10 Μαρτίου 2014

Επιστολή Αλευρά για τη διακίνηση-χρήση ελληνικού ελαιολάδου στην Έκθεση του ΟΟΣΑ.
Προς
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό, μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει μια σειρά από προτάσεις για μέτρα σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και στον τομέα των τροφίμων.
Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε δύο σημαντικά θέματα της διακίνησης και χρήσης ελαιολάδου και συγκεκριμένα: α. στην άρση της ισχύουσας σε εθνικό επίπεδο, απαγόρευσης ανάμειξης του ελαιολάδων με άλλα φυτικά έλαια και β. στην απελευθέρωση της ισχύουσας διάταξης για τη μέγιστη συσκευασία ελαιολάδου στη μαζική εστίαση, που είναι τα πέντε (5) λίτρα. .............

Πριν διατυπώσουμε τις απόψεις μας, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τον «εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου», δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία μειγμάτων ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια. ο κανονισμός δίίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη (άρθρο 6), να απαγορεύουν εντός των συνόρων τους την παραγωγή μειγμάτων ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια για εσωτερική κατανάλωση. Δε δύνανται όμως να απαγορεύουν στην επικράτειά τους, την εμπορία μειγμάτων που προέρχονται από άλλες χώρες ούτε η παραγωγή αυτών εντός της επικράτειάς τους, με σκοπό την εξαγωγή τους.
Δηλαδή, η Κοινοτική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη - μέλη να υιοθετήσουν για το ελαιόλαδο εθνικές ρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας του από τα φθηνότερα, ανταγωνιστικά, άλλα φυτικά έλαια. Αυτή η προστασία έχει διασφαλισθεί από την ήδη υπάρχουσα εθνική νομοθεσία στη χώρα μας, ενώ παράλληλα αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί και από τις ανταγωνίστριες χώρες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει καθορίσει τις προδιαγραφές εμπορίας ελαιολάδου με την ΚΥΑ 323902/2009, σύμφωνα με την οποία (άρθρο 5), απαγορεύεται η παραγωγή μειγμάτων ελαιολάδων με άλλα φυτικά έλαια, με σκοπό τη διάθεσή τους στην εσωτερική κατανάλωση.
Όσον αφορά στη δεύτερη πρόταση του ΟΟΣΑ για την κατάργηση του ορίου μέγιστης χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων συσκευασιών ελαιολάδου για κατανάλωση στα σημεία μαζικής εστίασης (εστιατόρια, νοσοκομεία και άλλες συλλογικές εστιάσεις), πάλι ο Κανονισμός(ΕΕ)29/2012 (άρθρο 2) δίνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει τις συσκευασίες άνω των πέντε (5) λίτρων για πώληση, όχι μόνο στους μεμονωμένους καταναλωτές αλλά και στη μαζική εστίαση (ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3).
Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η αναγκαιότητα άρσης της ισχύουσας σε εθνικό επίπεδο, απαγόρευσης ανάμειξης του ελαιολάδων με άλλα φυτικά έλαια, βασίζεται στον ισχυρισμό ότι αυτό θα αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, ειδικότερα των ασθενέστερων εισοδηματικά, που πλήττονται από την οικονομική κρίση, ανάμεσα σε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Η ίδια η έκθεση του ΟΟΣΑ, δεν ισχυρίζεται ότι η άρση της απαγόρευσης πώλησης προϊόντων μειγμάτων ελαίων θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ελαιολάδου για τον καταναλωτή. Σχετικά με την κατάργηση του ορίου των πέντε (5) λίτρων ως μέγιστη συσκευασία πώλησης στον «τελικό καταναλωτή», θα πρέπει να σταθμιστούν οι επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης, κυρίως στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, που αποτελεί και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου. 
Οι έλληνες έχουν τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου στον κόσμο, με αποτέλεσμα η εσωτερική αγορά να αποτελεί την κύρια διέξοδο της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου. Επιπλέον, η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που είναι μείγματα ελαιολάδων και σπορέλαιων, απειλούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του εγχώριου παραγόμενου προϊόντος, τη διαφάνεια στην αγορά του ελαιοκομικού τομέα και να επιφέρουν αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των πολιτών και τη πολιτισμική παράδοση της χώρας μας.
Η ελεύθερη κυκλοφορία και στην εσωτερική αγορά, μειγμάτων ελαιολάδου-σπορέλαιων, δεν θα έχει κανένα όφελος από πλευράς ανταγωνισμού και επιπέδου τιμών. Αντίθετα, η κατάργηση των δύο αυτών προστατευτικών μέτρων, θα δημιουργήσει στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, και θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους ελαιοκαλλιεργητές, τους καταναλωτές και το ίδιο το προϊόν και τη φήμη του.
Σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία και τις εύλογες διαμαρτυρίες που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένες προτάσεις της έκθεσης του ΟΟΣΑ, στους μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς, αλλά και σε όλους τους δραστηριοποιούμενους στον μεταποιητικό τομέα του ελαιολάδου, οι οποίοι δοκιμάζονται από το χαμηλό επίπεδο τιμών παραγωγού και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό του παραγόμενου προϊόντος.
Ζητάμε να μην υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για το ελληνικό ελαιόλαδο, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελέσει πλήγμα με ανυπολόγιστες συνέπειες, για την κορωνίδα των «εθνικών μας προϊόντων και για τον τομέα του ελαιολάδου γενικότερα, που αποτελεί ένα από τα ελάχιστα «ισχυρά σημεία» που μας έχουν απομείνει.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες