11 Ιουνίου 2011

Προσκόμιση δικαιολογητικών για δωρεάν διανομή τροφίμων

Μέχρι της 20 Ιουνίου οι πολύτεκνοι της Τριφυλίας θα πρέπει να προσκομίσουν στον Σύλλογο Πολυτέκνων Τριφυλίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την διανομή δωρεάν τροφίμων.
Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου, «Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής
τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο......
 άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε., ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη
σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι του Συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, να φέρουν στο γραφείο του συλλόγου τα πάρα κάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών.
5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες