17 Δεκεμβρίου 2008

ΣΕΙΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ Ο ΟΓΑ


Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Ο.Γ.Α., στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πανελλαδικών ερευνών, ο Ελεγκτικός Μηχανισμός του Οργανισμού σε ελέγχους, που πραγματοποίησε το αμέσως προηγούμενο 3μηνο του 2008, διαπίστωσε σειρά πλασματικών χρεώσεων.Συγκεκριμένα, διαπίστωσε τα εξής: 1. Μεγάλη ιδιωτική κλινική, που λειτουργεί σε περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, προβαίνει τόσο σε συστηματική παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, όσο και σε καταστρατήγηση της σχετικής σύμβασης που έχει υπογράψει με τον Οργανισμό. Ενδεικτικά εντοπίστηκαν: Χρέωση στον Ο.Γ.Α. πλασματικών ημερών νοσηλείας. Εισαγωγές ασφαλισμένων για νοσηλεία χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.Είναι άξιο μνείας ότι όλες οι προαναφερόμενες εισαγωγές για νοσηλεία χαρακτηρίζονται ως επείγοντα περιστατικά, αν και από την έρευνα προκύπτει ότι πρόκειται για προγραμματισμένες εισαγωγές για εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων. Χρέωση στον Ο.Γ.Α. υπερβολικά μεγάλου αριθμού και υψηλού κόστους διαγνωστικών εξετάσεων, πολλές από τις οποίες ήταν άσχετες με τη διάγνωση νοσηλείας, κατά παράβαση κάθε ιατρικής δεοντολογίας.


2. Μεγάλο αριθμό παραβάσεων στο Νομό Ηλείας που αφορούν σε παράνομη συνταγογράφηση φαρμάκων σε φύλλα συνταγολογίων που έχουν αφαιρεθεί εν αγνοία των ασφαλισμένων. Στις εν λόγω παράνομες ενέργειες εμπλέκονται ιδιωτικό ιατρείο του Πύργου και συγκεκριμένα φαρμακεία της πόλης. Για να γίνει αντιληπτή η έκταση της ατασθαλίας, που δεν αφορά μόνο στον Ο.Γ.Α., αλλά και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία (Δημόσιο, Ι.Κ.Α., κτλ.) επισημαίνεται ότι: Συνταγογραφούνται φάρμακα ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας για ανύπαρκτες παθήσεις (καρκίνος, ρευματοειδής αρθρίτις, κτλ.).Οι ασφαλισμένοι δεν έπασχαν από τις προαναφερόμενες παθήσεις και είχαν πλήρη άγνοια για τις συνταγές που εκδόθηκαν με τα προσωπικά τους στοιχεία. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ασφαλισμένης, από το συνταγολόγιο της οποίας είχε αφαιρεθεί συνταγή που βρέθηκε να έχει εκτελεστεί με αντρικό ονοματεπώνυμο και πάθηση «καρκίνο προστάτη». Από τη μέχρι τώρα επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας προέκυψε ότι ο Ο.Γ.Α. έχει υποστεί σοβαρή οικονομική ζημία από την εξόφληση τέτοιων συνταγών.


3. Εταιρεία αντιπροσώπευσης και διάθεσης ιατρικών ειδών, που δραστηριοποιείται κυρίως σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας, προβαίνει σε μη νόμιμες χορηγήσεις ιατρικών ειδών (συσκευών οξυγονοθεραπείας) σε ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού. Η διαδικασία πραγματοποιείται εν αγνοία των ασφαλισμένων. Ενδεικτικά, διαπιστώθηκαν: Δύο περιπτώσεις ασφαλισμένων, για τους οποίους κατατέθηκαν δικαιολογητικά για την είσπραξη ενοικίων συμπυκνωτή οξυγόνου και αγοράς νεφελοποιητή που αφορούν σε χρονικά διαστήματα μεταγενέστερα του θανάτου τους.Επιπλέον, για έναν εξ αυτών εκδόθηκαν δύο ιατρικές γνωματεύσεις μετά το θάνατό του. Δύο περιπτώσεις ασφαλισμένων, για τους οποίους έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά και η εταιρεία έχει εισπράξει ενοίκια συμπυκνωτή οξυγόνου, αν και δεν βρέθηκε συσκευή συμπυκνωτή οξυγόνου στο σπίτι τους.


4. Παρατηρήθηκαν: Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές που διαφορετικές προμηθεύτριες εταιρείες χρεώνουν για όμοια ιατρικά - θεραπευτικά μέσα, αλλά και αποκλίσεις στις χρεώσεις του ιδίου προϊόντος από την ίδια εταιρεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χρεώσεις, εν αγνοία των ασφαλισμένων, για θεραπευτικά μέσα που δεν παραδίδονται σ' αυτούς.
Ο Διοικητής του Οργανισμού κ. Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος έδωσε εντολή να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων των συγκεκριμένων ερευνών και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την αναζήτηση των πάσης φύσεως ευθυνών για την επιβολή κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου, όπου αυτό απαιτείται, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ο.Γ.Α. και των ασφαλισμένων του.Τέλος, με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σε έξι φαρμακεία επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 391.547,80 € για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τέλεση αξιοποίνων πράξεων σε βάρος των συμφερόντων του Ο.Γ.Α., διεκόπησαν οι σχετικές συμβάσεις, ενώ παράλληλα έχει γίνει η παραπομπή των εν λόγω περιπτώσεων στη Δικαιοσύνη.
πηγή:ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες