11 Νοεμβρίου 2013

Ιταλία: Οικονομική βοήθεια από ΕΕ για αντιμετώπιση του Xylella fastidiosa που πλήττει ελαιόδενδρα

Επείγουσα οικονομική βοήθεια από την ΕΕ, για την αντιμετώπιση της καταστροφής στα ελαιόδεντρα της Απουλίας από το βακτήριο Xylella fastidiosa, ζητά η κυβέρνηση της Ιταλίας. Σύμφωνα με τους Ιταλούς Ευρωβουλευτές κ.κ. Paolo De Castro και Sergio Paolo Francesco Silvestris, η ασθένεια έχει μέχρι στιγμής προσβάλλει περίπου 80.000 στρέμματα ελαιώνων, στην περιοχή του Salento της Απουλίας και περίπου 600.000 ελαιόδενδρα θα πρέπει να είναι καταστραφούν. Το βακτήριο προσβάλλει επίσης αμυγδαλιές και πικροδάφνες. Ο Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής
Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου κ. De Castro, σε γραπτή ερώτηση που κατέθεσε προς την Κομισιόν, σχετικά με τα μέτρα περιορισμού της ασθένειας, αναφέρει ότι «το βακτήριο προκαλεί στέγνωμα στο φύλλωμα και το ξύλο σκουραίνει μέχρι τελικά το μολυσμένο φυτό ξηραίνεται............
Η ασθένεια, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί στις υπόλοιπες περιοχές της ΕΕ, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και απειλεί με οικονομική και περιβαλλοντική απειλή σε μια περιοχή που η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί τη βασικότερη γεωργική δραστηριότητα. Επίσης τα αιωνόβια ελαιόδεντρα αποτελούν πολύτιμο μέρος του τοπίου και μέρος της φυσικής κληρονομιάς».
Στη συνέχεια ο Ευρωβουλευτής ερωτά «αν είναι ενήμερη για το πρόβλημα η Κομισιόν και τι οικονομικά και άλλα μέτρα σχεδιάζει για την αντιμετώπιση της ταχείας εξάπλωσης της νόσου (η οποία θα μπορούσε να ξεφύγει από τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης) και αν προτίθεται να ενισχύσει το κράτος μέλος και τους ελαιοκαλλιεργητές να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση».

Από την πλευρά του ο κ. Sergio Paolo Francesco Silvestris, στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Κομισιόν, υποστηρίζει ότι «το βακτήριο (με την επιστημονική ονομασία Xylella fastidiosa) μεταδίδεται στα φυτά με ένα έντομο που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Μέχρι σήμερα, οι ελαιώνες που καλύπτουν 8.000 εκτάρια, στην περιοχή μεταξύ Gallipoli και Ugento, στην περιοχή του Salento, έχουν προσβληθεί και 600.000 ελαιόδενδρα πρέπει να καταστραφούν. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, το βακτήριο είναι μια σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ελαιοκαλλιέργεια, αφού εξαπλώνεται ταχύτητα.
Η ασθένεια προσβάλλει επίσης αμυγδαλιές και πικροδάφνες.
Η κατάσταση είναι κρίσιμη, αφού τα δέντρα που έχουν μολυνθεί θα πρέπει τελικά να καταστραφούν. Αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλης κλίμακας κλάδεμα των ελαιόδενδρων, για να αφαιρεθούν τα μολυσμένα μέρη του δένδρου, υπό τον συντονισμό των περιφερειακών αρχών της Puglia και των οργανώσεων παραγωγών.

Ερωτάται η Κομισιόν:
1. Είναι ενήμερη για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που υπάρχει στην περιοχή του Salento και των πιθανών συνεπειών της για την ελαιοκαλλιέργεια της Ευρώπης;
2. Για την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας, μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω του ταμείου διαχείρισης κρίσεων, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), ώστε τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των παραγωγών που πλήττονται;
3. Σύμφωνα με τον κανονισμό, μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα έκτακτης επιστημονικής έρευνας για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της ασθένειας, το οποίο θα συντονίζουν οι περιφερειακές αρχές της Puglia και οι οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει μελέτες σχετικά με το βακτήριο Xylella fastidiosa;
4. Θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων γονιδιώματος για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τα βακτήρια και παράσιτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση επιδημιών αυτού του είδους;».best tv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες