2 Ιουλίου 2010

Συγκαλείται η Εθνική Επιτροπή Υδάτων στις 16 Ιουλίου


Ο καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ο ορισμός των Περιφερειών που είναι αρμόδιες ή συναρμόδιες για τη διαχείριση και προστασία τους, θα είναι το αντικείμενο της συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων στην οποία συγκαλεί, στις 16 Ιουλίου 2010, τα μέλη της επιτροπής η πρόεδρός της και υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τ. Μπιρμπίλη.

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων προβλέπεται από το Ν.3199/2003 και αποτελείται από την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως πρόεδρο και τους υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η επιτροπή χαράσσει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της και εγκρίνει, μετά από εισήγηση της υπουργού ΠΕΚΑ και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου διευκρινίζεται ότι, κατά τη συνεδρίαση, θα συζητηθεί η σχετική με τα παραπάνω εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και θα ληφθεί απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες