26 Απριλίου 2012

630 + 70 συμβάσεις εργασίας στη Μεσσηνία.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την πρόσληψη 70 εποχικών υπαλλήλων στα Γενικά Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.
Πενήντα από τις θέσεις κατανέμονται στο Γ. Ν. Καλαμάτας, το οποίο θα καλύψει κυρίως θέσεις εργατικού, παραϊατρικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ενώ το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας θα προχωρήσει στην κάλυψη 20 θέσεων, εκ των οποίων πέντε στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και από........................
δύο στις ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.
Στο μεταξύ, με 630 εποχικούς εργαζομένους θα ενισχυθούν έντεκα φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας μέσω του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς». Τις θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, οι οποίοι θα στελεχώσουν έξι δήμους, τον ΓΟΕΒ Παμισού, το ΚΑΦΚΑ Μεσσηνίας, τον Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας, τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας και το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Οι φορείς που θα προχωρήσουν στις περισσότερες προσλήψεις είναι οι ακόλουθοι τρεις:
  • Δήμος Καλαμάτας, 200 θέσεις,
  • Δήμος Μεσσήνης, 120 θέσεις, και
  • Δήμος Τριφυλίας, 100 θέσεις.
Εβδομήντα άτομα θα τοποθετηθούν στον Δήμο Πύλου, 50 στον Δήμο Οιχαλίας, 25 άτομα στον Δήμο Δυτικής Μάνης και 20 άτομα θα τοποθετηθούν στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Δεκαπέντε προσλήψεις θα πραγματοποιήσει το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, έντεκα ο ΓΟΕΒ Παμισού και δέκα ο Σύνδεσμος Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας. Στο ΚΑΦΚΑ Μεσσηνίας θα καλυφθούν εννέα θέσεις ανέργων. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών.
ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2
ΔΕ Υδραυλικών
2
ΠΕ / ΤΕ Διαιτολογίας
2
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1
ΠΕ / ΤΕ Λογοθεραπευτών
1
ΠΕ Νηπιαγωγών
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
2
ΤΕ Μαιών
1
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
5
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
1
Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
3
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
3
ΔΕ Υδραυλικών
2
ΠΕ / ΔΕ Θεατρικής Αγωγής
2
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Μουσικών Σπουδών
3
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1
ΠΕ / ΤΕ Λογοθεραπευτών
1
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
1
ΠΕ Νηπιαγωγών
1
ΠΕ Ψυχολόγων
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
3
ΤΕ Μαιευτικής
4
ΥΕ Εργάτες Πρασίνου
2
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
23
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΓΟΕΒ) ΠΑΜΙΣΟΥ
ΔΕ Διοικητικού
1
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
2
ΔΕ Χειριστές Σκαπτικών Μηχανημάτων
1
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
7
ΚΑΦΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
9
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
1
ΔΕ Υδραυλικός
1
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
8
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ Διοικητικού
2
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
1
ΔΕ Ηλεκτρολογίας
2
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής
1
ΔΕ Μηχανολογίας
2
ΔΕ Οικοδόμος
1
ΔΕ Υδραυλικός
3
ΥΕ Εργάτες
8
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής
1
ΔΕ Κεραμίστας
1
ΔΕ Οδηγός
2
ΠΕ / ΔΕ Εικαστικός
1
ΠΕ / ΔΕ Συνοδός ΑΜΕΑ
4
ΠΕ / ΔΕ Χοροδιδάσκαλος
1
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Νοσηλευτικής
1
ΠΕ / ΤΕ Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
1
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
1
ΠΕ Ψυχολόγων ή Κοινωνιολόγων
1
ΤΕ / ΔΕ Φυσιοθεραπευτής
1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΕ Διοικητικού
2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2
ΔΕ Οδηγών
4
ΔΕ Υδραυλικών
2
ΔΕ Χειριστής Η / Υ
2
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Β' Ομάδας
2
ΠΕ / ΤΕ Γεωπονίας
4
ΠΕ / ΤΕ Οικονομικού
1
ΤΕ / ΔΕ Δομικών
1
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
6
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
44
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΕ Οδηγών
2
ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών
4
ΔΕ Υδραυλικός
1
ΔΕ Χειριστές JCB
1
ΔΕ Χειριστών Η / Υ
4
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
13
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΕ Ηλεκτρολογίας
1
ΔΕ Οδηγών
10
ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών
1
ΔΕ Υδραυλικών
2
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων E' Ομάδας
1
ΔΕ Χειριστών Η / Υ
1
ΠΕ / ΤΕ Μηχανικών
1
ΠΕ / ΤΕ Πληροφορικής
1
ΠΕ Ψυχολόγων ή Κοινωνιολόγων
1
ΤΕ / ΔΕ Φωτογράφων
1
ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
26
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΕ Διοικητικού
8
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
2
ΔΕ Κηπουρός
2
ΔΕ Ναυαγοσωστών
8
ΔΕ Ξυλουργοί
2
ΔΕ Οικοδόμοι
4
ΔΕ Υδραυλικών
3
ΔΕ Χειριστών Τσάπας
3
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Νοσηλευτικής
1
ΠΕ / ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
2
ΠΕ / ΤΕ Διοικητικού
4
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1
ΠΕ Φιλολογίας ή Ιστορίας
2
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
1
ΠΕ Ψυχολόγων ή Κοινωνιολόγων
1
ΤΕ / ΔΕ Φυσικοθεραπευτής
1
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
2
ΥΕ Εργάτες
35
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
10
ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί
2
ΥΕ Φύλακες
6
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΕ Διοικητικού
4
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
4
ΔΕ Ξυλουργού
2
ΔΕ Οδηγοί
2
ΔΕ Οικοδόμοι
4
ΔΕ Υδραυλικού
2
ΔΕ Χειριστές Grader
2
ΔΕ Χειριστές JCB
2
ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Ελκυστήρων
8
ΠΕ / ΤΕ Γεωπονίας
3
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
2
ΠΕ / ΤΕ Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
1
ΠΕ / ΤΕ Οικονομικού
2
ΠΕ / ΤΕ Πληροφορικής
2
ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας
1
ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
1
ΤΕ / ΔΕ Δομικών
4
ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
4
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
67
ΥΕ Φύλακες
2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ Διοικητικού
24
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
5
ΔΕ Ηλεκτρολόγος
5
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής
2
ΔΕ Κηπουρός
5
ΔΕ Ναυαγοσώστες
2
ΔΕ Ξυλουργοί
7
ΔΕ Οδηγός
4
ΔΕ Οικοδόμος
1
ΔΕ Σιδεράς
2
ΔΕ Τεχνίτης Δαπεδοστρωσεων
1
ΔΕ Υδραυλικός
2
ΔΕ Φύλακες
10
ΔΕ Χειριστής JCB
1
ΠΕ / ΔΕ Εικαστικοί
1
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Νοσηλευτικής
7
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Τουρ. Επαγγελμάτων
4
ΠΕ / ΤΕ Γεωπονίας
4
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
2
ΠΕ / ΤΕ Μηχανικών
2
ΠΕ / ΤΕ Περιβαλλοντολόγοι
2
ΠΕ Γυμναστές
4
ΠΕ Νηπιαγωγών ή Δασκάλων
6
ΤΕ / ΔΕ Μουσικός
1
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
2
ΥΕ Εργάτες
57
ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός
2
ΥΕ Πυροφύλακες
20
ΥΕ Φύλακες
15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες