18 Απριλίου 2012

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός – Οδικός Χάρτης για το 2050

Οι εξελίξεις της τελευταίας διετίας στον ενεργειακό τομέα διαψεύδουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όσους στην Ελλάδα βλέπουν μόνο τα αντικειμενικά μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, και αρνούνται να δουν σημάδια ουσιαστικής προόδου.
Κεντρικοί στόχοι της πολιτικής αυτής είναι:............................

  • Η διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος, η σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
  • Η επέκταση των υποδομών και αξιοποίηση των δυνατοτήτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένης και της εξαγωγής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.
  • Η εκπλήρωση των στόχων μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενίσχυσης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Σήμερα, μπορούμε και σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα στην πολιτική ενέργειας σε ένα νέο περιβάλλον, όπου υπάρχει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η ενσωμάτωση του τρίτου ενεργειακού πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκαιο της χώρας μας, με την ψήφιση του Νόμου 4001. Ένα περιβάλλον στο οποίο ενδυναμώνονται οι Ρυθμιστικές Αρχές και στο οποίο γίνονται σημαντικά βήματα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ βελτιώνεται η θέση του καταναλωτή.
Όλες αυτές οι σημαντικές κινήσεις δείχνουν ότι η χώρα θέλει να εκμεταλλευτεί τον φυσικό πλούτο που έχει, με ορθολογικό τρόπο, με απόλυτη διαφάνεια, αλλά αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αποτέλεσμα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χάραξη του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας μας, που θα αποτελέσει τον ολοκληρωμένο ενεργειακό οδικό χάρτη μας μέχρι το 2050.
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ:
http://www.opengov.gr/minenv/?p=4108
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 25η Απριλίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες