13 Σεπτεμβρίου 2011

Απάντηση του Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων στην εφημερίδα Ελευθερία για την επιστολή ¨Κυριακόπουλου¨

Κύριε διευθυντά,
Στο φύλλο της εφημερίδας σας της 4-9-2011, σελ. 17, δημοσιεύτηκε επιστολή με τίτλο «Η παρακράτηση ΦΠΑ από Συνεταιρισμό Γαργαλιάνων», που φέρεται να σας έχει αποστείλει πρόσωπο με
το ονοματεπώνυμο Νίκος Κυριακόπουλος. Σε απάντηση της άνω επιστολής και προς αποκατάσταση της αλήθειας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρούσα μας και προς τούτο εκθέτομε τα εξής: Το περιεχόμενο της άνω επιστολής είναι εξ ολοκλήρου ψευδές, συκοφαντικό και κακόβουλο, καθότι ο φερόμενος ως συντάκτης της είναι ανύπαρκτο πρόσωπο στους Γαργαλιάνους, εμείς δε, ουδέποτε έχομε ή είχαμε στο παρελθόν οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση........
με πρόσωπο που φέρει αυτό το ονοματεπώνυμο, αυτής της ηλικίας. Ετσι ο φερόμενος ως συντάκτης της επιστολής, προφανώς για να αποφύγει την εις βάρος του ποινική και αστική δίωξη, όπως π.χ. για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης που θα τον εγκαλούσαμε, αποκρύπτει τα πραγματικά του στοιχεία. Περαιτέρω εκθέτομε ότι ο συνεταιρισμός μας, ο οποίος απαριθμεί 700 μέλη, είναι ένας από τους πλέον υγιείς οικονομικά, με ιδιόκτητες και σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, καινούργιας τεχνολογίας ελαιουργικό εξοπλισμό, άρτια οργάνωση των υπηρεσιών του, συμβάλλει δε αποκλειστικά και μόνο για το συμφέρον των μελών του και των παραγωγών, στην επίτευξη καλύτερων τιμών κατά την πώληση του ελαιολάδου. Ακόμη οι παρεχόμενες υπηρεσίες του στους παραγωγούς, μέλη του και μη μέλη, είναι πλήρως εγγυημένες ποιοτικά, με χαμηλό «δικαίωμα», (δηλαδή έξοδα), κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Επιβράβευση της όλης αυτής προσπάθειάς μας, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εντιμότητα, αξιοπιστία και απόλυτο σεβασμό στους παραγωγούς, αποτελεί το γεγονός ότι κάθε ελαιοκομική περίοδο, το ελαιουργείο μας παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου από όλα τα
ελαιοτριβεία της περιοχής, με αυξητική τάση διαχρονικά. Για τις οποιεσδήποτε κρατήσεις που πραγματοποιούμε, απο τις πωλήσεις ελαιολάδου, αυτό γίνεται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συν/μού, με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων εξόδων λειτουργίας του και αποκατάστασης ζημιών στα ελαιουργικά μηχανήματα και
συντήρησης αυτών και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Συνεπώς όλα τα αναφερόμενα στην άνω επιστολή αποτελούν ασύστολα ψεύδη, ενδεικτικά δε αναφέρομε ότι έχει να συνταξιοδοτηθεί υπάλληλος του Συν/μού πάνω από 20 χρόνια και ουδέποτε έχει συνταξιοδοτηθεί υπάλληλός μας πρόσφατα και σε ηλικία 42 έως 53 ετών όπως αναληθώς αναφέρεται στην άνω δημοσιευθείσα
επιστολή. Κατόπιν όλων αυτών, επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας, παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στο φύλλο της εφημερίδας τις πιο πάνω αληθινές και βάσιμες απόψεις μας.
Το Δ.Σ. του Αγροτικού Συν/μού
Γαργαλιάνων
Ηλίας Κ. Βαρούτσος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες