του υπαλλήλου. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν κατά νόμιμο τρόπο απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, με τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, πριν τις 17 Νοεμβρίου 2012.
Ο προϊστάμενος επιπέδου ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ασκεί τα καθήκοντά του στα όρια όλων των Δήμων της περιοχής ευθύνης του. Άρα σε όλους τους Δήμους της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Παναγιώτης Κατσίβελας έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟ ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΟΥ??????
Ν.Σ.Κ.

6 σχόλια:

 1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ.
  ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αρχίσανε πάλι τα ίδια οι ανύπαρκτοι , .....αυτοί που θα μπούνε στο ράφι για μιά ζωή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΟ ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ ΘΕΜΑ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ. ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΛΕΓΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ. ΜΗΝ ΤΟΝ ΞΕΧΝΆΤΕ. ΤΟ 2010 ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΟΛΑ. ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΚΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ. ΓΙΝΑΤΕ ΟΛΟΙ ΝΟΜΟΜΑΘΕΙΣ. ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΔΑ ΤΗ ΒΑΦΤΙΖΕΤΕ ΝΟΜΟ(Α)ΜΑΘΕΙΑ. Ο ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΗΝ 1η ΜΕΡΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.
  ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΟ, ΣΤΙΣ 18/5/2015, ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ.... ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. παιδια μην αγχωνεστε κ μην αναπαραγετε ανακρίβειες...δεν υπαρχει κανενα απολυτως θεμα με την υποψηφιοτητα του κ.Κατσιβελα και θα βγει ανακοινωση που θα τα διαψευδει ολα αυτα εντος της ημερας!Ο κ.Κατσιβελας ειναι εδω και είναι ο επομενος Δημαρχος Τριφυλιας.......οσο κι αν προσπαθουν καποιοι για το αντιθετο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καντε ολοι οι φιλοι του μια ιατρικη επισκεψη να σας δώσει κανένα χαπακι να συνελθετε.Δηλαδηλογω της συγγένειας διορίστηκε κατ'επιλογη Σαμαρα και τωρα να μας τον φορέσει και Δήμαρχο; ;; Επι τελους η' ισχυουν οι νόμοι η τους εφαρμοζουμαι ανάλογα με την συγγενικη μας σχεση.Παντως ο Δημος χρειαζεται Δήμαρχο με αρχ......και όχι αρχ.......Δημαρχο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες