19 Μαρτίου 2013

Ψεκασμός ζιζανίων στις καλλιέργειες


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνει στους παραγωγούς της περιοχής μας τα παρακάτω:
            Επειδή ο Μάρτιος είναι ο μήνας που γίνεται κατεξοχήν η εφαρμογή ζιζανιοκτονίας στις δενδρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει οι καλλιεργητές να έχουν υπόψη τους τα εξής:
 • Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου εγκεκριμένου για την καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος.
 • Κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως γάντια, μάσκα και κατάλληλη ενδυμασία..............................
 • Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή ή φυσάει.
 • Το ψεκαστικό συγκρότημα να λειτουργεί με την προβλεπόμενη πίεση.
 • Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων με φύλλωμα, βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
 • Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα σταγονίδια να μην πάνε στο νερό.
 • Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.
 • Να τοποθετείται στο όριο του αγροτεμαχίου πινακίδα που να ενημερώνει για τον ψεκασμό.
 • Να επιλέγονται ζιζανιοκτόνα που είναι λιγότερο βλαπτικά στις μέλισσες. Αν το ζιζανιοκτόνο ή γενικά οποιοδήποτε γεωργικό φάρμακο που χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς έχει κάποιο βαθμό τοξικότητας για τις μέλισσες, η εφαρμογή του να γίνεται σύμφωνα μα τα προβλεπόμενα στην έγκριση του σκευάσματος. Να ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι της περιοχής για τον επικείμενο ψεκασμό. Να αποφεύγεται ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας . Η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται σε ώρες μειωμένης δραστηριότητας των μελισσών.
 • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων όπως, μηχανική μέθοδος ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα όπου αυτό είναι δυνατό και σε περίπτωση επανάληψης ψεκασμού να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνου για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

                                                                                    Από Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες