9 Ιανουαρίου 2013

Υποβολή αιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 1.3.2.Οι Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Μεσσηνίας & Τριφυλίας  ανακοινώνουν ότι είναι σε εξέλιξη η Πρόσκληση για την  υποβολή των αιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 132 που αφορούν το έτος 2012 (δηλαδή την περίοδο υλοποίησης 29/9/2011–28/9/2012 ή 30/11/2011 – 29/11/2012)  και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 11/2/2013.
Το πληροφορικό σύστημα του Μέτρου 132 υπάρχει στην ιστοσελίδα www.metro132.gr, για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, οριστικοποιούνται, εκτυπώνονται και υποβάλλονται  – απαραίτητα με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου – μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά......................
, σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΚΥΑ 1483/2009 και το σημείο 10.2 του Οδηγού Εφαρμογής ΙΙ. Η υποβολή γίνεται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής οι οποίες είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση του διοικητικού ελέγχου και την εκκαθάρισή τους.
Επίσης ανοικτή είναι και η 2η   πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Μέτρο 133 με καταληκτική ημερομηνία την 18η  Φεβρουαρίου 2013. Η σύνταξη της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια το ηλεκτρονικό αρχείο, η εκτυπωμένη αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ. Αθηνών 54-56, 10141 Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας  (Διοικητήριο – 2ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 27213 61207 - 208 ) & Τριφυλίας (τηλ. 27610-23394).

                                                                           Από Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες