26 Δεκεμβρίου 2010

Φωτοβολταικά – Προτεραιότητα στους επαγγελματίες αγρότες

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε γεωργική γη .Τα αιτήματα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από επαγγελματίες αγρότες που υποβλήθηκαν μέχρι τις 11.10.2010, για μονάδες ισχύος έως 100 κιλοβάτ σε ιδιόκτητες εκτάσεις θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις λοιπές αιτήσεις, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε γεωργική γη. Η εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι, συνοπτικά, ο χαρακτηρισμός της γεωργικής γης (ως υψηλής παραγωγικότητας ή μη), η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, η προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ, η σύναψη συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας….
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η έκταση στην οποία εγκαθίστανται τα φωτοβολταϊκά δεν μπορεί να ξεπερνούν το 1 % των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ανά νομό. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου, καθώς και σχεδιάγραμμα που περιγράφει τη διαδικασία αδειοδότησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες