29 Απριλίου 2009

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες, στις οποίες εκτός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή), αναγράφεται υποχρεωτικά και η καταγωγή - προέλευση του πωλούμενου κρέατος, υποχρεούνται οι κρεοπώλες με βάση τη νέα ΚΥΑ για τις ζυγιστικές μηχανές.
Η ΚΥΑ εκδόθηκε το ΦΕΚ (τ.631Β) της ΚΥΑ με αριθμό 282438/3-4-2009 για τις ζυγαριές κρεοπωλείου.
Σύμφωνα με αυτή, η αναγραφή της καταγωγής-προέλευσης στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχανών γίνεται ολογράφως ή με τη χρήση των κατωτέρω συντομογραφιών που περιέχονται σε παρενθέσεις, κι έχουν ως εξής:
α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΛΛΗΝ.) για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν στην Ελλάδα.
β) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡ. ΕΝ.) για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτράφηκαν ή εσφάγησαν στην Ελλάδα. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας. Στην περίπτωση που στα έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας αναφέρεται ότι αυτό προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί της συντομογραφίας ΕΥΡ.ΕΝ. να αναγράφεται η ονομασία του συγκεκριμένου κράτους μέλους (όπως Γαλλία ή Γαλλικό).
γ) ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Τ.Χ.) για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν σε τρίτη χώρα και εκτράφηκαν ή εσφάγησαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το κρέας που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν σε τρίτες χώρες. Στην περίπτωση που στα έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας αναφέρεται ότι αυτό προέρχεται από τρίτη χώρα, αντί της συντομογραφίας Τ.Χ. να αναγράφεται η ονομασία της συγκεκριμένης χώρας (όπως Σερβία ή Σερβικό).
Για το κρέας των πουλερικών και των κονίκλων, κριτήριο κατάταξής τους στις ανωτέρω περιπτώσεις αποτελεί η χώρα σφαγής. Εφόσον πρόκειται για κρέας ειδικής κατηγορίας (όπως ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών, βιολογικής εκτροφής) επιπλέον της αναγραφής των παραπάνω συντομογραφιών αναγράφονται και τα αρχικά της ειδικής αυτής κατηγορίας (όπως ΕΥΡ.ΕΝ. - ΕΛΛΗΝ. ΕΚΤΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες