22 Φεβρουαρίου 2013

Η άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η κοινωνική συνοχή σε σύσκεψη στην Π.Ε. ΜεσσηνίαςΣύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Μεσσηνίας  με θέμα: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με συνολικό προϋπολογισμό 120.000.000,00 € και συζητήθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε αναλυτική παρουσίαση των στρατηγικών στόχων της εξειδίκευσης των διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, ένταξης και υλοποίησης έργων του Προγράμματος για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, από τον κ. υπεύθυνο της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. κ. Μπερέτσο.  ................

Σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου  θα εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση ύψους 75.000.000 € από αδιάθετους πόρους 2007-2013 (Γ.Γ. Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2007 - 2013).
Προγραμματίζονται από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας οι απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη υλοποίησης του προγράμματος με ώριμα έργα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Οι Δήμοι από την πλευρά τους θα αποστείλουν τεχνικά δελτία για τα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος.
Το πρόγραμμα αναφέρεται σε 4 άξονες ανάπτυξης:
ΑΞΟΝΑΣ 1: Επενδύοντας στο μέλλον.
ΑΞΟΝΑΣ 2: Καθιέρωση του ενιαίου χαρακτήρα της Πελοποννήσου.
ΑΞΟΝΑΣ 3: Από τη γη στο τραπέζι: Ανάπτυξη μιας οικονομίας συνεργασίας.
ΑΞΟΝΑΣ 4: Υποδομές – παρεμβάσεις αναγκαίες για την ανάπτυξη.

Στόχος είναι η βιώσιμη Περιφέρεια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τη στήριξη κλάδων πράσινης οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τρεις κύριες πηγές:
1. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Από ΑΔΙΑΘΕΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013.
3. Από πόρους της Ε΄ προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Όπως τόνισε ο κ. Αλευράς με την εφαρμογή του προγράμματος θα επιλυθούν προβλήματα με νέους πόρους πέραν του Π.Δ.Ε. που αναλογούν ετήσια στην Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίοι θα καλύπτουν τα ενδιάμεσα κενά μεταξύ των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή της Δ΄ και Ε΄ Προγραμματικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες