7 Απριλίου 2012

Υποχρεωτική η καταγραφή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους παραγωγούς.


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνονται τα εξής:
Καταγραφή των χρησιμοποιουμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους παραγωγούς – επαγγελματίες χρήστες
Ενημερώνουμε όλους τους παραγωγούς – χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία φυτοπρ/τικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ο κατωτέρω πίνακας.............................


Όνομα φυτοπροστατευτικού προϊόντος
Χρόνος εφαρμογής
Δόση εφαρμογής
Περιοχή που χρησιμοποιήθηκε
Καλλιέργεια όπου χρησιμοποιήθηκε
Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε οποιοδήποτε έλεγχο ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Διευκρινίζουμε ότι:
  1. Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δύναται να γίνεται σε ημερολόγια ημερήσια ή εβδομαδιαία, αρκεί να εμπεριέχει τις πληροφορίες του παραπάνω πίνακα.
  2. Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ειδικά έντυπα για τους σκοπούς της πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο που εφαρμόζουν επίσης γίνεται δεκτή εφόσον εμπεριέχει τις πληροφορίες του παραπάνω πίνακα.

Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προίόντων πρέπει να χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς – επαγγελματίες χρήστες για τους σκοπούς της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προίόντων και συγκεκριμένα:
1.     για την μείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους.
2.    την μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος
3.    την προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών.

Σε περίπτωση μη καταγραφής προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 13 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και συγκεκριμένα πρόστιμο από χίλια (1.000) ως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες