6 Μαρτίου 2014

Πως μοιράζεται η "τράπουλα" των επιδοτήσεων με το ιστορικό μοντέλο

Πριν από την επεξεργασία των σεναρίων κατανομής των ενισχύσεων οι υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή κ. Γιάννη Τσiφόρο έκριναν σκόπιμο να παρουσιάσουν την τρέχουσα κατάσταση (ιστορικό μοντέλο) κατανομής των άμεσων ενισχύσεων τόσο ως προς την αξία τους, όσο και ως προς το πλήθος των δικαιούχων, ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση με βάση τα πλέον πρόσφατα διατιθέμενα στοιχεία στη μελέτη που ετοίμασαν για τα σενάρια της νέας ΚΑΠ μετά το 2014.
Να σημειωθεί ότι ως βάση αναφοράς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της ενιαίας ενίσχυσης (αξία δικαιωμάτων) του έτους 2012 και η κατανομή τους σε κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας, αλλά και σε κάθε Νομό σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων εκτάσεων (ορεινές και πεδινές περιοχές, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκότοποι).............

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων (438 εκατ. €) καλύπτοντας το 20,7% περίπου του συνόλου της χώρας.
Ακολουθεί η Περιφέρεια της Θεσσαλίας (317 εκατ. €), με σημαντικά μικρότερο ποσοστό (14,9%) και έπεται η Κρήτη (301 εκατ. €, ποσοστό 14,2%).
Όπως προκύπτει σε έξι Περιφέρειες το ποσοστό των ενισχύσεων κυμαίνεται σε πολύ μικρά ποσοστά, από 1 έως 4% περίπου στο σύνολο της χώρας, μεταξύ των οποίων, εκτός της Αττικής, περιλαμβάνονται ορισμένες, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος που παρουσιάζουν, όπως είναι γνωστό, αναπτυξιακή υστέρηση.
«Οι διαφορές πάντως μεταξύ των Περιφερειών παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση (από 20,7% έως 0,4%) και αυτό, όπως είναι αυτονόητο, οφείλεται στη διαφορετική παραγωγική τους διάρθρωση και μέγεθος, σε σχέση πάντοτε με το ύψος των ιστορικών δικαιωμάτων που κατοχυρώθηκαν σε κάθε ένα από τους επιμέρους κλάδους φυτικής και ζωικής παραγωγής», αναφέρεται στη μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Η κατανομή των δικαιούχων παραγωγών σε κάθε Περιφέρεια αλλάζει την τρέχουσα εικόνα. Όπως διαπιστώνεται, η Κρήτη διαθέτει το μεγαλύτερο πλήθος δικαιούχων (121.214 παραγωγοί που αποτελούν το 17,3% περίπου του συνολικού αριθμού) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος.
Σε σχέση πάντως με το επίπεδο των ενισχύσεων μεγαλύτερες διακυμάνσεις παρουσιάζονται μεταξύ των Νομών της ίδιας Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία στη Στερεά Ελλάδα, για παράδειγμα, η Ευρυτανία εισπράττει πολύ μικρό ύψος ενισχύσεων (2,7 εκατ. € περίπου) σε σχέση με το πολλαπλάσιο της Φθιώτιδας (92 εκατ. €).
Σημαντικές διακυμάνσεις εξάλλου παρατηρούνται και σε άλλες Περιφέρειες, όπως στη Θεσσαλία, με σημαντική απόκλιση μεταξύ της Λάρισας (157 εκατ. €) και των Τρικάλων (41 εκατ. €), στο Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος με 33 εκατ. €, έναντι των 2,4 εκατ. € της Χίου) στην Κρήτη (Ηράκλειο με 149 εκατ. €, έναντι των 33 εκατ. € του Λασιθίου) και σε άλλες.
Σχετική ομοιογένεια παρουσιάζεται μόνο μεταξύ των Νομών της Ηπείρου.
Όπως φαίνεται το σύνολο των δυνητικά επιλέξιμων εκτάσεων εκτιμάται κατά το 2012 στο επίπεδο των 5.363 χιλ. εκταρίων, εκ των οποίων οι μισές περίπου (52%) αφορούν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (εκτός βοσκοτόπων) και οι υπόλοιπες θεωρούνται βοσκότοποι.
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες