29 Απριλίου 2014

Θερινό ωράριο για τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Με την αριθμ.Φπρατ/1844/24-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα:
« Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας, κατά τη θερινή περίοδο από 01-05-2014 έως 30-09-2014», καθορίζεται η λειτουργία αυτών, όπως οι συνημμένες καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Σωματείου Πρατηριούχων Καυσίμων Ν. Μεσσηνίας ως εξής: ............

1.Η Υποχρεωτική , εκ περιτροπής , διανυκτέρευση κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από ώρα 22:30 μ.μ έως 06:00 π.μ. της επομένης με ελάχιστη διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 22:30 έως 24:30).Τα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες διανυκτερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2.Η εκ περιτροπής υποχρεωτική ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες ορίζεται από ώρα:6:00π.μ. έως 22:30μ.μ .Τα πρατήρια αυτά θα καλύπτουν το 25% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα διανυκτερεύσεων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών , εκ περιτροπής , διανυκτερεύσεων και της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές καI αργίες, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.
Όσα πρατήρια έχουν οριστεί με την παρούσα να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά, εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, ή να διημερεύουν κατά τις Κυριακές και αργίες, λειτουργούν υποχρεωτικά.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της θερινής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής , ήτοι: από 01-05-2014 έως 30-09-2014.
Η απόφαση μαζί με τους συν/νους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα « Διαύγεια», με αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΒΙ097Λ1-ΕΚΖ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες