30 Σεπτεμβρίου 2012

Τι είναι η ιχνηλασιμότητα που θα μας απασχολήσει όλους το επόμενο διάστημα.

Η πιστοποίηση της διασφάλισης της ποιότητας, αλλά και της ασφάλειας των προϊόντων γίνεται με την συμμόρφωση των επιχειρήσεων  ως προς τις απαιτήσεις κάποιων προτύπων (ISO, HACCP), αλλά και την υλοποίηση και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.
Η νομοθεσία που περιγράφει την νομική υποχρέωση για την ιχνηλασιμότητα είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 ο οποίος είναι σε πλήρη ισχύ από την 1.1.2005. Στο άρθρο 18 του κανονισμού αναλύονται  διεξοδικά οι απαιτήσεις  για την ανάπτυξη συστήματος ιχνηλασιμότητας. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας δεν είναι τίποτα άλλο από ένας μηχανισμός καταγραφής και διατήρησης όλων των πληροφοριών που αφορούν την διαδρομή που ακολούθησε η συγκεκριμένη παρτίδα ενός προϊόντος από την παραλαβή των πρώτων υλών από τους προμηθευτές μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η εφαρμογή ......................
συστήματος ιχνηλασιμότητας διασφαλίζει την ανίχνευση στοιχείων της προέλευσης, της διαδικασίας επεξεργασίας και παραγωγής, αλλά και της διάθεσης του τυποποιημένου ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών στο τελικό καταναλωτή. Στη πραγματικότητα, όταν αυτό το οποίο εξετάζεται είναι κάποιο προϊόν, η ιχνηλασιμότητα σχετίζεται με: α) την προέλευση των πρώτων υλών, β) το ιστορικό της επεξεργασίας και γ) τον τελικό πελάτη μετά την πώληση.
Η ελιά και το ελαιόλαδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την μακρόχρονη ιστορία στο ελλαδικό και μεσογειακό χώρο. Με την πάροδο των χρόνων πολλά έχουν αλλάξει, το ελαιόλαδο όμως παραμένει πάντα πρώτο στις προτιμήσεις των καταναλωτών για τα ιδιαίτερα ευεργετικά χαρακτηριστικά του.
Στο ελαιολάδο και στις επιτραπέζιες ελιές, η ιχνηλασιμότητα πρέπει να καλύπτει την διαδρομή από το χωράφι έως το πιάτο. Έτσι η κάθε επιχείρηση έχει να παίξει το δικό της ρόλο στη συλλογή και διατήρηση των πληροφοριών  σχετικά με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις παραγωγικές διαδικασίες που την αφορούν. Για το λόγο αυτό κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει το είδος των πληροφοριών που θα συλλέγει  και να αναπτύξει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας το οποίο θα την βοηθήσει στην καταγραφή και διατήρηση αυτών των πληροφοριών. Η Νομοθεσία δεν εξαιρεί κανένα ενδιάμεσο κρίκο της αλυσίδας, γιατί εάν κάποιος από τους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας δεν εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας, παύουμε να έχουμε ιχνηλασιμότητα. Ο αντικειμενικός στόχος ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας στην ασφάλεια των τροφίμων είναι να ταυτοποιεί μια συγκεκριμένη ένοχη παρτίδα καθώς και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της και στη συνέχεια την  αναζήτηση της παρτίδας αυτής από την αλυσίδα παραγωγής και διανομής μέχρι και τον τελικό καταναλωτή και την ανάκληση αυτής.
Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές στον χώρο της ιχνηλασιμότητας, οι οποίες τραβούν όλο και περισσότερο την προσοχή των επιχειρήσεων τυποποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. 
Πρόκειται για λογισμικό, το όποιο συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε όλες τις φάσεις τις παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος, τα ιδιαίτερα στοιχειά που αφορούν την ταυτότητα του προϊόντος, την προέλευση, τις συνθήκες και τα στάδια επεξεργασίας κατά την  παράγωγη του προϊόντος. Αναλυτικότερα, η λογική του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας βασίζεται στην καταγραφή των πληροφοριών σε κάθε στάδιο επεξεργασίας, από την παραλαβή του προϊόντος έως και την τοποθέτηση των τελικών προϊόντων στην συσκευασία, έτοιμα να διανεμηθούν στους πελάτες.
Το σύστημα συνδέεται με ειδικούς σταθμούς (ασύρματους, αδιάβροχους, touch screen) οι οποίοι καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο όλες τις πληροφορίες της ροής του προϊόντος από το χώρο παραγωγής και τις αποθηκεύει σε σχετική βάση δεδομένων. Κάθε σταθμός μπορεί να συνδεθεί με ζυγιστικά μηχανήματα, με αυτόματες γραμμές παραγωγής  PLC, με ογκομετρικά και αισθητήρες θερμοκρασίας, ώστε να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και την καταγραφή των δεδομένων χωρίς να επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Επίσης, το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με συσκευές ανάλυσης για αυτόματη σύνδεση κάποιας ανάλυσης (οξύτητα, υπεροξείδια κλπ) με συγκεκριμένη παρτίδα. Τέλος, μέσω του συστήματος μπορούμε να έχουμε έκδοση ετικετών με τα απαραίτητα στοιχειά (TraceID ή Lot, περιγραφή, barcode κλπ) για να κάνουμε σήμανση οποιουδήποτε τελικού ή ενδιάμεσου προϊόντος.
Τα οφέλη από την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας για την επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς δίνουν μια πρόσθετη αξία στην επένδυση αφού έχουμε:
ολοκληρωμένη εικόνα για τα παραγόμενα προϊόντα
ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες
πλήρης εικόνα για της πρώτες ύλες και τους προμηθευτές
ικανότητα αντιμετώπισης πιθανών κρίσεων
σύνδεση εργαστηριακών αναλύσεων ανά παρτίδα
παρακολούθηση αποθηκών-δεξαμενων
υπολογισμός αποδοτικότητας
αξιόπιστη διαφύλαξη και προστασία της ταυτότητας των προϊόντων της επιχείρησης
διαχείριση εντολών παραγωγής και εντολών φόρτωσης
δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους ανά παρτίδα
στατιστικά στοιχεία και ισοζύγια για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι οι πρωτοποριακές υπηρεσίες της on line και mobile  ιχνηλασιμότητας. Με τις υπηρεσίες αυτές παρέχεται η δυνατότητα στον τελικό καταναλωτή να έχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του προϊόντος ελαιολάδου ή ελιών  που αγόρασε. Έτσι, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας  www.TraceID.eu και πληκτρολογώντας τον κωδικό που βρίσκεται πάνω στην ετικέτα του προϊόντος (TraceID ή Lot) ο καταναλωτής θα έχει αμέσως στην διάθεση του πληροφορίες που αφορούν το τρόφιμο που αγόρασε (π.χ. παραγωγός, αγρόκτημα, ημερομηνία εμφιάλωσης, κλπ). Οι δύο αυτές υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα στις εταιρείες που τις εφαρμόζουν να πιστοποιούν και να ασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους.
...
Με τα σημερινά δεδομένα, η εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας από τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο τομέα του ελαιολάδου και των ελιών είναι αναγκαία, αφού το επιβάλουν η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας έχουν ένα άριστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και απολαμβάνουν μια σχέση εμπιστοσύνης από τους πελάτες τους.
Του Κώστα Κόλλια, Γεωπόνου, Υπεύθυνου Πωλήσεων της G-Logic S.A.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες