13 Δεκεμβρίου 2011

Ελαφρά κάμψη εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου, αλλά με ευοίωνα μηνύματα από νέες αγορές

Συνεχίστηκε η καλή πορεία των εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου και τον Αύγουστο που μας πέρασε, με ελαφρά κάμψη όμως σε σχέση με την πορεία που παρουσίασαν το πρώτο επτάμηνο του 2011. Συγκεκριμένα καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 15,67% στις φετινές εξαγωγές για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγουμένου έτους. Ποσοστό που είναι ελαφρά μειωμένο σε σχέση με την διαφορά του 16,92% που είχε καταγραφεί για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2011 και του 2010. Οι μεταβολές οφείλονται σε ανακατατάξεις εξαγωγών σε χώρες προορισμού, από τις οποίες βγαίνει το βασικό συμπέρασμα πως υπάρχει «πεδίον δόξης λαμπρόν» για ανάπτυξη δικτύων προώθησης σε νέες κυρίως........................
αγορές, όπως η Κίνα, οι Αραβικές χώρες, η Ρωσία και λοιπές πρώην ανατολικές χώρες, όπου παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά αύξησης των εξαγωγών μας προς αυτές.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που συγκέντρωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα επεξεργάστηκε το τμήμα στατιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου, κατά την διάρκεια του πρώτου οκταμήνου του 2011 έχουν εξαχθεί από την χώρα μας 56.041,74 τόνοι του προϊόντος, αξίας 143.249,99 χιλιάδων ευρώ, έναντι 47.022,17 τόνων παρθένου ελαιολάδου που εξήχθησαν το πρώτο οκτάμηνο του 2010 και απέφεραν αξία 113.543, 27 χιλιάδων ευρώ, με την μεταβολή να διαμορφώνεται στο θετικό ποσοστό για το 2011 15,67%. Που όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι ελαφρά μειωμένο με το ποσοστό μεταβολής 16,92% που σημειώθηκε από την διαφορά των αντίστοιχων ποσών του πρώτου επταμήνου του 2011 (εξήχθησαν από την χώρα μας 52.590,33 τόνοι του προϊόντος, αξίας 132.756,9 χιλιάδων ευρώ) σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2010 (εξήχθησαν από την χώρα μας 43.752,52 τόνοι του προϊόντος, αξίας 113.543, 27 χιλιάδων ευρώ).
Συνολικά, οι εν λόγω εξαγωγές αφορούν 35 χώρες, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός, οι οποίες είναι απλωμένες σε πέντε ηπείρους, δηλαδή σε Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία, Αφρική και Αμερική (Βόρεια και Νότια).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξαγωγές σε Μάλτα, Ολλανδία και Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου εμφανίζονται με τριψήφια ποσοστά ανόδου, τα οποία αντίστοιχα έχουν ως εξής: 582,82% (54,98 τόνοι το 2011 – 12,28 τόνοι το 2010), 459,71% (652,57 τόνοι το 2011 – 73,96 τόνοι το 2010) και 218,45% (80,49 τόνοι το 2011 – 17,69 τόνοι το 2010).
Σημαντική είναι, επίσης, η μεταβολή των εξαγωγών προς Ιταλία που φθάνει το 40,61%, η οποία παραμένει ο υπ΄ αριθμόν 1 εξαγωγικός προορισμός των ελληνικών παρθένων ελαιολάδων, καθώς οι εξαγωγές το 2011 άγγιξαν τους 42.133,4 τόνους (ποσοστό 64,87% των ετήσιων εξαγωγών) έναντι 29.421,36 τόνων το 2010 (ποσοστό 53,56% των ετήσιων εξαγωγών).
Ακόμη, σημαντικές διψήφιες θετικές μεταβολές παρουσιάζουν οι εξαγωγές προς Κίνα(93,89% - 118,23% το πρώτο επτάμηνο), Φιλανδία (67,31% - 59,97% το πρώτο επτάμηνο), Δημοκρατία Νότιας Αφρικής (50,03% - 32,54% το πρώτο επτάμηνο), FYROM (37,65 - 50,77% το πρώτο επτάμηνο), Ρουμανία (27,27% - 20,82% το πρώτο επτάμηνο), Σουηδία (25% - 10,58% το πρώτο επτάμηνο), Ρωσία (23,64% - 26,21% το πρώτο επτάμηνο), Ουκρανία (21,86% - 27,2% το πρώτο επτάμηνο), Νότια Κορέα (13,28% - 23,31% το πρώτο επτάμηνο), Ταϊβάν (15,41% - 16,91% το πρώτο επτάμηνο).
πηγή ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες