25 Νοεμβρίου 2009

25 θέσεις μερικής απασχόλησης στο Δήμο Γαργαλιάνων


Ο Δήμος Γαργαλιάνων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών. Οι 25 θέσεις μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών: 2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, 1 ΥΕ Καθαριότητας - Γενικών καθηκόντων, 1 ΔΕ Νοσηλευτή, 1 ΥΕ Καθαριότητας - Βοηθητικών Εργασιών, 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 2 ΥΕ Φύλακες, 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας - Γενικών Καθηκόντων, 3 ΥΕ Σχολικοί Φύλακες, 5 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Γενικών Καθηκόντων, 7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας - Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του Δήμου (Βασ. Γεωργίου Β΄37 Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας Τ.Κ. 24400) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, που αρχίζει από αύριο. Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν μόνον αίτηση συμμετοχής, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, καθώς και την κοινωνική ομάδα ή τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν. Με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
πηγή:Βάλτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες