31 Μαΐου 2010

Θετική γνωμοδότηση για τη δυτική παράκαμψη Φιλιατρών

Θετικά γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δυτικής παράκαμψης Φιλιατρών. Το σημαντικό αυτό θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη Ν.Ε. Προγραμματισμού και Υποδομών, που συνεδριάζει σήμερα στις 10 το πρωί. Μεταξύ των επισημάνσεων - παρατηρήσεων της Διεύθυνσης είναι και τα εξής: Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των γεωτρήσεων, από τυχόν ρύπανση κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας - από τις οποίες η εν λόγω οδός διέρχεται σε μικρή απόσταση. Να γίνουν οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες να εξασφαλίζουν την ασφαλή και επαρκή διοχέτευση των υφιστάμενων παράλληλων και εγκάρσιων μετακινήσεων κατά μήκος της χάραξης, και ιδιαιτέρως στα σημεία όπου πραγματοποιούνται επεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Να ληφθούν μέτρα για την
αντιμετώπιση του θορύβου κατά τη φάση κατασκευής του έργου, στα σημεία πλησίον κατοικιών. Στην περιβαλλοντική μελέτη αναφέρεται ότι η δυτική παράκαμψη Φιλιατρών είναι μήκους 5,3 χιλιομέτρων και η αρχή της χάραξης βρίσκεται 500 περίπου μέτρα νότια της γέφυρας του Φιλιατρινού ρέματος. Εκεί θα φτιαχτεί ο ανισόπεδος ημικόμβος εισόδου στα Φιλιατρά. Η χάραξη συνεχίζει νοτιοδυτικά μέσα από γεωργικές εκτάσεις με ελιές και θερμοκήπια. Σε απόσταση 2,4 χιλιομέτρων υπολογίζεται να φτιαχτεί ο ανισόπεδος κόμβος εισόδου - εξόδου από την πόλη. Στην κατάληξη που προσαρμόζεται με τη μελετηθείσα βελτίωση του δρόμου Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, προβλέπεται να κατασκευαστεί και ένας ακόμα ανισόπεδος ημικόμβος. Στη μελέτη επισημαίνεται ότι η δυτική χάραξη επελέγη «γιατί κινείται σε ηπιότερο εδαφικό ανάγλυφο και παρουσιάζει καλύτερα γεωμετρικά στοιχεία, λιγότερα χωματουργικά έργα με σχεδόν μηδενικά ορύγματα. Επιπλέον κινείται σε περιοχή ελεύθερης δόμησης, με αποτέλεσμα να μη θίγονται κατοικίες και να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα απαλλοτριώσεων. Ακόμα, δεν παρεμποδίζει τη μελλοντική επέκταση του οικισμού, η τάση της οποίας είναι προς την ανάντι περιοχή ανατολικά. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης, στην οποία σήμερα, λόγω της γεωμορφολογίας των ακτών και της δυσχερούς προσπέλασής της, δεν υπάρχει καμία αξιοποίηση και ανάπτυξη»
πηγή: Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες