30 Μαΐου 2013

Προβλήματα από τη σκόνη

Ισχυρός και ζεστός άνεμος πνέει αυτές τις μέρες στη Μεσσηνία μεταφέροντας σκόνη που έχει δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρά στην ευρύτερη περιοχή.
Οι πρωτοφανείς για την εποχή καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε διάφορα σημεία του νομού. Προβλήματα παρατηρούνται και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με τα συνεργέια της ΔΕΗ να σπέυδουν σε μία σειρά από βλάβες σε όλη τη Μεσσηνία.
Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν  με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 30 βαθμούς.   
Εν τω μεταξύ στο σκο­τά­δι βυ­θί­στη­καν..........
για πολ­λές ώ­ρες, ο Μά­ρα­θος, οι Γαρ­γα­λιά­νοι και η ευ­ρύ­τε ρη πε­ρι­ο­χή μέ­χρι και το χωριό μας, ό­ταν στις 9 πε­ρί­που το βρά­δυ χθές ( 29 Μα­ΐ­ου) προ­κλή­θη­κε πυρ κα­γιά σε κο­λώ­να της ΔΕ­Η και υ­πο­χρε­ω­τι­κά έ­γι­νε δι­α­κο­πή της η­λε­κτρο­δό­τη­σης προ­κει­μέ­νου η Πυ­ρο σβε­στι­κή να προ­βεί στην κα­τά­σβε­ση της. Στην συ­νέ­χεια ό­μως με την υ­πό­δει­ξη συ­νερ­γεί­ου της ΔΕ­Η , η Πυ­ρο­σβε­στι­κή προ­χώ­ρη­ση στον κα­θα­ρι­σμό των πυ­λώ­νων ε­κεί­νων που εί­χαν σκό­νη και υ­πήρ­χε κίν­δυ­νος για την εκ­δή­λω­ση πυρ­κα­γιάς. Έ­τσι για αρ­κε­τές ώ­ρες η πε­ρι­ο­χή πα­ρέ­μει­νε χω­ρίς ρεύ­μα.
για τις πληροφορίες Κυπαρισσιώτης
Στο σκο­τά­δι βυ­θί­στη­καν για πολ­λές ώ­ρες, ο Μά­ρα­θος, οι Γαρ­γα­λιά­νοι και η ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή μέ­χρι και το Πυρ­γά­κι, ό­ταν στις 9 πε­ρί­που το βρά­δυ χθές ( 29 Μα­ΐ­ου) προ­κλή­θη­κε πυρ­κα­γιά σε κο­λώ­να της ΔΕ­Η και υ­πο­χρε­ω­τι­κά έ­γι­νε δι­α­κο­πή της η­λε­κτρο­δό­τη­σης προ­κει­μέ­νου η Πυ­ρο­σβε­στι­κή να προ­βεί στην κα­τά­σβε­ση της. Στην συ­νέ­χεια ό­μως με την υ­πό­δει­ξη συ­νερ­γεί­ου της ΔΕ­Η , η Πυ­ρο­σβε­στι­κή προ­χώ­ρη­ση στον κα­θα­ρι­σμό των πυ­λώ­νων ε­κεί­νων που εί­χαν σκό­νη και υ­πήρ­χε κίν­δυ­νος για την εκ­δή­λω­ση πυρ­κα­γιάς. Έ­τσι για αρ­κε­τές ώ­ρες η πε­ρι­ο­χή πα­ρέ­μει­νε χω­ρίς ρεύ­μα. Στο σκο­τά­δι βυ­θί­στη­καν για πολ­λές ώ­ρες, ο Μά­ρα­θος, οι Γαρ­γα­λιά­νοι και η ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή μέ­χρι και το Πυρ­γά­κι, ό­ταν στις 9 πε­ρί­που το βρά­δυ χθές ( 29 Μα­ΐ­ου) προ­κλή­θη­κε πυρ­κα­γιά σε κο­λώ­να της ΔΕ­Η και υ­πο­χρε­ω­τι­κά έ­γι­νε δι­α­κο­πή της η­λε­κτρο­δό­τη­σης προ­κει­μέ­νου η Πυ­ρο­σβε­στι­κή να προ­βεί στην κα­τά­σβε­ση της. Στην συ­νέ­χεια ό­μως με την υ­πό­δει­ξη συ­νερ­γεί­ου της ΔΕ­Η , η Πυ­ρο­σβε­στι­κή προ­χώ­ρη­ση στον κα­θα­ρι­σμό των πυ­λώ­νων ε­κεί­νων που εί­χαν σκό­νη και υ­πήρ­χε κίν­δυ­νος για την εκ­δή­λω­ση πυρ­κα­γιάς. Έ­τσι για αρ­κε­τές ώ­ρες η πε­ρι­ο­χή πα­ρέ­μει­νε χω­ρίς ρεύ­μα. Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/item/26292-provlimata-skoni-aeras-messinia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες