6 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Μεσσηνίας ενημερώνει ότι την αμπελοοινική περίοδο 2013-2014 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου(ΚΥΑ306252/20-12-2010).
    Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από την 1η Απριλίου έως τις 15 Μαϊου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:................

1)      Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (υπόδειγμα 1)
2)      Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας
3)      Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης
4)      Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης
5)      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6)      Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού της Εφορίας
7)      Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τηλ. :
2721-361-214  και στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης Πύλου και Μεσσήνης.

                                                                       Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες