27 Ιουνίου 2012

Ζητούνται παγιδοθέτες και εργάτες αποθήκης.


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων με ειδικότητα παγιδοθετών  και εργατών αποθήκης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή  Κοινότητα.
4.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες