31 Δεκεμβρίου 2011

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για τις χρήσεις γης

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία επικαιροποίησης των κατηγοριών και του περιεχομένου των χρήσεων γης, με το προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα. Η μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου των πραγματικών χρήσεων, έχει οδηγήσει σε ένα είδος πλήρους αταξίας τις σύγχρονες ελληνικές πόλεις και τους οικισμούς, όπου οι διάφορες –αντιφατικές συχνά- χρήσεις γειτνιάζουν και αλληλο-οχλούνται. Ιδιαίτερα πλήττονται από την υφιστάμενη αταξία τα ιστορικά κέντρα των πόλεων και οικισμών, όπου οι οχλούσες χρήσεις παρακωλύουν τη συντήρηση και επιβίωσή τους, μέσω άλλων πρόσφορων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες προστασίας τους χρήσεων (πολιτισμός, τουρισμός, αναψυχή κ.λπ.)...............................

Ειδικά, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, κυρίως εμπορικών, η υφιστάμενη σήμερα δυνατότητα εγκατάστασης της οποιασδήποτε εμπορικής χρήσης σχεδόν παντού, ακόμη και της εγκατάστασης μεγάλων πολυεθνικών πολυκαταστημάτων μέσα σε περιοχές αμιγούς κατοικίας ή στα ιστορικά κέντρα κ.λπ., συντείνει όχι μόνο στην κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενη αταξία, όχληση και υποβάθμιση, αλλά και στο φαινόμενο του υπερ-επαγγελματισμού, της δημιουργίας δηλαδή υπερβολικά πολλών καταστημάτων και γενικά εμπορικών επιχειρήσεων, τόσων, που η αγορά της αντίστοιχης πόλης ή οικισμού να μην μπορεί να συντηρήσει. Πρόκειται για μια μορφή υπερπροσφοράς, που δεν βλάπτει μόνο όσους την ασκούν, αλλά υποβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά και τη ζωή της ίδιας της πόλης.


Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες