31 Ιουλίου 2011

Δημότες της Τριφυλίας ετοιμαστείτε να βάλετε το χέρι πολύ βαθειά στην τσέπη....

Στα 11 εκ. ευρώ φτάνουν οι οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής που έγινε στο δήμο και αντικατοπτρίζει την εικόνα της οικονομικής του κατάστασης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσό -περίπου 7 εκ. ευρώ- είναι υποχρεώσεις που θα πρέπει να εξοφληθούν μέσα στο 2011. Από την άλλη, οι απαιτήσεις του δήμου φτάνουν τα 4,458 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 2,544 εκ. είναι αυτοδιοικητικά τέλη που δεν έχουν εισπραχθεί, αλλά και μέρος από δόσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που επίσης δεν έχουν εισπραχθεί. Αξιο προσοχής δε είναι ότι ποσό 300.000 από τα μη εισπραχθέντα δημοτικά τέλη στην Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων, έχουν διαγραφεί λόγω μη έγκαιρης είσπραξής τους. Αναλυτικά τα στοιχεία της απογραφής.....
μας παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής απογραφής, δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κατσούλας σημειώνοντας ότι τα χρέη που παρέλαβε ο δήμος την 1/1/2011 είναι 11,004 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται σε δάνεια μακροπρόθεσμα που είναι 4,1
εκ. ευρώ και βραχυπρόθεσμα 475.000, υποχρεώσεις σε προμηθευτές 5,740 εκ., υπερανάληψη δανείου
του Δήμου Φιλιατρών 90.000, ποσό 540.000 σε διάφορους άλλους πιστωτές, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 55.100, σε φόρους και τέλη 12.000 ευρώ. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανά δημοτική ενότητα είναι: Για τον Αετό 556.000, την Αυλώνα 362.000, την Κυπαρισσία 72.000, τους Γαργαλιάνους 2,7 εκ. και για τα Φιλιατρά 411.000 ευρώ. Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές είναι: για την Δημοτική Ενότητα Αετού 1,108 εκ. ευρώ, Αυλώνας 1,221 εκ., Κυπαρισσίας 1,508 εκ., Γαργαλιάνων 899.000, Φιλιατρών 1,084 εκ. και Τριπύλης 14.800. Οπως προαναφέραμε, υπάρχει ένα
ποσό 90.000 ευρώ από τα Φιλιατρά που είναι ένα ανοιχτό δάνειο που μπορούσε να πάρει ο δήμος.
Οι υποχρεώσεις σε διάφορους πιστωτές είναι συνολικά 540.000 ευρώ τα οποία ανά δημοτική ενότητα είναι: Για τον Αετό 50.500, για την Αυλώνα 81.071, για την Κυπαρισσία 45.643, για τους Γαργαλιάνους 87.597 και για τα Φιλιατρά 274.721. Επίσης υπάρχουν οι υποχρεώσεις σε βραχυπρόθεσμα δάνεια που συνολικά ανέρχονται σε 475.000 ευρώ. Ανά δημοτική ενότητα είναι: για τον Αετό 61.000, την Αυλώνα 44.000, την Κυπαρισσία 6.000, τους Γαργαλιάνους 332.000, τα Φιλιατρά 29.000.
Από το ποσό των 11 εκ., όπως επισήμανε ο κ. Κατσούλας, αν αφαιρέσουμε τα 4,1 εκ. που είναι τα μακροπρόθεσμα δάνεια, το υπόλοιπο ποσό των 7 εκ. περίπου πρέπει να πληρωθεί μέσα στο 2011.
Από την άλλη οι απαιτήσεις του δήμου είναι 4,458 εκ. ευρώ τα οποία αναλύονται ως εξής: 2,544 εκ. οι χρηματικοί κατάλογοι από ανταποδοτικά τέλη και δόσεις από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που δεν έχει εισπράξει ακόμη ο δήμος, ενώ 86.900 ευρώ έχει να λαμβάνει ο Δήμος Γαργαλιάνων (από την τέως "Ακμή" περίπου 30.000, από τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων 3.000 και 51.000 υπόλοιπο από την υπάλληλο που είχε κάνει υπεξαίρεση στο ταμείο). Στο ταμείο του δήμου μπήκαν μετρητά 456.514 ευρώ και υπήρχαν στις καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές 1.370.498 ευρώ. Ολα αυτά μαζί συμπληρώνουν το αρχικό ποσό των 4,458 εκ. ευρώ. Ενα μεγάλο θέμα όπως σημείωσε ο κ. Κατσούλας είναι οι χρηματικοί κατάλογοι, το ποσό των οποίων φτάνει τα 2.544.243 ευρώ και το ζήτημα είναι αν και πότε θα εισπραχθούν. Το ποσό αυτό ανά δημοτική ενότητα έχει ως εξής: Αετός 412.063 ευρώ, Αυλώνα 134.133, Κυπαρισσία 318.819, Γαργαλιάνοι 1.453.626 -από τα οποία 300.000 έχουν παραγραφεί καθώς δεν εισπράχθηκαν εγκαίρως-, Φιλιατρά 217.743 και Τριπύλα 8.857 ευρώ.
Πηγή: Ελευθερία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες