26 Οκτωβρίου 2011

9.745 εκ. Ευρώ θα πρέπει να επιστρέψει η χώρα μας. Μολών λαβέ..........

9.745.000 ευρώ θα πρέπει να επιστρέψει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σύνολο 214 εκατομμυρίων ευρώ που ζητείται από τη.....Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών. Οι επιστροφές για την χώρα μας αφορούν δύο περιπτώσεις και συγκεκριμένα 2, 918 εκ. ευρώ αναφορικά με τις αδυναμίες σε βασικούς ελέγχους, ελλείψεις στην κατάρτιση του αμπελουργικού μητρώου και την πρόσβαση σε αυτό την περίοδο 2004 – 2005 και 6, 827 εκ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2007 αναφορικά με ελλείψεις στον υπολογισμό των δικαιωμάτων.
Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις:
Οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:.................


- 76,6 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Σουηδία για τις αδυναμίες στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων – Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΑΑ-ΣΓΠ), στους διοικητικούς ελέγχους και στις κυρώσεις για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας•
- 70,9 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ιταλία αναφορικά με καθυστερημένους ελέγχους στον τομέα του γάλακτος•
- 22,3 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Δανία για τις αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, στους επιτόπιους ελέγχους και στον υπολογισμό των κυρώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες