17 Φεβρουαρίου 2010

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2010

Στις 25 Ιανουαρίου ξεκίνησε η απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, η διάρκεια ισχύος του οποίου είναι μέχρι 8/1/2011.Στο νομό Αττικής η απογραφή θα ολοκληρωθεί στις 10/3/2010, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η απογραφή θα γίνει αλφαβητικά στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία και Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΕΕ έως τις 2/3/2010. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση πανελλαδικά 550.000 δελτίων κοινωνικού τουρισμού, ενώ φέτος θα συμμετάσχουν περισσότερα από 2000 τουριστικά καταλύματα.
Δικαιούχοι:
Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δικαιούνται δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2010 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2009 και δεν δικαιούνται εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή κρουαζιέρας έτους 2010.
Προστατευόμενο μέλος δικαιούχου παροχών του Οργανισμού που είναι άτομο με αναπηρία, δικαιούται δελτίο κοινωνικού τουρισμού έτους 2010 για το ίδιο και για τον άμεσα ασφαλισμένο αυτού ως συνοδό, εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Δικαιολογητικά:
*Βιβλιάριο ασθενείας, ατομικό και οικογενειακό σε ισχύ
*Αστυνομική ταυτότητα
*Γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων από τις οποίες να προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%
*Πρωτότυπο ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2009 (με το ΑΦΜ και των δύο συζύγων)
*Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την αναγκαιότητα συνοδείας (χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού στο συνοδό)
*Διευκρινίζεται ότι κάθε δικαιούχος παροχών του ΟΕΕ, που έχει προστατευόμενο μέλος με αναπηρία, δικαιούται δελτία κοινωνικού τουρισμού ή εισιτήρια θερινής περιόδου ή εισιτήρια κρουαζιέρας τη μία χρονιά για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του και την άλλη χρονιά μόνο δελτίο κοινωνικού τουρισμού για το προστατευόμενο μέλος με αναπηρία και τον ίδιο ως συνοδό.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ: http://www.oee.gr/
Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στον ιστοχώρο disabled.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες