15 Ιανουαρίου 2013

Οι δήμοι και το ενδιαφέρον για την αγροτική ανάπτυξη

Πριν από λίγες ημέρες αλιεύσαμε στο Διαδίκτυο μια είδηση η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: "Συστήθηκε πρόσφατα Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης στο Δήμο Τρίπολης στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες:
1. Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
2. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
3. Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης
4. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την................
υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων.
5. Ενημερώνει το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, χαράζει κατευθύνσεις και δημιουργεί πρότυπα για την αντιμετώπισή τους".
Πριν από 2 ακριβώς χρόνια από τις στήλες της "Ε" επισημαίναμε τα εξής για το Δήμο Καλαμάτας: "Και παλαιότερα είχαμε επισημάνει ότι η δημοτική αρχή οφείλει να διαθέτει πολιτικό προσωπικό ικανό να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που δημιουργεί ο νέος ρόλος τον οποίο καλούνται να παίξουν οι δήμοι. Το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο συγκροτήθηκε ως αποτέλεσμα ψηφοθηρικών επιδιώξεων, ισορροπιών και απαιτήσεων διαφόρων παραγόντων ουδόλως αφορά τους πολίτες. Η δημοτική αρχή οφείλει πλέον να βρει τρόπο στήριξης της αγροτικής παραγωγής και το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ταχέως είναι η συγκρότηση Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στελεχωμένου με το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να παίξει προωθητικό ρόλο στον κρίσιμο τομέα της οικονομίας. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα ευρύ φάσμα η συνεργασία με το ΤΕΙ Καλαμάτας έτσι ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον αγροτικό τομέα, να εντοπισθούν τα προβλήματα και οι δυνατότητες, να μελετηθούν παρεμβάσεις και να χαραχθούν πολιτικές που μπορεί να φέρουν αποτελέσματα. Η γραφειοκρατική αντίληψη των πραγμάτων ασφαλώς κρατά κλειστά τα παράθυρα και εμποδίζει να μπει οξυγόνο πραγματικής ανανέωσης στον προσανατολισμό του δήμου. Οι δημοτικοί παράγοντες έχουν μάθει στο τσιμέντο και την πασαρέλα, άλλοτε κομψά και άλλοτε άγαρμπα. Καιρός είναι να αντιληφθούν ότι η περιφέρεια της οποίας τις τύχες κλήθηκαν να διευθύνουν έχει διαφορετικές ανάγκες και θα πρέπει να τις φέρουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και επειδή κανένας ερασιτέχνης δεν μπορεί να φέρει βόλτα πράγματα, ειδικά όταν αυτά βρίσκονται πέρα και μακριά από αυτά που μπορεί να αντιληφθεί με την κοινωνική του κουλτούρα, ο δήμος οφείλει να στηριχθεί στη συνέργεια των επιστημόνων και των ιδρυμάτων που έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία".
Και προσθέταμε: "Αυτά για τους δημοτικούς παράγοντες μπορεί να φαντάζουν… κινέζικα, όμως είναι η πραγματικότητα μιας περιοχής τις τύχες της οποίας ανέλαβαν να διαφεντέψουν. Οφείλουν να στραφούν στην ύπαιθρο του δήμου, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της, να ακούσουν τις αγωνίες τους, να οργανώσουν την παρέμβασή τους και να αναδείξουν ως δομικό στοιχείο της δημοτικής πολιτικής την ενασχόληση με την αγροτική οικονομία".
Ακολούθησαν και άλλα σημειώματα για το θέμα αυτό, αλλά η καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι οι δημοτικοί παράγοντες αδυνατούν ή αδιαφορούν να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Οι παρατηρήσεις ισχύουν στο ακέραιο και πολύ περισσότερο τη σημερινή εποχή, όχι μόνον για το Δήμο Καλαμάτας αλλά για όλους τους δήμους με αγροτική περιφέρεια. Οι δήμοι οφείλουν να αναπροσανατολίσουν τις δραστηριότητές τους δίνοντας πολιτικά και οργανωτικά ιδιαίτερο βάρος σε όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη. Αυτό φυσικά δεν γίνεται με λόγια, χρειάζεται να καταρτιστεί ένα συνολικό σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων. Ενα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες από τα έργα υποδομής μέχρι την προβολή των τοπικών προϊόντων. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ανοίξει ένας ευρύτατος και ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στους δήμους και τις τοπικές οργανώσεις των αγροτών και όλους τους εμπλεκόμενους στη μεταποίηση, εμπορία και εξαγωγή των προϊόντων έτσι ώστε το σχέδιο να ανταποκρίνεται στην τοπική ιδιαιτερότητα αλλά και να γίνει υπόθεση όλων η υλοποίησή του.
Οι δήμοι των αναπλάσεων, των πανηγυριών, των δημοσίων σχέσεων και των μηχανισμών δεν υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πρωτίστως από τους πολίτες. Οι οποίοι οφείλουν να αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο και να πάψουν να είναι παρατηρητές στις υποθέσεις που τους αφορούν. Και να μην περιμένουν τους αυτόκλητους σωτήρες!
Του Ηλία Μπιτσάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες