3 Απριλίου 2014

Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι:
Δικαιολογητικά:

01. Παράβολο 15 €

02. Πιστοποιητικό Ιατρικής Εξέτασης (Από Παθολόγο και από Οφθαλμίατρο - έντυπο που χορηγείται από τη Ν.Α.)

03. Αίτηση (χορηγείται από τη Ν.Α.) ............


04. Αίτηση ανανέωσης άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος/ Η αίτηση χοηγείται από τη Ν.Α. (Απαραίτητο έγγραφο)

05. Άδεια Γεωργικού Μηχανήματος

Διαδικασία: Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες