10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -   

                        ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ   
  Ανακοινώνει   
      Ότι θα προβεί στην πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι δύο (2) μήνες
και συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων κλάδου ..................
ΥΕ Βοηθητικών εργασιών και ενός (1) ) ατόμου κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584 /2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Φορέα .  
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής τους ταυτότητας ,στο γραφείο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φιλιατρών και συγκεκριμένα στην κ. Μπακούρου Μαριγώ ,στις ώρες 8:00 π.μ. έως 14 :00μ.μ. από  10/09/2012 έως και 12/09/2012.
    Η ανακοίνωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα που έχει έδρα  στη Δημοτικής Ενότητα  Γαργαλιάνων.
   Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες του Νομού.

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                       

                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες