15 Δεκεμβρίου 2012

Τι είναι οι Ομάδες Παραγωγών Oλοκληρωμένης Διαχείρισης;

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια μέθοδος αγροτικής παραγωγής που στηρίζεται σε φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές. Αν θέλαμε να την τοποθετήσουμε σε μία κλίμακα, θα ήταν ανάμεσα στη Συμβατική Παραγωγή και τη Βιολογική Παραγωγή. Στόχος της είναι να παράγει ανώτερης ποιότητας ελαιόλαδο με τη μικρότερη δυνατή επίδραση τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον ίδιο τον παραγωγό και τον τελικό καταναλωτή. 
Όλοι οι παραγωγοί εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση σχηματίζοντας ομάδες, οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένες καλλιεργητικές μεθόδους και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις επιβλέποντος γεωπόνου.
Οι παραγωγοί ακολουθούν.......................
ένα σύνολο ορθών γεωργικών πρακτικών που περιλαμβάνουν κανόνες και μεθόδους που αφορούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τους εξής κανόνες:

  • Σωστό κλάδεμα για καλύτερη υγιεινή των δένδρων και του καρπού με στόχο την άριστη ποιότητα του προϊόντος
  • Όργωμα κατά ισοϋψείς (όπου υπάρχει κλίση για αποφυγή διάβρωσης)
  • Άρδευση, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των δέντρων (ανάλογα με το έδαφος, την ηλικία, τις κλιματολογικές συνθήκες) με μεθόδους σωστής αξιοποίησης του νερού, τις κατάλληλες ώρες του 24ώρου
  • Διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων για σωστή λίπανση, κάλυψη των αναγκών των δέντρων και αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα
  • Χρήση μόνο επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, όταν είναι απαραίτητο, την κατάλληλη εποχή και με τη σωστή δοσολογία, τηρώντας πάντα τον χρόνο από την τελευταία επέμβαση ως τη συγκομιδή
  • Συγκομιδή σε ορισμένο χρόνο ανάλογα με τις εδαφολογικές συνθήκες, έτσι ώστε ο καρπός να έχει την κατάλληλη ωριμότητα, αφού πρώτα έχει ελεγχθεί για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  • Διατήρηση αρχείου διαχείρισης της καλλιέργειας ανά παραγωγό και επίτευξη ιχνηλασιμότητας στο τελικό προϊόν (τετράδιο αγρού)

Το σύνολο αυτών των καλλιεργητικών πρακτικών που ακολουθούν οι παραγωγοί σε κάθε χωράφι τους, έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε μέσα από το τετράδιο αγρού κάθε παραγωγού. Το επίπεδο ιχνηλασιμότητας που επιτυγχάνεται ακολουθώντας το πρότυπο της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι σαφέστατα σημαντικό με στόχο τη περεταίρω βελτίωσή του.
Για περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες