24 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΑΛΙ ΑΛΛΑΓΕΣ;

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζει την εκπόνηση μελέτης για το ιστορικό και το περιφερειακό μοντέλο των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η ΠΑΣΕΓΕΣ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου για την ΚΑΠ, ο γενικός διευθυντής της Οργάνωσης Γιάννης Τσιφόρος παρουσίασε τα πρώτα στοιχεία της σημαντικής αυτής ειδικής αναλυτικής μελέτης, που θ’ αποτελέσει «εργαλείο» πολιτικής για τους αγρότες και τις οργανώσεις τους.
Η μελέτη βασίζεται στα στοιχεία των συνεταιριστικών οργανώσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο κ. Τσιφόρος, προκύπτουν τα εξής:
Με το Ιστορικό Μοντέλο υπολογίζονται ενισχύσεις δικαιωμάτων σε συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Με το Περιφερειακό Μοντέλο, διαιρείται το σύνολο ενισχύσεων μιας περιφέρειας κράτους-μέλους προς την επιλέξιμη έκταση της περιφέρειας. Άρα, προκύπτει μια μοναδιαία περιφερειακή αξία δικαιώματος, ίδια για όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου για παράδειγμα και για κάθε παραγωγό, τόσα ευρώ ανά εκτάριο.
Με βάση την πρόταση περιφερειοποίησης του Τεστ Υγείας ΚΑΠ, κάθε κράτος μέλος –αν θέλει να την επιλέξει- θα πρέπει να έχει επιλέξει την περιφερειοποίηση μέχρι την 1η Αυγούστου 2009. Η εφαρμογή της θα γίνει από το 2010.
Η ΠΑΣΕΓΕΣ τάσσεται υπέρ του Ιστορικού Μοντέλου, αλλά προχωρεί σε εκπόνηση μελέτης με εναλλακτικά σενάρια και επιλογές στις 13 Περιφέρειες της χώρας και στους 52 νομούς. Σε αυτήν θα γίνει συνεκτίμηση επιπτώσεων διαφοροποίησης, κατωφλίου και οροφής, όπως και της ενδεχόμενης περικοπής ενισχύσεων καπνού από το 2010.
Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, δόθηκαν οι επιπτώσεις από την ήπια μετάβαση στο περιφερειακό μοντέλο (σταδιακά από το 2009 έως το 2012). Βάσει του ιστορικού μοντέλου ενισχύσεων που εφαρμόζεται σήμερα, η Πελοπόννησος έλαβε το 7,4% των ενισχύσεων σε επίπεδο χώρας το 2007. Αν ισχύσει η περιφερειοποίηση, το δικαίωμα σε επίπεδο Περιφέρειας θα είναι για την Πελοπόννησο λίγο παρακάτω από 500 ευρώ ανά εκτάριο. Αν ισχύσει η περιφερειοποίηση, σε επίπεδο Πελοποννήσου οι ενισχύσεις συνολικά το 2012 θα είναι ελαφρά μικρότερες σε σχέση με το 2009. Στη Μεσσηνία όμως η απόκλιση θα είναι σημαντική, αφού εκτιμάται πως οι συνολικές ενισχύσεις σε επίπεδο νομού θα είναι κατά 22 εκατ. ευρώ λιγότερες. Αντίθετα, η Αρκαδία θα ωφεληθεί κατά 11 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες