19 Μαΐου 2012

Πως θα ξεκινήσετε μια αγροτική εκμετάλλευση.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, με στόχο να ανταποκριθεί στις μεγάλες και συνεχώς αυξανόμενες νέες ανάγκες της αγοράς υπό τις ιδιαίτερες σημερινές οικονομικές συνθήκες, προχώρησε στην εισαγωγή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ως επίσημο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Τα προγράμματα αυτά, εξειδικευμένης θεματολογίας με πλήρως επικαιροποιημένο και χρήσιμο υλικό προς τους καταρτιζόμενους, θα διεξάγονται μέσω Σεμιναρίων ή /και Ενδο-επιχειρησιακής Εκπαίδευσης, από έμπειρους και πιστοποιημένους εισηγητές, με το κύρος και την αξιοπιστία του ονόματος 'ΔΗΩ'. Ο πρώτος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων...............................
με θέμα θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα (Τετάρτη 30 Μαΐου 2012) και Τρίπολη (Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012) αντίστοιχα. Αιτήσεις Συμμετοχής και Αναλυτικό Πρόγραμμα θα βρείτε τ στο site του Οργανισμού ΔΗΩ (www.dionet.gr ) . Τα σεμινάρια του Οργανισμού ΔΗΩ καλύπτονται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 210 82 24 384.
Τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν αποτελέσει εφαλτήριο για πολλούς νέους ή και επαγγελματίες του τομέα των υπηρεσιών, να στραφoύν προς την αγροτική παραγωγή και τις δυνατότητες που αυτή παρουσιάζει, με την χρήση νέων μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης.
Το πλήθος ακαλλιέργητων εκτάσεων, εγκαταλελειμμένων υποδομών και ευκαιριών που παρουσιάζονται σε νέες δυναμικές καλλιέργειες και μεθόδους οργάνωσης και προώθησης, παρέχουν τις προϋποθέσεις σε νέους κάθε βαθμίδας μορφωτικού επιπέδου, να στραφούν για απασχόληση και επιχειρηματική δράση στον αγροτικό τομέα.
Ωστόσο, οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, η εγγραφή στα μητρώα, η υποβολή σε προγράμματα επιδοτήσεων, η καταλληλότητα των χώρων και των μέσων παραγωγής, έχουν δημιουργήσει περίπλοκους φραγμούς εισόδου και άσκησης επαγγέλματος στον χώρο των αγροτικών επιχειρήσεων.
Τα δικαιώματα εμπορίας και διάθεσης (κεντρικές αγορές, λαϊκές, εξαγωγές) καθώς και κτήσης κωδικών μεταποίησης, αποτελούν επίσης εμπόδια για την εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν με πρακτικούς τρόπους τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για :
  • Εγγραφή στο μητρώο αγροτών (έναρξη αγροτικού επαγγέλματος)
  • Ίδρυση επιχείρησης αγροτικής εκμετάλλευσης
  • Ίδρυση επιχείρησης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
  • Έναρξη διαδικασιών επιχορήγησης και υλοποίησης υποχρεώσεων
  • Εισαγωγή θεμελιώδους οργάνωσης στην επιχείρηση
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ :
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες καθώς και σε εν ενεργεία αγρότες που θέλουν να προβούν στην έναρξη αγροτικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή/ και επιχείρησης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες